Стеблівська громада
Черкаська область, Звенигородський район
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Стеблівської селищної  ради "Про встановлення транспортного податку»

Дата: 15.04.2021 17:20
Кількість переглядів: 22

АНАЛІЗ  РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Стеблівської селищної  ради

«Про встановлення транспортного податку»

 

         Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Стеблівської селищної ради "Про встановлення ставок транспортного податку" підготовлено згідно з вимогами Закону України „ Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 №308.

 

 1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

 

         Відповідно до п. 12.4 ст. 12 Податкового кодексу України (далі Кодекс) до повноважень сільських, селищних, міських рад щодо податків та зборів, зокрема належить встановлення ставок місцевих податків та зборів у межах ставок, визначених цим Кодексом. Встановлення місцевих податків і зборів, не передбачених Кодексом, забороняється. Податковий кодекс України, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, порядок їх адміністрування, врегулювання відносини, то виникають в процесі встановлення та скасування податків і зборів.

         Також відповідно до статті 10 Податкового кодексу України до місцевих податків належить податок на майно (в частині транспортного податку).

         З метою недопущення суперечливих ситуацій, органи місцевого самоврядування повинні забезпечити прийняття рішення щодо встановлення ставок транспортного податку , визначених Податковим кодексом України.

         Суб’єктами, на яких неврегульованість зазначеної проблеми справлятиме негативний вплив, є:

 • платники податку на майно (в частині транспортного податку);
 • органи державної податкової служби, на які покладені функції зі справляння податку на майно (в частині транспортного податку);

органи місцевого самоврядування, які повинні чітко дотримуватися принципу верховенства закону.

         Таким чином, проблему неможливо розв'язати за допомогою ринкових механізмів тому, що відповідно до діючого законодавства податок на майно (в частині транспортного податку) відноситься до місцевих податків і зборів. Тому вказану проблему можливо розв’язати шляхом прийняття регуляторного акту - проекту рішення.

 

2. Цілі державного регулювання

 

Цілями регулювання є:

 •  забезпечення дотримання вимог Закону України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» від 27.03.2014р. № 11.66 - VII та відповідно внесених змін до Податкового кодексу;
 •  створення єдиного організаційно економічного механізму справляння податку на майно ( в частині транспортного податку);
 • отримання додаткового обсягу надходжень до місцевого бюджету;
 • відкритість процедури;
 • прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних зі справлянням податку на майно (в частині транспортного податку)

         Також прийнятий вищезгаданий регуляторний акт відповідно вимогам законодавчої бази, забезпечить соціальну справедливість при оподаткуванні майна (в частині транспортного податку).

 

 1. Альтернативні способи досягнення цілі

 

У ході пошуку альтернативних способів досягнення визначених цілей доцільно розглянутим такі можливості:

пропозицію відмови від уведення в дію запропонованого акта;

 • здійснення регулювання нормативним актом іншого органу;
 • введення в дію запропонованого акту:

Відмова від введення в дію запропонованого регуляторного акту призведе до виникнення непорозумінь між платниками податків та органами державної фіскальної служби щодо порядку справляння податку, на майно (в частині транспортного податку) на території Стеблівської селищної ради. Одночасно з цим не буде забезпечено виконання вимог чинного законодавства.

Здійснення регулювання нормативним актом іншого органу не є можливим у зв’язку з тим, що право самостійно встановлювати розмір податку відповідно до чинного законодавства належить сільській раді шляхом прийняття відповідного рішення.

Третя альтернатива введення в дію запропонованого акту є єдиним шляхом досягнення встановлених цілей. Безумовність обраного виду правового регулювання ґрунтується на загальнообов’язковості рішень Стеблівської селищної ради для виконання на території об’єднаної громади, що передбачено ст. 144 Конституції України, ст.73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст.4 Податкового кодексу України.

 

 1. Опис механізмів га заходів, що пропонується для вирішення проблеми

 

Згідно Податкового кодексу України до повноважень місцевих рад належить прийняття рішення про встановлення транспортного податку на майно (в частині транспортного податку).

Зробити це можливо за рахунок прийняття відповідного рішення. Тому вирішення проблеми щодо врегулювання питань справляння місцевих податків і зборів на території сільської ради пропонується шляхом прийняття проекту рішення регуляторного акту. Запропонований спосіб досягнення цілей є єдиним і безумовним шляхом вирішення проблеми і ґрунтується на загальнообов’язковості виконання всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування норм зазначеного рішення.

Після прийняття зазначеного рішення акти законодавства Стеблівської селищної ради з питань оподаткування відповідатимуть вимогам чинного законодавства.

 

 1. Обґрунтування можливості досягнення мети у разі прийняття рішення

 

Можливість досягнення цілей, передбачених н. 2 цього аналізу, у разі прийняття зазначеного рішення є цілком реальною та обґрунтованою у зв’язку з тим. що метою розробки проекту рішення с цілеспрямоване вирішення проблеми.

Враховуючи, що виконання зазначеного рішення є загальнообов’язковим для всіх учасників правовідносин у системі оподаткування, досягнення цілей, передбачених п. 2 цього аналізу, вбачається цілком реальним.

Рішення буде запроваджено на належному рівні і підлягатиме обов’язковому виконанню органами . місцевого самоврядування, органами державної фіскальної служби та платниками податку на майно ( в частині транспортного податку).

Досягнення встановлених цілей шляхом виконання вимог даного регуляторного акту принесе вигоди без необхідності здійснення витрат, а саме:

 • зменшуються витрати на адміністрування місцевих податків і зборів у зв’язку із зменшенням їх кількості;
 • органи місцевого самоврядування дотримуються принципу верховенства закону;
 • органи державної фіскальної служби га платниками податку на майно ( в частині транспортного податку) застосовуватимуть акти законодавства Стеблівської селищної ради з питань оподаткування, які відповідатимуть вимогам чинного законодавства.

        Контроль  та нагляд за додержанням вимог запропонованого регуляторного акту буде здійснюватися органами державної фіскальної служби систематично, у тому числі під час проведення перевірок.

        Слід зазначити, що на дію даного акту можливий вплив зовнішніх чинників таких як прийняття змін та доповнень до чинного законодавства в цій сфері. У подальшому внесення змін до рішення, яке  регламентує механізм справляння податку на майно (в частині транспортного податку можливе у разі зміни діючого законодавства України або виникнення необхідності у нормативному врегулюванні певних правовідносин).

          Після впровадження всіх механізмів щодо адміністрування податку на державному рівні та прийняття цього регуляторного акта, передбачається надходження до місцевого бюджету від сплати податку.

 

 1. Визначення очікуваних результатів прийняття рішення

 

         Визначає очікуваних результатів прийняття запропонованого рішення припускає наведення аналізу  вигод та витрат, які виникають у суб’єктів, на яких поширюється дія даного регуляторного акту. Даний регуляторний акт певним чином, впливає на інтереси платників податку на майно (в частині транспортного податку), органів державної фіскальної служби та місцевого самоврядування.

         Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, що виникають у суб’єктів, на яких поширюються його дія, нижче наведена таблиця аналізу вигод та витрат, яка визначає результати прийняття запропонованого проекту рішення.

   

Об’єкт впливу

 Вигоди

  Витрати

Держава

Виконання норм Податкового кодексу України щодо нарахування та сплати податку на майно (в частині транспортного податку) у повному обсязі всіма особами, що визначені платниками податку

 

Витрати відсутні

Органи місцевого самоврядування

Виконання вимог Податкового кодексу України в частині встановлення податку на майно в частині транспортного податку ;

 • забезпечення вчасного та повного надходження коштів до бюджету

Відсутні

Суб’єкт підприємницької діяльності

Прозорий механізм справляння податку на майно (в частині транспортного податку) забезпечить платників транспортного податку прозорим та зрозумілим механізмом, простим у застосуванні, на підставі якого платниками буде здійснюватися нарахування податкового зобов’язання зі сплатити податку на майно (в частині транспортного податку)

Витрати коштів за сплату податків

 

 1. Термін дії регуляторного акту

 

Запропонований термін дії акта:

 

Не обмежений

 

Обґрунтування запропонованого терміну дії акта:

 

                У разі якщо до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування місцевих податків та зборів, селищна рада створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків та зборів, що є обов’язковими згідно з нормами ПКУ, такі податки та збори справляються виходячи з норм ПКУ із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та зборів  (підпункт 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 ПКУ).

 

 1. Визначення показників результативності дії регуляторного акта
 • Розмір надходжень до  місцевого бюджету , пов'язаних з дією акта.
 • Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта.
 • Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичних осіб, пов’язаними з виконаннями вимог акту.
 • Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

 

 1. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

         Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися виконавчим комітетом Стеблівської селищної ради.

         Метод проведення відстеження результативності:

Статистичний

         Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:

         Статистичні

- аналітичні показники Корсунь – Шевченківського відділення Смілянської ОДПІ у Черкаській області;

- інформація відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Стеблівської селищної  ради.

          Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

         Періодичні   відстеження результативності регуляторного акта здійснюються раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження  результативності цього акта, у тому числі і в разі, коли дію регуляторного акта, прийнятого на визначений строк, було продовжено після закінчення цього визначеного строку.

 

 

Селищний голова                                                                     О.ДАНІЛЬЧЕНКО

 

 

Вик. Царенко Ю.Ю.

(0967915928)


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь