Стеблівська громада

Черкаська область, Корсунь-Шевченківський район

рішення селищної ради №0/0 «ПРОЕКТ №1 від 07.02.2019 року " Про затвердження Порядку виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного майна, визнання спадщини відумерлою та прийняття такого майна у комунальну власність Стеблівської об’єднаної територіальної громади"»

Кількість переглядів: 136
Скликання: Проект рішення сесії
Сесія: Проект рішення сесії
Тип документу: рішення селищної ради
Дата: 07.02.2019
Номер документу: 0/0
Назва документу: ПРОЕКТ №1 від 07.02.2019 року " Про затвердження Порядку виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного майна, визнання спадщини відумерлою та прийняття такого майна у комунальну власність Стеблівської об’єднаної територіальної громади"
Прикріплені файли:
  1. Файл 1 (0.03 МБ)

 

ПРОЕКТ №  1

від 07.02.2019 року  

 

СТЕБЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 СЕСІЯ            СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

Від                        2019 року

 

 

                                                                                                      №

 

 

Про затвердження Порядку виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного майна, визнання спадщини відумерлою та прийняття такого майна у комунальну власність Стеблівської об’єднаної територіальної громади

 

Відповідно до статей 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 335, 1277 Цивільного Кодексу України, Законів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою врегулювання питання щодо виявлення, обліку, збереження та використання безхазяйного майна,  визнання спадщини відумерлою та  прийняття такого майна у комунальну власність Стеблівської об'єднаної територіальної громади, селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

   1. Затвердити Порядок виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного майна, визнання спадщини відумерлою та  прийняття такого майна у комунальну власність Стеблівської об'єднаної територіальної громади (додаток 1).

           2. Дане рішення оприлюднити  на офіційному веб – сайті http://steblivska - gromada. gov. ua/.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань житлово – комунального господарства та комунальної власності та комісію з питань планування, фінансів,бюджету та соціально – економічного розвитку.  

Селищний голова                                                                  О.ДАНІЛЬЧЕНКО

 

 

Додаток 1

до рішення селищної ради

від «___»__________2019 року №_____

 

 

ПОРЯДОК

виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного майна,  визнання спадщини відумерлою та прийняття такого майна у комунальну власність  Стеблівської об'єднаної територіальної громади

 

  1. Загальні положення

 

1.1. Порядок виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного майна,  визнання спадщини відумерлою та  прийняття такого майна у комунальну власність Стеблівської об'єднаної територіальної громади (далі за текстом – Порядок) розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Законів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.2. Метою Порядку є врегулювання відносин щодо виявлення, взяття на облік, збереження та використання рухомого та нерухомого майна, яке є безхазяйним або визнано на підставі рішення суду відумерлою спадщиною.

 1.3. У цьому Порядку використовуються такі терміни та визначення:

річ - предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов'язки;

майно – окрема матеріальна річ або сукупність таких речей, а також майнові права та обов’язки.

безхазяйна річ (майно) - річ, яка не має власника або власник якої невідомий;

відумерла спадщина – майно, власник якого помер, а спадкоємці за заповітом і за законом відсутні, усунуті від права спадкування або не прийняли спадщину чи відмовилися від її прийняття.

 Майно, яке фактично прийняте спадкоємцями, але право власності на яке не оформлене, відумерлою спадщиною не визнається;

нерухома річ (нерухоме майно) - об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення;

рухома річ (рухоме майно) – річ (майно), яке можна вільно переміщувати у просторі;

демонтаж – розбирання або зняття конструкцій з місця встановлення із збереженням цілісності;

евакуація – комплекс заходів, які передбачають відокремлення рухомого майна разом без основи від місця їх розташування та транспортування до місця їх подальшого зберігання;

зберігачі – підприємства, установи, організації всіх форм власності, фізичні особи, фізичні особи – підприємці, з якими Стеблівська об'єднана територіальна громада уклала договір зберігання безхазяйного майна.

      1.4.Виявлення, ведення обліку, оцінку, використання, розпорядження зберігання, а також прийняття в комунальну власність безхазяйного майна є повноваженнями Стеблівської селищної ради.

      1.5.Прийняті акти, пов’язані з виконанням функцій з виявлення, ведення обліку, оцінки, а також здійснення заходів з охорони і  прийому в комунальну власність безхазяйного майна, є обов’язковими для виконання Стеблівської селищної ради.

 

  1. Виявлення та взяття на облік безхазяйного нерухомого майна та відумерлої спадщини

 

2.1. Фізичні  та юридичні особи, яким стало відомо про розташоване на території  Стеблівської об'єднаної територіальної громади майно, яке не має власника або власник якого невідомий чи яке не успадковане, зобов’язані з моменту виявлення або отримання відповідної інформації повідомити про це Стеблівську  селищну раду.

2.2. Стеблівська селищна рада за зверненнями осіб, проводить обстеження виявлених об’єктів рухомого, нерухомого майна та вживає заходів щодо встановлення їх можливих власників шляхом звернення з відповідними запитами до органу реєстрації, державного нотаріуса та інших установ за необхідністю.

Підготовку заходів щодо взяття на облік безхазяйного майна або відумерлої спадщини проводить постійно діюча комісія з питань житлово – комунального господарства та комунальної власності, яка проводить обстеження виявленого майна та складає акт за його результатами. В акті обстеження, складеному комісією,  зазначається :

- адреса та технічний стан об'єкта;

- можливість подальшої експлуатації об'єкта згідно з його цільовим призначенням;

- пропозиції стосовно подальшої експлуатації об'єкта;

У склад комісії входять представники від депутатського корпусу Стеблівської селищної ради та структурних підрозділів Стеблівської селищної ради. Для роботи комісія може залучати представників відповідних організацій та служб за їх згодою.

2.3. Якщо право власності на виявлене, нерухоме майно не внесене до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно то проводиться інвентаризація із залученням працівників відповідних установ, з метою взяття майна на облік.

У ході проведення технічної інвентаризації безхазяйного рухомого, нерухомого майна чи відумерлої спадщини  вирішуються наступні питання: технічний стан об'єкта; можливість використання об'єкта згідно із його функціональним призначенням;  для об'єктів житлового фонду придатність для проживання; пропозиції щодо подальшого використання об'єкта; інші питання.

Якщо у ході інвентаризації об'єкта житлового фонду буде встановлено його непридатність для проживання, розглядається можливість щодо його використання, як нежитлового.

2.5. Для проведення обліку безхазяйного нерухомого майна виконавчий комітет Стеблівської селищної ради подає державному реєстратору прав заяву про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, форму та вимоги до заповнення якої встановлює Мін'юст.

2.6. Орган реєстрації відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» забезпечує внесення до Реєстру прав власності на нерухоме майно відповідних даних з відміткою «безхазяйне».

2.7. Про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна спеціалісти - землевпорядники отримують від органу реєстрації інформаційну довідку з Реєстру прав власності на нерухоме майно на бланку встановленого зразка.

2.8. Стеблівська  селищна рада після отримання інформаційної довідки протягом 10 (десяти) робочих днів робить оголошення в  друкованих засобах масової інформації про взяття безхазяйного нерухомого майна на облік.      

Об'єкти відумерлої спадщини беруться на облік Стеблівською селищною радою після надходження інформації про відсутність спадкоємців, які постійно проживали разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини. Підтвердженням цьому може бути довідка, акт опитування мешканців суміжних квартир (домоволодінь)  тощо, складені  уповноваженим органом.

2.9. Стеблівська селищна рада самостійно, після спливу строку для прийняття спадщини, робить запити до компетентних установ з метою виявлення спадкоємців чи підтвердження їх відсутності:

Стеблівська  селищна рада замовляє технічну інвентаризацію об'єкта у тому ж порядку, що і у випадку виявлення безхазяйного майна.

Якщо після спливу одного року з часу відкриття спадщини спадкоємці не будуть виявлені, спеціаліст (юрист) здійснює правовий аналіз зібраних документів (оновлює їх) та протягом 15 днів готує позовну заяву до суду про визнання спадщини відумерлою та передачу майна у комунальну власність Стеблівської селищної ради  або про припинення права власності на майно, яке фактично зруйноване.

 

  1. Зберігання  та використання безхазяйного нерухомого майна та відумерлої спадщини під час їх перебування на обліку

 

3.1. Обов’язок  щодо зберігання взятого на облік безхазяйного нерухомого майна та відумерлої  спадщини покладається на Стеблівську селищну раду.

3.2. Стеблівська селищна рада для забезпечення зберігання нерухомого майна можуть залучати комунальні підприємства, установи та організації, а також суб’єкти господарювання не комунальної форми власності.

3.3. Юридична особа, яка прийняла на зберігання безхазяйне нерухоме майно, несе відповідальність за зберігання такої речі з моменту підписання акта приймання-передачі, та зобов’язана надавати до Стеблівської селищної ради звіти про стан та використання речі. Стеблівська селищна рада має право проводити перевірку умов зберігання та використання безхазяйної нерухомої речі, як шляхом запитів, так і шляхом перевірок (огляду) безпосередньо такого майна.

3.4. Витрати, пов’язані з утриманням майна, несе зберігач.

У випадках, коли до закінчення встановленого законом річного терміну з дня постановки майна на облік з’явиться його власник, майно повертається власникові після відшкодування ним витрат, пов’язаних з виявленням, оцінкою і зберіганням цього майна. Повернення майна власникові провадиться після проведення виконавчим комітетом Стеблівської селищної ради відповідної перевірки та підтвердження права власності заявника на це майно.

3.5. Між органом управління та зберігачем укладається договір зберігання у письмовій формі.

3.7. Протягом одного року з моменту постановки на облік нерухомого безхазяйного майна або майна відумерлої спадщини, що відноситься до житлового фонду, до моменту визначення його власника дозволяється надавати це житло у користування іншим особам, згідно з договором оренди відповідно до вимог чинного законодавства України з умовою, що у випадку виявлення власника майна таке користування  повинно бути припинене протягом трьох діб.

3.8. Передача у тимчасове користування нежитлових приміщень нерухомого безхазяйного майна або нежитлових приміщень відумерлої спадщини та майна відумерлої спадщини (земельні ділянки), здійснюється на підставі рішення виконавчого комітету  Стеблівської селищної ради.

3.9. Передача рухомого, нерухомого безхазяйного майна або майна відумерлої спадщини (житловий фонд) у тимчасове користування юридичним, фізичним особам здійснюється за рішенням виконавчого комітету  Стеблівської селищної ради.

3.10. Після прийняття відповідних рішень про тимчасове використання рухомого майна, нежитлових приміщень нерухомого безхазяйного майна, нежитлових приміщень відумерлої спадщини, майна відумерлої спадщини (житловий фонд), майна відумерлої спадщини (земельні ділянки), укладається договір користування майном з обов'язковою умовою оформити договори на утримання прибудинкової території та на оплату комунальних послуг протягом усього строку договору та припинення його дії протягом 3-х діб після встановлення власника майна.

3.11. Відповідальність за належне утримання та збереження майна покладається на осіб, яким це майно передається у тимчасове користування.

3.12. Поліпшення об'єкта, переданого  у тимчасове  користування, здійснені під час знаходження його на обліку, Стеблівською селищною радою не відшкодовуються.

3.13. Після взяття на облік безхазяйного майна та відумерлої спадщини Стеблівська селищна рада направляє відповідні доручення утримувачам житлового фонду (надавачам послуг з утримання житлових будинків і споруд та прибудинкових територій) щодо майна, яке не передано у користування для забезпечення утримання його у належному технічному та санітарному стані.

3.14. Стеблівська селищна рада веде окремий облік безхазяйного нерухомого майна, прийнятого на облік органом реєстрації.

 

 

 

  1. Прийняття безхазяйного нерухомого майна  та відумерлої спадщини  до комунальної власності Стеблівської об’єднаної територіальної громади

 

4.1. Після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйного рухомого, нерухомого майна та відумерлої спадщини спеціаліст (юрист) в порядку окремого провадження (глава 8 розділу ІV ЦПК України) звертається до суду за місцезнаходженням рухомого, нерухомого майна з заявою про передачу безхазяйного рухомого, нерухомого майна та відумерлої спадщини у комунальну власність  Стеблівської селищної ради.

4.2. Після винесення рішення суду про передачу безхазяйного рухомого, нерухомого майна та відумерлої  спадщини у комунальну власність  Стеблівської селищної ради спеціалісти – землевпорядники готують на чергову сесію ради відповідний проект рішення.

4.3. Після прийняття рухомого, нерухомого майна до комунальної власності виконавчий комітет Стеблівської селищної ради здійснює реєстрацію права власності на це майно за Стеблівською селищною радою

4.4. Всі майнові спори щодо взятого на облік в органі реєстрації та прийнятого до комунальної власності Стеблівської селищної ради безхазяйного рухомого, нерухомого майна вирішуються у судовому порядку.

 

  1. Визначення порядку відчуження житлового об’єкта майна відумерлої спадщини - частки квартири або частки одноквартирного житлового будинку, яку неможливо відокремити без порушення його цілісності, що передано до комунальної власності Стеблівської селищної ради

 

5.1. Якщо згідно з рішенням суду, відповідно до статті 362 Цивільного кодексу України, в комунальну власність Стеблівської селищної ради передано частину житлового будинку, виконавчий комітет Стеблівської селищної ради може розглянути питання щодо можливості її викупу власниками суміжних частин цього будинку за їх бажанням, ціна визначається незалежною експертною оцінкою. В окремих випадках виконавчий комітет Стеблівської селищної ради може, відповідно до вимог Житлового Кодексу України, розглянути питання щодо надання їм у користування зазначеної частини будинку.

 

  1. Використання нежитлових об’єктів нерухомого майна, що обліковується як безхазяйне майно або майно відумерлої спадщини, передане у комунальну власність

 

       6.1. Стеблівська селищна рада відповідно до чинного законодавства України здійснює правочини щодо володіння, користування і розпорядження майном з моменту державної реєстрації права комунальної власності на нежитлові об’єкти безхазяйного та відумерлого нерухомого майна.

6.2. Після реєстрації права комунальної власності на об’єкти безхазяйного або відумерлого майна уповноважений орган повідомляє фізичну або юридичну особу, з якою укладено договір про збереження чи тимчасове користування об’єктом, що обліковується як безхазяйне майно або відумерла спадщина, про розірвання договору.

6.3. Особа, з якою було укладено договір тимчасового користування майном, що перебувало на обліку як безхазяйне чи відумерла спадщина, при переході права власності на це майно до Стеблівської селищної ради не набуває переваг при його приватизації (наймі чи оренді).

6.4. Питання подальшого використання нежитлових об’єктів безхазяйного та відумерлого нерухомого майна вирішується Стеблівською селищною радою на підставі відповідного рішення.

6.5. Спори щодо передачі безхазяйного майна та відумерлої спадщини у комунальну власність Стеблівської об’єднаної територіальної громади та подальшого відчуження цих об’єктів вирішуються згідно з вимогами чинного законодавства України у судовому порядку.

 

  1. Визначення порядку відчуження рухомого, нерухомого майна та відумерлої спадщини Стеблівської ОТГ

 

7.1. Якщо згідно з рішенням суду, в комунальну власність Стеблівської селищної ради передано безхазяйне рухоме, нерухоме майно та відумерла спадщина, виконавчий комітет може розглянути питання щодо можливості її продажу, ціна визначається незалежною експертною оцінкою. В окремих випадках виконавчий комітет може, відповідно до вимог Житлового Кодексу України, розглянути питання щодо надання у користування.

 

  1. Процедура прийняття, внесення змін та доповнень

 

8.1. Прийняття рухомого, нерухомого безхазяйного майна та відумерлої спадщини у комунальну власність Стеблівської об’єднаної територіальної громади та подальшого розпорядження ним затверджується рішенням Стеблівської селищної ради.

8.2. Внесення змін та доповнень до цього Порядку у випадку прийняття законодавчих актів, в результаті яких може виникнути неузгодженість окремих положень цього Порядку з діючим законодавством України, здійснюється таким же чином, як і його прийняття.

 

 

Секретар                                                                                    Т.ЛОГВИНЕНКО

 

 

 

 

 

 


« повернутися до всіх документів

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь