Стеблівська громада

Черкаська область, Звенигородський район

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБ НАСЕЛЕННЯ В СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГАХ

Дата: 22.02.2022 08:21
Кількість переглядів: 121

На виконання Закону України «Про соціальні послуги», наказу від 20.01.2014 № 28 «Про затвердження  Порядку визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах» відділом соціального захисту населення, сім’ї та праці опрацьовано і узагальнено матеріали про проведену роботу щодо визначення потреб населення Стеблівської територіальної громади у соціальних послугах.

Основними соціальними групами, що потребують соціальних послуг є особи похилого віку, особи з інвалідністю різних вікових групп, малозабезпечсені громадяни, сім’ї з дітьми та сім’ї, що опинились у складних життєвих обставинах і не здатні самостійно їх подолати, діти, які залишились без батьківської опіки, особи, що повернулись з місць позбавлення волі тощо.

Працівниками виконавчого комітету Стеблівської селищної ради була розроблена анкета для визначення потреб населення в соціальних послугах Стеблівської громади. До опитування залучено соціальних робітників, працівників охорони здоров’я, освіти, Укрпошти.

Опитування проводилось, як серед фактичних так і потенційних отримувачів соціальних послуг. В ході опитування населення було з’ясовано види соціальних послуг, які отримують респонденти  та члени їх сімей, рівень задоволеності отримуваними послугами, а також потребу в окремих соціальних послугах. Із загальної кількості опитаних анкету заповнили 500 осіб громади:

-із них 35,8% -чоловіки; 64,2% - жінки;

-віком від 15 до 25 років -5,2% ; від 26 до 40 років – 21,2%; від 41 до 59 років -21,2% ; від 60 і більше років - 52 % .

Респондентам було запропоновано зазначити, до яких соціальних групп належать вони та члени їх родин. Згідно з результатами опитування, у вибірці представлено найбільше осіб похилого віку - 50 %. При цьому слід зазначити, що особи похилого віку є однією з найчисельніших соціальних груп в громаді. Осіб з невиліковними хворобами, що потребують тривалого лікування -4%, осіб з інвалідністю -4,6%, осіб, які постраждали від пожеж, стихійних лих, катастроф -4%, осіб з психічними та поведінковими розладами, у тому числі внаслідок вживання психоактивних речовин -0,4%, осіб з частковою або повною втратою рухомої активності, пам’яті – 1,2%,  батьки дітей із поведінковими розладами -0,2%, учасників АТО/ООС або член родини учасника АТО/ООС -3,2 %, безробітні -7%, бездомні -0,6%, малозабезпечені -25,4%, особи, які постраждали від домашнього насильства  -0,2%,особи, які постраждали внаслідок бойових дій, терористичних актів, збройних конфліктів, тимчасової окупації – 1,8%, особи, які постраждали від ухилення від виконання обов’язків з виховання дитини -0,2%, особи, які не відносять себе до жодної з вказаних категорій – 10,6%. Деякі респонденти відносили себе до двох і більше запропонованих категорій.

У респондентів з’ясовано загальну потребу територіальної громади в окремих соціальних  послугах(при цьому вони мали можливість вибрати з переліку всі необхідні на їх думку послуги, які б  хотіли отримувати).

Згідно з результатами опитування  

Потреба у консультуванні – 43,8%

Інформуванні –54,4%

Підтриманому проживанні –3,6%

Натуральній допомозі –16,4%

Догляді вдома – 20,2%

представництві інтересів-2,4%

соціальній профілактиці-3,6%

соціальному супроводі-3,4%

     фізичному супроводі осіб з інвалідністю – 4%

супровід під час інклюзивного навчання- 0,8%

осіб, які постраждали від пожеж – 0,2%

екстренному (кризовому) втручанні – 2,4%

соціальній адаптації – 5,6%

соціальній інтеграції та реінтеграції- 0,6%

перекладі жестовою мовою -0,2%

введенні інклюзивного класу в громаді –0,2%

догляду та вихованню дітей, наближених до сімейного типу -0,6%

наданні притулку –1,4%

Слід зазначити, що деякі респонденти хочуть отримувати дві і більше соціальних послуг. Варто зазначити, що три найбільш затребувані послуги – інформування, консультування, та догляд вдома надаються в громаді.

На запитання «Чи потребуєте Ви соціальної допомоги зараз?» опитані респонденти вказали, що потребують:

Грошової допомоги – 60,2%

Продуктів харчування-19,2%

Ліків –45,6%

Предметів санітарної та особистої гігієни –9,6%

Нічого не бажають – 9,6%

Усі опитані хочуть отримувати соціальні послуги безкоштовно.

У Стеблівській територіальній громаді створено Комунальний заклад Центр надання соціальних послуг Стеблівської селищної ради Звенигородського району Черкаської області, де 13 соціальних робітників надають соціальну послугу «Догляд вдома» та «Натуральну допомогу» для 80 жителів громади.

Соціальну послугу «Догляд стаціонарний» громада закуповує у виконавчого комітету Набутівської сільської ради Черкаського району Черкаської області. У стаціонарному відділенні Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Набутівської сільської ради Черкаського району Черкаської області» перебувають 5 жителів громади, які не здатні до самообслуговування та потребують постійного стороннього догляду за станом здоров’я.

 

До категорій осіб, які мають право на отримання всіх соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів незалежно від доходу отримувача соціальних послуг відносять

· особи, які постраждали від торгівлі людьми і отримують соціальну допомогу відповідно до законодавства у сфері протидії торгівлі людьми;

· особи, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі;

· діти з інвалідністю;

· особи з інвалідністю I групи;

· діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа віком до 23 років;

· сім’ї опікунів, піклувальників;

· прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу;

· сім’ї патронатних вихователів;

 · діти, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежні), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, діти, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги

Іншим категоріям осіб за рахунок бюджетних коштів надаються соціальні послуги з інформування, консультування, представництва інтересів,  а також соціальні послуги, що надаються екстрено (кризово).

Звертаємо увагу, що всі соціальні послуги безкоштовно надаються особам, які їх потребують та середньомісячний сукупний дохід яких становить менше двох прожиткових мінімумів для відповідної категорії осіб; з установленням диференційованої плати - середньомісячний сукупний дохід яких перевищує два прожиткові мінімуми, але не перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб; платно - середньомісячний сукупний дохід яких перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб.

 

 Для розгляду питання надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів є подання до відділу соціального захисту населення, сімї та праці виконавчого комітету за місцем проживання/перебування особи:

1) заяви особи або її законного представника про надання соціальних послуг;

2) звернення, повідомлення інших осіб в інтересах осіб/сімей, які потребують соціальних послуг;

3) копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу, яка потребує надання соціальних послуг;

4) копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків,

5) копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ (для осіб з інвалідністю);

6) копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданого в установленому МОЗ порядку (для дитини з інвалідністю);

7) копія довідки про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, виданої лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу (за наявності);

8) медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі (у разі потреби);

  1. копія рішення органу опіки та піклування про утворення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, про влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя (за наявності);
  2. копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, яка потребує надання соціальних послуг (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);
  3. копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності);
  4. документ, що підтверджує повноваження представника органу опіки та піклування (якщо заява подається органом опіки та піклування);
  5. копія паспорта громадянина України опікуна або піклувальника особи, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності опікуна або піклувальника);
  6. копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності).

Людині або сім’ї можуть надаватися одна або одночасно декілька соціальних послуг.

 Рішення про надання чи відмову у наданні соціальних послуг приймається протягом 10 робочих днів з дня одержання заяви, звернення, повідомлення про надання соціальних послуг за результатами оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах.

 Рішення про надання чи відмову у наданні соціальних послуг екстренно (кризово) приймається невідкладно, не пізніше однієї доби з моменту одержання відповідної заяви, звернення, повідомлення.

 Рішення про надання чи відмову у наданні соціальних послуг не пізніше трьох робочих днів після його прийняття видається або надсилається заявнику.

У рішенні про надання соціальних послуг обов’язково зазначаються результати оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах та надавач соціальних послуг.

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь