A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Стеблівська громада
Черкаська область, Звенигородський район

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Стеблівської селищної ради "Про встановлення ставок орендної плати за земельні ділянки"

Дата: 15.04.2021 16:49
Кількість переглядів: 115

 

 

СТЕБЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

виконавчий комітет

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

вул. Партизанська, 4, смт Стеблів, 19451,тел./факс(04735) 5-90-90, 5-90-14

E-mail:steblivsr@ukr.net       Код ЄДРПОУ 04410976

 

 

 

На №

 

від

 

                                                          

 

АНАЛІЗ  РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Стеблівської селищної  ради

«Про встановлення ставок орендної плати за земельні ділянки»

 

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання

        

Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.

Податковим кодексом України визначено, що органи місцевого самоврядування приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів та офіційно оприлюднюють до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування.

Плата за землю у вигляді орендної плати за земельні ділянки за  зараховується в повному обсязі до місцевого бюджету  та, відповідно до діючого законодавства, є джерелом формування загального фонду місцевого бюджету, забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення нагальних потреб громади. Кошти від їх надходження спрямовуються на забезпечення діяльності функціонування бюджетних установ, благоустрій територій територіальної громади, виконання програм соціально-економічного розвитку Стеблівської  територіальної громади.

Також зазначаємо, що згідно розпорядження КМУ від 12 червня 2020 року  № 728-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження території територіальних громад Черкаської області» до Стеблівської територіальної громади приєднано Зарічанську сільську раду. При встановленні ставок податку будуть створені сприятливі умови для життя та розвитку в громаді. Ставки залишаються на рівні 2021 року.

         Виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання Податкового кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення дохідної частини місцевого бюджету, виконання програм соціально-економічного розвитку територіальної громади. Таким чином, вищевказана проблема потребує розв’язання шляхом прийняття єдиних ставок орендної плати за земельні ділянки «Про встановлення ставок орендної плати за земельні ділянки».  

Враховуючи приєднання Зарічанської сільської ради до Стеблівської селищної ради та згідно статті 12 пункту  12.3.3 сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад, створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, надсилають у десятиденний строк з дня прийняття рішень, але не пізніше 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлених місцевих податків та/або зборів та податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів, до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та/або зборів, в електронному вигляді інформацію щодо ставок та податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів у порядку та за формою, затвердженими Кабінетом Міністрів України, та копії прийнятих рішень про встановлення місцевих податків та/або зборів та про внесення змін до таких рішень.

Якщо в рішенні органу місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків та/або зборів, а також податкових пільг з їх сплати не визначено термін його дії, таке рішення є чинним до прийняття нового рішення.

Контролюючі органи не пізніше 25 серпня поточного року складають зведену інформацію про розмір та дату встановлення ставок місцевих податків та/або зборів на відповідних територіях, а також про встановлені на відповідних територіях податкові пільги та подають її в електронній формі центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.

Контролюючі органи відповідно до Бюджетного кодексу України подають органам місцевого самоврядування у розрізі джерел доходів звітність:

про суми нарахованих та сплачених податків та/або зборів, суми податкового боргу та надмірно сплачених до місцевих бюджетів податків та/або зборів на відповідних територіях - щомісячно, не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним;

про суми списаного безнадійного податкового боргу; суми розстрочених і відстрочених грошових зобов’язань та/або податкового боргу платників податків, які повинні бути сплачені до місцевих бюджетів на відповідних територіях; суми наданих податкових пільг, включаючи втрати доходів бюджету від їх надання, - щокварталу, не пізніше 25 днів після закінчення звітного кварталу.

Звітність в розрізі платників податків - юридичних осіб надається контролюючим органом за запитом органу місцевого самоврядування протягом 20 днів з моменту отримання ним запиту.

Порядок надання звітності в розрізі платників податків - юридичних осіб органам місцевого самоврядування затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, не пізніше 25 вересня поточного року оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті зведену інформацію про розмір та дату встановлення на відповідних територіях ставок місцевих податків та/або зборів, а також про встановлені на відповідних територіях податкові пільги.

Орган місцевого самоврядування у десятиденний строк з дня затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель направляє в електронній формі до контролюючого органу та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, інформацію про нормативну грошову оцінку земель у порядку та за формою, затвердженими Кабінетом Міністрів України.

Порядок обміну інформацією між органами місцевого самоврядування та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, визначається Кабінетом Міністрів України.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, не пізніше 15 липня поточного року оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті зведену інформацію про проведену нормативну грошову оцінку земель.

 

з/п

 

Назва показника

 

 

 

 

 

 

Рік

Ставка %

Очікуваний обсяг надходжень, грн.

 

Надійшло фактично

Прогнозоване надходження

 

1.

Оренда за земельні ділянки

2020

Додаток 1 до рішення

5 100 000,00 грн.

6 117 579, 78 грн.

-

2021

Додаток 1 до рішення 

6 753 700,00 грн.

-

6 753 700,00 грн.

2022

Додаток 1 до рішення

7 200 300,00 грн.

-

7 200 300,00 грн.

                 

 

 •          Таким чином, у разі прийняття рішення «Про встановлення ставок орендної плати за земельні ділянки» очікується, що  в бюджет Стеблівської територіальної громади надійдуть кошти в сумі 6 753 700, 00  грн.

Разом з тим, при прийнятті рішення необхідно забезпечити баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування.

З метою уникнення надмірного податкового навантаження визначено оптимальний рівень оподаткування, який би  забезпечував стабільні та достатні надходження в бюджет громади, а з іншого боку, не ліквідував би стимулів до ведення підприємницької діяльності.

 •          Таким чином, Стеблівська селищна рада, враховуючи пропозиції підприємців, не підвищувала ставки податків.  Розміри ставок  орендної плати за земельні ділянки залишаються на рівні минулорічних.

Важливість проблеми при затвердженні податку полягає в необхідності наповнення місцевого бюджету та спрямування отриманих коштів від сплати податку на вирішення соціально-економічних проблем громади, благоустрій населених пунктів,  покращення інфраструктури.

 •          Враховуючи, вищевикладене, Стеблівською ТГ розроблено проект рішення «Про затвредження ставок орендної плати за земельні ділянки» та опубліковано в засобах масової інформації .

 

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи

Так

Ні

Громадяни

так

-

Держава

так

-

Суб’єкти господарювання

так

-

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

так

-

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

 Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією Стеблівської селищної ради.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів, оскільки ставки податків, затверджені рішенням Стеблівської селищної ради «Про затвердження ставок орендної плати за земельні ділянки на 2021 рік» від 22.06.2020 року № 43-5/ VIІI, застосовуються лише на 2021 рік.

 

II. Цілі державного регулювання

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов'язані з розв'язанням проблеми:

Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі.

 Основними цілями регулювання є:

- здійснити планування та прогнозування надходжень від оренди за земельні ділянки при формуванні бюджету;

- встановити доцільні і обґрунтовані розміри ставок орендної плати за земельні ділянки з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання та відповідно до потреб місцевого бюджету;

- забезпечити своєчасне надходження до селищного бюджету ставок орендної плати за земельні ділянки ;

- забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування.

 

ІІІ.  Визначення та оцінка способів досягнення визначених цілей

 1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Прийняти рішення із зниженими ставками «Про встановлення ставок орендної плати за земельні ділянки »

 

Це негативно вплине на життєдіяльність громади, виконання програм, на своєчасність виплати заробітної плати, розрахунки за енергоносії, забезпеченість шкіл і дошкільних навчальних закладів дитячим харчуванням і т.д. Не буде профінансовано поточний ремонт вулиць за рахунок місцевого бюджету.

 

Альтернатива 2.

Прийняти  рішення «Про встановлення  ставок орендної плати за земельні ділянки» у запропонованому вигляді

Прийняття даного рішення забезпечить досягнення встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати ставок орендної плати за земельні ділянки на території громади та відповідне наповнення місцевого бюджету в сумі 6 753 700, 00 грн., що забезпечить  фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування. Надходження коштів до місцевого бюджету дозволить профінансувати в повному об’ємі комунальні дошкільні навчальні заклади, благоустрій та інші соціальні програми.

Крім того, при визначенні розміру ставок податку, враховані пропозиції підприємців, що дозволить уникнути соціальної напруги та сприятиме підвищенню рівня довіри до місцевої влади.

Альтернатива 3

Встановлення максимальних ставок орендної плати за земельні ділянки

 За рахунок прийняття максимальних ставок  можливе  перевиконання дохідної частини місцевого бюджету на 10 % від прогнозованої суми. Проте, прийняття такого рішення призведе до значного збільшення навантаження  на суб’єктів господарювання, що в свою чергу призведе  до нарахування пені, штрафних санкцій за несвоєчасну сплату,  збільшить недоїмку із сплати податку.  Можливе скорочення  кількості зареєстрованих СПД. Можливе виникнення соціальної напруги,  непорозуміння між місцевою владою та СПД.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Втрати місцевого бюджету у сумі 6 753 700,00 грн., за рахунок сплати податків за зниженими ставками

Альтернатива 2

1. Забезпечить дотримання вимог Податкового кодексу України, реалізацію наданих органам місцевого самоврядування повноважень.

2. Забезпечить відповідні надходження до місцевого бюджету від сплати податку (прогнозована сума 6 753 700, 00 грн.).

3.Створить сприятливі фінансові можливості громади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.

4. Вдосконалить відносини між місцевою владою та СПД .

Відсутні

Альтернатива 3

Додаткові  надходження коштів до місцевого бюджету та спрямування їх на соціально-економічний розвиток громади 10 % від передбаченої суми 6 753 700, 00 грн.

Існування ризику переходу діяльності суб’єктів господарювання в «тінь» та несплата податків. Погіршення іміджу місцевої влади.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Сплата податку за зниженими ставками

Витрати відсутні

Альтернатива 2

Вирішення соціально-економічних проблем громади за рахунок наповнення дохідної частини місцевого бюджету

Сплата орендної плати за земельні ділянки за встановленими ставками.  

Альтернатива 3

Вирішення більшої кількості соціальних проблем громади за рахунок значного зростання дохідної частини селищного бюджету на 10 % від передбаченої суми 6 753 700, 00 грн.

Надмірне податкове  навантаження призведе до несвоєчасних сплати ставок орендної плати за земельні ділянки.  

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

За даними відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Стеблівської селищної ради станом на 25.03.2021 року

                    

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць*

0

0

0

43

43

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0 %

0 %

0 %

100 %

100 %

 

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Сплата ставок орендної плати за земельні ділянки, за заниженими ставками

Витрати відсутні

Альтернатива 2

Сплата орендної плати за земельні ділянки за обґрунтованими ставками.

Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.

Вдосконалить відносини між місцевою владою та суб’єктами господарювання,  пов’язаних зі справлянням податків оскільки враховані пропозиції суб’єктів підприємницької діяльності.

Затрати часу, необхідні для ознайомлення з рішенням про встановлення ставок орендної плати за земельні ділянки .

Сплата податків за запропонованими ставками ( 6 753 700, 00 грн.).

Детальна інформація щодо очікуваних витрат наведено у додатку  до цього АРВ – М-Тест

Альтернатива  3

 

Відсутні.

За рахунок прийняття максимальних ставок додаткові витрати буде  надмірне податкове  навантаження спричинить додаткові (непомірні) витрати малого бізнесу в 10 % від передбаченої суми 6 753 700, 00 грн.

У зв’язку з відсутністю суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва, що підпадають під дію регуляторного акту, витрати на  одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного  акта згідно Додатка 2 до Методики проведення аналізу впливу  регуляторного акта не розраховувалися.

         

 ІV.  Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей        

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності ( за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1 - цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

Така альтернатива є не прийнятною, оскільки вищевказаний податок буде сплачуватися платниками  за заниженими ставками,  громадяни  втратять додаткові пільги. Зменшаться надходження до місцевого бюджету , а це не дозволить  профінансувати  в повній мірі соціально-економічні та інші  програми.

Альтернатива 2

3 - цілі прийняття проекту регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)

Прийняття даного рішення селищної ради забезпечить досягнути встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати орендної плати за земельні ділянки на території громади та відповідне наповнення місцевого бюджету.

 До бюджету територіальної громади надійде орієнтовно 6 753 700 , 00  грн. Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів громади і платників податку.

 Альтернатива  3

2- цілі прийняття регуляторного акта будуть досягнуті частково

Надмірне податкове навантаження на суб’єктів господарювання  знівелює вигоди від збільшення дохідної частини бюджету, а саме існує ризик переходу  суб’єктів господарювання   в «тінь». Балансу інтересів досягнуто не буде.

                      

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2

Наповнення місцевого бюджету в сумі 6 753 700, 00 грн. та спрямування фінансового ресурсу на соціально-економічний розвиток громади.

 Сплата податку СПД та громадянами за обґрунтованими ставками.  Встановлення пільг для окремих категорій

Сплата податку за запропонованими ставками  6 753 700, 00 грн. Детальна інформація щодо очікуваних витрат СПД наведено у додатку  до цього АРВ – М-Тест

Наповнення місцевого бюджету, збереження кількості суб’єктів господарювання та робочих місць

Альтернатива 3

Додаткові надходження коштів до місцевого бюджету (збільшення на 10% від прогнозованої суми надходження) та спрямування їх  на вирішення соціальних проблем територіальної   громади .

Надмірне податкове (орієнтовно 10 % від прогнозованої суми) спричинить занепад малого бізнесу.

 

Додаткове наповнення селищного бюджету.

Надмірне навантаження на СПД, можливе скорочення кількості СПД.

Альтернатива 1

Сплата податку за заниженими ставками

Зменшення надходжень у місцевий бюджет (орієнтовні втрати місцевого бюджету – 6 753 700, 00 грн.).

 

Зменшення надходжень до селищного бюджету, підвищення соціальної напруги за причини погіршення якості життя членів громади

 

    

Рейтинг

 

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 2

Альтернатива є  доцільною. Прийняття рішення забезпечить наповнення  місцевого  бюджету. Податкове навантаження для платників  податку не буде надмірним. Досягнення балансу інтересів  органу місцевого самоврядування та платників  вищевказаного податку.

Зміни до чинного законодавства:

 • Податкового кодексу України;
 • Бюджетного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Виникнення податкового боргу по причині не сплати податку.

Альтернатива 3

Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково. Надмірне податкове навантаження на суб'єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини місцевого бюджету. Балансу інтересів досягнути неможливо.

Зміни до чинного законодавства:

 • Податкового кодексу України;
 • Бюджетного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Виникнення податкового боргу про причині не сплати податку.

Альтернатива 1

У разі неприйняття регуляторного акта, податок справлятиметься по заниженими ставкам, що спричинить втрати доходної частини бюджету і відповідно не виконання бюджетних програм.  Вказана альтернатива є неприйнятною.

Зміни до чинного законодавства:

 • Податкового кодексу України;
 • Бюджетного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

           Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно - обґрунтованого ставок орендної плати за земельні ділянки,  що є посильними для платників податків, та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування – Стеблівської селищної ради.

                                                                                     

          V. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

 

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

В результаті визначення цілі, проведення аналізу поточної ситуації на території Стеблівської ТГ, аналітичних показників Корсунь – Шевченківського відділення Смілянської ОДПІ Черкаської області, інформації відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Стеблівської селищної ради станом на 25.03.2021 року, проведених консультацій, нарад та зустрічей, основним механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми є встановлення запропонованих ставок орендної плати за земельні ділянки.

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта:  

Розробка проєкту рішення Стеблівської селищної ради «Про встановлення ставок орендної плати за земельні ділянки»  та АРВ до нього.

Проведення консультацій з суб'єктами господарювання.

Оприлюднення проекту разом з АРВ та отримання пропозицій і зауважень.

 Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідності проєкту рішення вимогам статей 4, 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України.

Прийняття рішення на пленарному засіданні сесії Стеблівської селищної ради.

Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.

Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

 

За результатами проведених розрахунків очікуваних  витрат та вигод СПД, прогнозується, що прийняття зазначеного проєкту рішення дозволить забезпечити  баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування. А його застосування буде ефективним для вирішення проблеми, зазначеній в розділі І цього АРВ.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги.

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки податку, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

Тест малого підприємництва додається.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

Запропонований термін дії акта:

Не обмежений

 

Обґрунтування запропонованого терміну дії акта:

 

У разі якщо до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування місцевих податків та/або зборів, сільська, селищна, міська рада або рада об’єднаних територіальних громад, створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків та/або зборів, що є обов’язковими згідно з нормами цього Кодексу, такі податки та/або збори справляються виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та/або зборів  (підпункт 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 ПКУ).

 

VIII.  Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 • Розмір надходжень до  місцевого бюджету , пов'язаних з дією акта.
 • Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта.
 • Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичних осіб, пов’язаними з виконаннями вимог акту.
 • Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

 

Прогнозні показники результативності.

 

п/н

Назва показника

2022 рік

 

2023 рік

1

Разом надходжень до місцевого бюджету (очікуваний обсяг надходжень), в тому числі:

6 753,7* тис. грн.

7 200,3* тис. грн.

 

- орендна плата за земельні ділянки

6 753,7* тис. грн.

7 200,3* тис. грн.

2

Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта

43*

48*

3

Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, години на 1 суб’єкта .

2 години

2 години

4

Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичних осіб, пов’язаними з виконаннями вимог акту.

- на сплату податку

- на адміністративні витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6753,7 - тис. грн.

 

7,9 -  тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7200,3 – тис. грн.

 

15,9 – тис. грн.

5

Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта,

Оприлюднені повідомлення, проект рішення, АРВ:

- у районній газеті «Надросся»

- на офіційному сайті Стеблівської ТГ;

 

 Високий

 

Високий

 

 

*прогнозовані показники на 2022 рік та 2023 рік оскільки невідомо мінімальну заробітну плату та прожитковий мінімум

 

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися виконавчим комітетом Стеблівської селищної ради.

Метод проведення відстеження результативності:

Статистичний

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:

Статистичні

- аналітичні показники Корсунь – Шевченківського відділення Смілянської ОДПІ у Черкаській області;

- інформація відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Стеблівської селищної ради.

 Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

Періодичні   відстеження результативності регуляторного акта здійснюються раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження  результативності цього акта, у тому числі і в разі, коли дію регуляторного акта, прийнятого на визначений строк, було продовжено після закінчення цього визначеного строку.

 

 

Селищний голова                                                                    О.ДАНІЛЬЧЕНКО

 

Додаток 1____

до аналізу регуляторного впливу

 

ТЕСТ

 малого підприємництва (М-Тест)

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 01.03.2021 р. по 25.03.2021 р.

 

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

 

 Консультації

10

Обговорено запропоновані ставки податку. Отримано інформацію від представників мікро та малого підприємництва щодо необхідних ресурсів, а саме їх витрат (витрат часу та матеріальних) на запровадження регулювання

2

 

Робоча зустріч з представниками малого бізнесу

1

Обговорено запропоновані ставки податку. Отримано інформацію від представників мікро та малого підприємництва щодо необхідних ресурсів, а саме їх витрат (витрат часу та матеріальних) на запровадження регулювання

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

 кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 43 (одиниць), питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив  100,00 (відсотків)

 

 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

 

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік провадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

0

0

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0

0

0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

 

0

0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

0

0

0

5

Інші процедури

(сплата орендної плати за земельні ділянки Стеблівської селищної ради  рік), гривень

 

157 062,79

167 448,83

785 313,95

6

Разом, гривень Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

157 062, 79

167 448,83

785 313, 95

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

43

8

Сумарно, гривень Формула:

відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб' єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

6 753 700, 00

7 200 300,00

33 768 500, 00

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

 

Для розрахунку використовується мінімальна заробітна плата, яка станом на 1 січня 2021 року становить 6000 гривень в місяць або 36,11 гривні за годину.(Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»)

 

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

1.5 год.*36,11 грн. = 54,16

0

1.5год.*36,11 грн.=54,16

10

Процедури організації виконання вимог регулювання: Внесення змін до внутрішніх процедур обліку та звітності

0,5 год.*36,11 грн. = 18,05

0

1.5 год. *36,11 грн. =18,05

11

Процедури офіційного звітування

0

0

0

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

0

0

0

13

Інші процедури

Х

Х

Х

14

Разом, гривень

72,21

Х

72,21

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

16

16

Сумарно, гривень

1155,36

Х

1155,36

           

 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

 на адміністрування регулювання для суб’єктів малого і мікропідприємництва

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки податку, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

Показник

Перший рік регулювання (стартовий), гривень

За п’ять років, гривень

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

6 753 700, 00

33 768 500,00

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

1155,36

5776,80

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

6 754 855,36

33 774 276,80

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

0

0

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

6 754 855,36

33 774 276,80

 

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

 

         На основі аналізу статистичних даних, що наданні бухгалтерією виконавчого комітету Стеблівської селищної ради та під час консультацій, проведених із суб’єктами підприємництва, визначено, що зазначені ставки податку є прийнятними для суб’єктів малого підприємництва.  Ставки визначені не максимальні, що вже компенсаторним механізмом для СПД.

 

 

Селищний голова                                                           О.ДАНІЛЬЧЕНКО

 

Вик.

Царенко Ю.Ю.

(0967915928)


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь