Аналіз регуляторного впливу проєкту рішення Стеблівської селищної  ради встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2021 рік»

Дата: 23.04.2020 21:28
Кількість переглядів: 573

АНАЛІЗ  РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проєкту рішення Стеблівської селищної  ради

"Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від

земельної ділянки на 2021 рік»

 

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання

        

Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.

Податковим кодексом України визначено, що органи місцевого самоврядування приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів та офіційно оприлюднюють до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки зараховується в повному обсязі до місцевого бюджету  та, відповідно до діючого законодавства, є джерелом формування загального фонду місцевого бюджету, забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення нагальних потреб громади. Кошти від їх надходження спрямовуються на забезпечення діяльності функціонування бюджетних установ, благоустрій територій територіальної громади, виконання програм соціально-економічного розвитку Стеблівської об’єднаної територіальної громади.

 •          Виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання Податкового кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення дохідної частини місцевого бюджету, виконання програм соціально-економічного розвитку територіальної громади, Стеблівська селищна рада має прийняти рішення «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2021 рік».

У разі неприйняття рішення «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2021 рік», відповідно до пункту 12.3.5 статті 12  ПКУ, податок буде справлятися за мінімальними ставкам, що спричинить втрати дохідної частини бюджету. Як наслідок будуть не профінансовані соціальні програми громади, а саме:

- організація благоустрою населених пунктів  ( 1 325, 3 тис. грн.).

 

 

 

Аналіз втрат до місцевого бюджету

 

 

 

 

з/п

Назва показника

У разі прийняття рішення про  податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на 2021 рік

У разі не прийняття рішення про податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на 2021 рік

Відхилення,

 грн.

Ставка %

Очікуваний обсяг надходжень, грн.

Ставка%

 

Очікуваний обсяг надходжень, грн.

1

Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки

(від 0,1% до 0, 5% залежно від виду нерухомого майна

  87 000, 00

0

0 грн.

-87 000,00

 •          Таким чином, у разі прийняття рішення «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2021 рік» очікується, що  в бюджет Стеблівської об’єднаної територіальної громади надійдуть кошти в сумі 87 000 , 00  грн.

Разом з тим, при прийнятті рішення необхідно забезпечити баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування.

З метою уникнення надмірного податкового навантаження визначено оптимальний рівень оподаткування, який би  забезпечував стабільні та достатні надходження в бюджет громади, а з іншого боку, не ліквідував би стимулів до ведення підприємницької діяльності.

 •          Таким чином, Стеблівська селищна рада, враховуючи пропозиції підприємців, не підвищувала ставки податків.  Розміри ставок  податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки залишаються на рівні минулорічних.

Важливість проблеми при затвердженні податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки полягає в необхідності наповнення місцевого бюджету та спрямування отриманих коштів від сплати податку на вирішення соціально-економічних проблем громади, благоустрій населених пунктів,  покращення інфраструктури.

 •          Враховуючи, вищевикладене, Стеблівською ОТГ розроблено проєкт рішення «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2021 рік» та опубліковано в засобах масової інформації .

 

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи

Так

Ні

Громадяни

так

-

Держава

так

-

Суб’єкти господарювання

так

-

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

так

-

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

 Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією Стеблівської селищної ради.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів, оскільки ставки податків, затверджені рішенням Стеблівської селищної ради «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 рік» від 25.06.2019 року № 33-6/ VII, застосовуються лише на 2020 рік.

 

II. Цілі державного регулювання

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов'язані з розв'язанням проблеми:

Проєкт регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі.

 Основними цілями регулювання є:

- здійснити планування та прогнозування надходжень від податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки при формуванні бюджету;

- встановити доцільні і обґрунтовані розміри ставок нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання та відповідно до потреб місцевого бюджету;

 - встановити пільги щодо сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

 - забезпечити своєчасне надходження до селищного бюджету податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки ;

- забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування.

 

ІІІ.  Визначення та оцінка способів досягнення визначених цілей

 1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Не виносити на розгляд сесії селищної ради та не приймати  рішення селищної  ради «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2021 рік»

У такому випадку відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, місцеві податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом за  мінімальними ставками, що не сприятиме наповненню місцевого бюджету в можливих обсягах, а саме в сумі 87 000,00 грн.,  через, що не можливо в повному обсязі профінансувати заходи соціального, економічного та інженерного значення (благоустрій, утримання комунальних закладів та інше.)

Альтернатива 2.

Прийняти  рішення «Про встановлення  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2021 рік» у запропонованому вигляді

Прийняття даного рішення забезпечить досягнення встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території громади та відповідне наповнення місцевого бюджету в сумі 87 000, 00 грн., що забезпечить  фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування. Надходження коштів до місцевого бюджету дозволить профінансувати в повному об’ємі комунальні дошкільні навчальні заклади, благоустрій та інші соціальні програми.

Крім того, при визначенні розміру ставок податку, враховані пропозиції підприємців, що дозволить уникнути соціальної напруги та сприятиме підвищенню рівня довіри до місцевої влади.

Альтернатива 3

Встановлення максимальних ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2021 рік

 За рахунок прийняття максимальних ставок  можливе  перевиконання дохідної частини місцевого бюджету на 10 % від прогнозованої суми. Проте, прийняття такого рішення призведе до значного збільшення навантаження  на суб’єктів господарювання, що в свою чергу призведе  до нарахування пені, штрафних санкцій за несвоєчасну сплату,  збільшить недоїмку із сплати податку.  Можливе скорочення  кількості зареєстрованих СПД. Можливе виникнення соціальної напруги,  непорозуміння між місцевою владою та СПД.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Втрати місцевого бюджету у сумі 87 000,00 грн., за рахунок сплати податків за мінімальними ставками

Альтернатива 2

1. Забезпечить дотримання вимог Податкового кодексу України, реалізацію наданих органам місцевого самоврядування повноважень.

2. Забезпечить відповідні надходження до місцевого бюджету від сплати податку (прогнозована сума 87 000, 00 грн.).

3.Створить сприятливі фінансові можливості громади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.

4. Вдосконалить відносини між місцевою владою та СПД .

Відсутні

Альтернатива 3

Додаткові  надходження коштів до місцевого бюджету та спрямування їх на соціально-економічний розвиток громади 10 % від передбаченої суми 87 000, 00 грн.

Існування ризику переходу діяльності суб’єктів господарювання в «тінь» та несплата податків. Погіршення іміджу місцевої влади.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Сплата податку за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Витрати відсутні

Альтернатива 2

Вирішення соціально-економічних проблем громади за рахунок наповнення дохідної частини місцевого бюджету

Сплата податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за встановленими ставками.  

Альтернатива 3

Вирішення більшої кількості соціальних проблем громади за рахунок значного зростання дохідної частини селищного бюджету на 10 % від передбаченої суми 87 000, 00 грн.

Надмірне податкове  навантаження призведе до несвоєчасних сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.  

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

За даними бухгалтерії виконавчого комітету Стеблівської селищної ради станом на 31.03.2020 року

                     

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць*

0

0

0

13

13

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0 %

0 %

0 %

100 %

100 %

 

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Сплата податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за мінімальними ставками, відповідно до норм ПКУ.

Витрати відсутні

Альтернатива 2

Сплата податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податку для окремих категорій.

Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.

Вдосконалить відносини між місцевою владою та суб’єктами господарювання,  пов’язаних зі справлянням податків оскільки враховані пропозиції суб’єктів підприємницької діяльності.

Затрати часу, необхідні для ознайомлення з рішенням про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки .

Сплата податків за запропонованими ставками ( 87 000, 00 грн.).

Детальна інформація щодо очікуваних витрат наведено у додатку  до цього АРВ – М-Тест

Альтернатива  3

 

Відсутні.

За рахунок прийняття максимальних ставок додаткові витрати буде  надмірне податкове  навантаження спричинить додаткові (непомірні) витрати малого бізнесу в 10 % від передбаченої суми 87 000, 00 грн.

У зв’язку з відсутністю суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва, що підпадають під дію регуляторного акту, витрати на  одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного  акта згідно Додатка 2 до Методики проведення аналізу впливу  регуляторного акта не розраховувалися.

         

 ІV.  Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей        

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності ( за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1 - цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

Така альтернатива є не прийнятною, оскільки вищевказаний податок буде сплачуватися платниками відповідно  до Податкового  кодексу України за мінімальними ставками,  громадяни  втратять додаткові пільги. Зменшаться надходження до місцевого бюджету , а це не дозволить  профінансувати  в повній мірі соціально-економічні та інші  програми.

Альтернатива 2

3 - цілі прийняття проєкту регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)

Прийняття даного рішення селищної ради забезпечить досягнути встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території громади та відповідне наповнення місцевого бюджету.

 До бюджету територіальної громади надійде орієнтовно 87 000 , 00  грн. Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів громади і платників податку.

 Альтернатива  3

2- цілі прийняття регуляторного акта будуть досягнуті частково

Надмірне податкове навантаження на суб’єктів господарювання  знівелює вигоди від збільшення дохідної частини бюджету, а саме існує ризик переходу  суб’єктів господарювання   в «тінь». Балансу інтересів досягнуто не буде.

                      

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2

Наповнення місцевого бюджету в сумі 87 000, 00 грн. та спрямування фінансового ресурсу на соціально-економічний розвиток громади.

 Сплата податку СПД та громадянами за обґрунтованими ставками.  Встановлення пільг для окремих категорій

Сплата податку за запропонованими ставками 87 000, 00 грн. Детальна інформація щодо очікуваних витрат СПД наведено у додатку  до цього АРВ – М-Тест

Наповнення місцевого бюджету, збереження кількості суб’єктів господарювання та робочих місць

Альтернатива 3

Додаткові надходження коштів до місцевого бюджету (збільшення на 10% від прогнозованої суми надходження) та спрямування їх  на вирішення соціальних проблем територіальної   громади .

Надмірне податкове (орієнтовно 10 % від прогнозованої суми) спричинить занепад малого бізнесу.

 

Додаткове наповнення селищного бюджету.

Надмірне навантаження на СПД, можливе скорочення кількості СПД.

Альтернатива 1

Сплата податку за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Зменшення надходжень у місцевий бюджет (орієнтовні втрати місцевого бюджету 87 000, 00 грн.).

 

Зменшення надходжень до селищного бюджету, підвищення соціальної напруги за причини погіршення якості життя членів громади

 

    

Рейтинг

 

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 2

Альтернатива є  доцільною. Прийняття рішення забезпечить наповнення  місцевого  бюджету. Податкове навантаження для платників  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  не буде надмірним. Досягнення балансу інтересів  органу місцевого самоврядування та платників  вищевказаного податку.

Зміни до чинного законодавства:

 • Податкового кодексу України;
 • Бюджетного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Виникнення податкового боргу по причині не сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Альтернатива 3

Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково. Надмірне податкове навантаження на суб'єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини місцевого бюджету. Балансу інтересів досягнути неможливо.

Зміни до чинного законодавства:

 • Податкового кодексу України;
 • Бюджетного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Виникнення податкового боргу про причині не сплати податку.

Альтернатива 1

У разі неприйняття регуляторного акта, податок справлятиметься по мінімальним ставкам, що спричинить втрати доходної частини бюджету і відповідно не виконання бюджетних програм.  Вказана альтернатива є неприйнятною.

Зміни до чинного законодавства:

 • Податкового кодексу України;
 • Бюджетного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

           Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно - обґрунтованого податку на нерухоме майно, відмінне від земельного податку,  що є посильними для платників податків, та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування – Стеблівської селищної ради.

                                                                                     

          V. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

В результаті визначення цілі, проведення аналізу поточної ситуації на території Стеблівської ОТГ, аналітичних показників Корсунь – Шевченківського відділення Смілянської ОДПІ Черкаської області, інформації бухгалтерії виконавчого комітету Стеблівської селищної ради станом на 31.03.2020 року, проведених консультацій, нарад та зустрічей, основним механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми є встановлення запропонованих ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2021 рік.

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта:  

Розробка проєкту рішення Стеблівської селищної ради «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2021 рік»  та АРВ до нього.

Проведення консультацій з суб'єктами господарювання.

Оприлюднення проєкту разом з АРВ та отримання пропозицій і зауважень.

 Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідності проєкту рішення вимогам статей 4, 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України.

Прийняття рішення на пленарному засіданні сесії Стеблівської селищної ради.

Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.

Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

 

За результатами проведених розрахунків очікуваних  витрат та вигод СПД, прогнозується, що прийняття зазначеного проєкту рішення дозволить забезпечити  баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування. А його застосування буде ефективним для вирішення проблеми, зазначеній в розділі І цього АРВ.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки податку, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

Тест малого підприємництва додається.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії акта:

один рік

Обґрунтування запропонованого терміну дії акта:

У разі, якщо селищна рада у термін до 01 липня не прийняла рішення про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  на наступний рік, такий податок справляється, виходячи з норм цього Кодексу, із застосуванням їх мінімальних ставок (підпункт 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 ПКУ, абзац 2 частина 5 розділу XIX Прикінцеві положення ПКУ).

Враховуючи норми Бюджетного та Податкового кодексів України, органи місцевого самоврядування мають щорічно переглядати розміри ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що справляються в установленому ПКУ порядку. Відповідні ставки будуть діяти лише протягом року, на який прийняті.

 

VIII.  Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 • Розмір надходжень до  місцевого бюджету , пов'язаних з дією акта.
 • Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта.
 • Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичних осіб, пов’язаними з виконаннями вимог акту.
 • Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

 

Прогнозні показники результативності.

 

п/н

Назва показника

У разі прийняття рішення про нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2021 р.

Всього за рік

в т.ч. за кварталами

І

ІІ

ІІІ

ІV

1

Разом надходжень до місцевого бюджету (очікуваний обсяг надходжень), в тому числі:

87,0 тис. грн.

21,7 тис. грн.

21,7 тис. грн.

21,7тис. грн.

21,7

тис. грн.

 

- нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

87,0 тис. грн.

21,7 тис. грн.

21,7 тис. грн.

21,7

тис. грн.

21,7

тис. грн.

2

Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта

13

13

13

13

13

3

Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, години на 1 суб’єкта .

2 години

4

Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичних осіб, пов’язаними з виконаннями вимог акту.

- на сплату податку

- на адміністративні витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87,0 - тис. грн.

 

736,06 -   грн.

 

5

Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта,

Оприлюднені повідомлення, проект рішення, АРВ:

- у районній газеті «Надросся»

- на офіційному сайті Стеблівської ОТГ;

 

 Високий

 

 

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися виконавчим комітетом Стеблівської селищної ради.

Метод проведення відстеження результативності:

Статистичний

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:

Статистичні

- аналітичні показники Корсунь – Шевченківського відділення Смілянської ОДПІ у Черкаській області;

- інформація бухгалтерії виконавчого комітету Стеблівської селищної ради.

 Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження результативності буде здійснюватися за три місяці  до  дня  закінчення визначеного строку дії регуляторного акта.

 

 

Селищний голова                                                                    О.ДАНІЛЬЧЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1____

до аналізу регуляторного впливу

 

ТЕСТ

 малого підприємництва (М-Тест)

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 15.03.2020 р. по 15.04.2020 р.

 

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

 

 Консультації

5

Обговорено запропоновані ставки податку. Отримано інформацію від представників мікро та малого підприємництва щодо необхідних ресурсів, а саме їх витрат (витрат часу та матеріальних) на запровадження регулювання

2

 

Робоча зустріч з представниками малого бізнесу

3

Обговорено запропоновані ставки податку. Отримано інформацію від представників мікро та малого підприємництва щодо необхідних ресурсів, а саме їх витрат (витрат часу та матеріальних) на запровадження регулювання

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

 кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 13 (одиниць), питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив  100,00 (відсотків)

 

 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

 

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік провадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

0

0

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0

0

0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

 

0

0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

0

0

0

5

Інші процедури

(сплата податку на нерухоме майно відмінне, від земельної ділянки Стеблівської селищної ради на 2020 рік), гривень

 

6 692,30

0

-

6

Разом, гривень Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

6 692, 30

0

0

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

13

8

Сумарно, гривень Формула:

відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб' єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

87 000, 00

0

0

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

 

Для розрахунку використовується мінімальна заробітна плата, яка станом на 1 січня 2020 року становить 4 723 гривні в місяць або 28,31 гривні за годину.(Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»)

 

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

1.5 год.*28,31 грн. = 42,47

0

0

10

Процедури організації виконання вимог регулювання: Внесення змін до внутрішніх процедур обліку та звітності

0,5 год.*25,13 грн. = 14,15

0

0

11

Процедури офіційного звітування

0

0

0

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

0

0

0

13

Інші процедури

Х

Х

Х

14

Разом, гривень

56,62

Х

0

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

13

16

Сумарно, гривень

736,06

Х

0

           

 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

 на адміністрування регулювання для суб’єктів малого і мікропідприємництва

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки податку, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

Показник

Перший рік регулювання (стартовий), гривень

За п’ять років, гривень

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

87 000, 00

0

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

736,06

0

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

87 736,06

0

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

0

0

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

87 736,06

0

 

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

 

         На основі аналізу статистичних даних, що наданні бухгалтерією виконавчого комітету Стеблівської селищної ради та під час консультацій, проведених із суб’єктами підприємництва, визначено, що зазначені ставки податку є прийнятними для суб’єктів малого підприємництва.  

 

 

Селищний голова                                                           О.ДАНІЛЬЧЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вик.

Царенко Ю.Ю.

(0967915928)


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь