Про затвердження Регламенту Стеблівської селищної ради

Дата: 08.02.2017 15:33
Кількість переглядів: 702

TRYZUB

УКРАЇНА

СТЕБЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 7 СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

 

Від  26 січня 2017 року                                                     № 2-1/VІІ

смт Стеблів

 

Про затвердження Регламенту 

Стеблівської селищної ради

 

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 26, частини 13 статті 46, статті 59 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, врахувавши пропозиції постійних комісій селищної ради,

 селищна рада

ВИРIШИЛА:

 

1.Затвердити Регламент Стеблівської селищної ради сьомого скликання (додано).

 

 

Селищний голова                                                   О.В.Данільченко

 

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

рішенням другої сесії сьомого скликання

Стеблівської селищної ради

від 26 січня 2017 року

№ 2-17/VII

 

регламент

Стеблівської селищної ради

 

Стаття 1. Сесія ради

1. Рада проводить свою роботу сесійно.

2. Сесія – форма роботи ради як представницького органу, яка складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради, що відбуваються тільки під час сесії.

3. Комісія ради або її робоча група може проводити своє засідання одночасно з пленарними засіданнями ради у тому разі, коли проект рішення визнано невідкладним, чи за дорученням ради, якщо в цей час пленарне засідання не пов'язане з прийняттям рішень, проведенням виборів, призначенням або затвердженням посадових осіб.

 

Стаття 2. Скликання сесії ради

1.Сесії, наступні після першої, скликаються селищним головою відповідно до плану проведення сесій, затвердженого радою, з його ініціативи, а також у двотижневий термін, за пропозицією більшості членів виконавчого комітету ради або не менш як третини депутатів від загального складу ради, або у порядку реалізації громадою права на місцеву ініціативу. У цьому випадку сесію відкриває та веде селищний голова.

2.У разі порушення зазначених термінів скликання сесії або за дорученням селищного голови сесію скликає, відкриває та веде секретар ради.

3.У разі відмови чи неможливості скликання сесії селищним головою та секретарем ради сесія скликається:

1) з ініціативи виконавчого комітету – постійною комісією ради;

2)з ініціативи третини депутатів від загального складу ради – цими депутатами.

4. Рішення про скликання чергової сесії повідомляється депутатам не пізніш як за 10 днів до сесії, у виняткових випадках – не пізніш як за день до сесії.

5. Інформація про місце і час проведення та про планований порядок денний засідань ради доводиться секретарем ради до відома кожного депутата, а також оприлюднюється через засоби масової інформації або іншим публічним способом.

Стаття 3. Порядок проведення сесії

1.Відкриття сесії ради оголошується головуючим на початку першого пленарного засідання.

2.Відкриваючи сесію, головуючий повідомляє номери сесії, скликання ради та оголошує підставу її скликання відповідно до цього Регламенту. Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

3. На початку сесії ухвалюється її порядок денний. В процесі розгляду питань за необхідності може утворюватися редакційна комісія по окремим питанням порядку денного для внесення редакційних правок та уточнення формулювань рішення. Пропозиції щодо питань порядку денного вносяться селищним головою та депутатами. Рішення про ухвалення питань порядку денного приймаються не менш як третиною загального складу ради. Після утворення постійних комісій ради рішення щодо питань порядку денного приймаються після їх розгляду на засіданнях відповідних (профільних) комісіях з наданням висновків комісій.

4.Перед розглядом кожного з питань порядку денного більшістю від присутніх депутатів визначається час на доповідь, запитання та відповіді та на обговорення питання.

5.Перед закриттям пленарного засідання головуючий на засіданні уточнює час проведення наступного засідання ради. Питання, не розглянуті на поточному пленарному засіданні, підлягають розгляду на наступному пленарному засіданні у визначеній послідовності.

6.Закриття сесії оголошується головуючим на засіданні після завершення розгляду всіх питань, що були включені до порядку денного.

7.Сесія не може бути закритою, якщо рада не визначилась щодо всіх питань порядку денного.

8.Комісії ради можуть продовжувати роботу після закінчення сесії без прийняття комісіями офіційних рішень.

 

Стаття 4. Формування проекту порядку денного сесії ради

1. Проект порядку денного сесії ради, не пізніш як за два тижні до дати початку сесії ради, формує селищний голова після погодження на основі:

1) затвердженого радою перспективного плану роботи ради;

2) пропозицій секретаря ради;

3) пропозицій депутатів ради;

4) пропозицій постійних комісій ради;

5) пропозицій, поданих громадою в порядку місцевої ініціативи;

6) пропозицій не менш як шостої частини депутатів від загального складу ради;

7) пропозицій виконавчого комітету.

2. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії, подається з проектом рішення, яке пропонується прийняти за цією пропозицією, підготовленим згідно з вимогами Регламенту.

Стаття 5. Затвердження порядку денного

1. Проект порядку денного підлягає затвердженню на початку першого пленарного засідання сесії ради для чого головуючий оголошує розгляд питання «про порядок денний сесії ради» в такій послідовності:

1) внесення та обговорення пропозицій про вилучення окремих питань з розгляду;

2) внесення та обговорення пропозицій про можливість включення до проекту порядку денного додаткових питань, якщо вони підготовлені відповідно до вимог цього регламенту;

3) голосування проекту порядку денного за основу – більше 1/3 голосів від присутніх на засіданні;

4) вилучення окремих питань з розгляду – більшістю присутніх на засіданні;

5) включення додаткових питань до розгляду, якщо вони підготовлені відповідно до вимог цього регламенту – більше 1/3 голосів від присутніх на засіданні;

6) затвердження порядку денного в цілому – більшістю від складу депутатів ради.

2. Щодо пропозицій порядку денного, що були подані в порядку місцевої ініціативи, то вони вважаються включеними в порядок денний без голосування і не можуть бути вилученими з порядку денного голосуванням депутатів.

Стаття 6. Розгляд питань порядку денного

1.Питання затвердженого порядку денного сесії ради, як правило, розглядаються у тій черговості, у якій вони були затверджені.

2.В окремих випадках черговість розгляду питань може бути змінено за рішенням ради, прийнятим більшістю голосів від складу ради після обговорення за скороченою процедурою.

3.При цьому заслуховується виступ ініціатора такої пропозиції з її обґрунтуванням, опонента пропозиції, а також заслуховується виступ з цього питання голови або секретаря ради і представника відповідної комісії.

4.Виключення питання із затвердженого порядку денного приймається радою двома третинами голосів від загального складу ради.

5.Під час роботи сесії пропозиції про зміни її порядку денного можуть вноситися:

1) селищним головою;

2) секретарем ради;

3) постійною комісією;

4) шостою частиною від загального складу ради.

6.Для внесення до порядку денного сесії питань про відміну рішення ради, прийнятого на поточній сесії, внесення доповнень та поправок до нього, а також до Регламенту, необхідна більшість голосів депутатів від загального складу ради.

Стаття 7. Регламент розгляду питання

1.Розгляд питання порядку денного включає: доповідь, співдоповідь, запитання та відповіді доповідачеві, обговорення та заключне слово.

2.Для доповіді надається час тривалістю до 10 хвилин, співдоповіді – до 5 хвилин, запитання та відповіді доповідачеві – до 5 хвилин і заключного слова – 5 хвилин.

3.Для виступів в обговоренні надається час тривалістю 5 хвилин: для повторних виступів у обговоренні, для виступів за процедурою скороченого обговорення, а також для виступів щодо постатейного голосування проектів рішень, для заяв, внесення запитів, резолюцій, виступів у «різному» – 3 хвилини; для виступів щодо кандидатур, процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок – 2 хвилини.

4.Головуючий може надати промовцю триваліший час, якщо ніхто з присутніх депутатів не заперечує. У разі наявності заперечень триваліший час може надаватися за прийнятим без обговорення процедурним рішенням.

5.Якщо виступ промовця був перерваний, наданий для виступу час продовжується на відповідний термін.

6.Розгляд питання порядку денного не може перериватися розглядом інших питань порядку денного: якщо таке відбувається, то розгляд перерваного питання починається спочатку.

Стаття 8. Оголошення голосування

1.Після закінчення обговорення головуючий повідомляє депутатів про перехід до голосування.

2. З цього моменту слово може надаватися тільки щодо процедурних питань способу чи порядку голосування і тільки до моменту заклику проголошення головуючим фрази: «ставиться на голосування....».

3.Голосування не відокремлюється в часі від оголошення головуючим на засіданні пропозицій, що ставляться на голосування.

4. Перед голосуванням головуючий на засіданні оголошує:

1) необхідну кількість голосів для прийняття рішення;

2) вид голосування, поіменне голосування (якщо з цього приводу є спеціальні вимоги Регламенту або з цих питань від депутатів надійшли пропозиції).

5.Таємне голосування:

1) з визначених радою питань може проводитися таємне голосування;

2) рішення про проведення таємного голосування приймається більшістю депутатів від загального складу ради;

3) таємне голосування організовує лічильна комісія;

4) рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів членів комісії;

5) бюлетені для таємного голосування з питань, що поставлені на голосування виготовляються лічильною комісією за встановленою формою. У бюлетень для таємного голосування по проекту рішення ради вноситься запис «підтримую рішення» і праворуч порожній квадрат, нижче – запис «не підтримую рішення» і праворуч порожній квадрат, ще нижче – запис «утримуюсь» і праворуч порожній квадрат;

6) на кожному бюлетені для таємного голосування мають бути підписи всіх членів лічильної комісії.

 

Стаття 9. Прийняття рішень радою

1. На пленарних засіданнях рада може приймати нормативні та інші акти у формі:

1) рішення ради, прийнятого у межах її компетенції, відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» для досягнення певної цілі, що спричинює певні юридичні наслідки;

2) рішення ради приймаються на її пленарному засіданні більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Регламентом;

3) при встановленні результатів голосування враховується голос селищного голови;

4) рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26, пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в яких рішення приймаються таємним голосуванням;

5) рішення ради про припинення обговорення на пленарному засіданні може

прийматися, якщо за це проголосувала більшість від присутніх депутатів;

6) питання, що виносяться на розгляд ради, попередньо розглядаються у відповідних постійних комісіях;

7) голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань або у відведеному для таємного голосування місці;

8) рішення, які не отримали необхідної більшості голосів на підтримку, вважаються відхиленими;

9) рішення з процедурних питань приймаються після їх обговорення за скороченою процедурою або без обговорення. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні, а також зазначені в Регламенті, як такі. Процедурні питання не потребують їх попередньої підготовки в постійних комісіях. Якщо виникає сумнів, чи запропоноване до розгляду питання є процедурним, рішення про це без обговорення приймається радою більшістю голосів депутатів від присутніх на пленарному засіданні.;

10) рада може скасовувати своє рішення, якщо за це проголосувала більшість від загального складу ради;

11)у ході прийняття рішення чи вирішення іншого питання може здійснюватися переголосування радою, після проведення нового обговорення, якщо за це проголосувало більшість депутатів від присутніх на пленарному засіданні;

12) рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням шляхом підрахунку голосів чи таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів;

13) результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації »;

14) рішення ради може бути зупинено селищним головою у відповідності до частини четвертої статті 59 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні»;

15) прийняті радою рішення передаються постійним комісіям та видаються депутатам за їх вимогою через 5 календарних днів після закінчення відповідного пленарного засідання;

16) акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації »;

17) рішення ради надсилаються відповідним підприємствам, організаціям і установам, посадовим особам і доводяться до відома громадян не пізніш як у десятиденний строк після їх прийняття;

18) рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня

їх офіційного оприлюднення, якщо не встановлено іншого строку введення цих рішень в дію;

19) рішення ради індивідуально-правового характеру набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо не встановленно іншого строку введення цих рішень в дію;

20) прийняті рішення підписуються головуючим. Рішення з питань, які розглядалися коли головуючий тимчасово передавав усі свої обов’язки іншій особі у встановленому порядку, підписуються такою особою;

22) доручення – рішення ради, що стосується органу чи посадової особи ради, і містить зобов'язання або повноваження до одноразової дії;

23) звернення – рішення ради, зверненого до не підпорядкованих раді суб'єктів із закликом до певних дій та ініціатив;

24) заяви – рішення ради, що містить виявлення позиції ради з певних питань;

25) процедурного рішення – рішення, прийнятого радою з процедурних питань відповідно до цього регламенту.

2.Рішення ради приймається на її пленарному засіданні шляхом поіменного голосування депутатів.

3.Рішення ради приймається на її пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених цим Законом. При встановленні результатів голосування до загального складу селищної, ради включається селищний голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос.

4.Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто не може переривати голосування. З початку процедури голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

5.У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

6.Якщо результат голосування викликає обґрунтовані сумніви, рада може прийняти процедурне рішення про переголосування.

Стаття 10. Підписання прийнятих рішень

1.Рішення ради у п'ятиденний термін з моменту його прийняття підписується селищним головою, у випадках, визначених цим Регламентом, головуючим на засіданні ради.

2.Рішення ради протягом терміну, визначеного частиною 1 цієї статті, може бути зупинено селищним головою і внесено на повторний розгляд ради з обґрунтуванням зауважень, для чого своїм розпорядженням селищний голова має скликати пленарне засідання ради.

3.Рада зобов'язана у двотижневий термін з дня зупинення рішення повторно його розглянути і прийняти рішення про його підтвердження, відхилення чи ухвалення у новій редакції.

4.Якщо селищний голова у двотижневий термін не скликав пленарного засідання ради чи не вніс зупиненого рішення на розгляд ради, і так само якщо рада відхилила зауваження селищного голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами голосів від загального складу ради, воно набирає чинності незалежно від підписання його селищним головою і оприлюднюється.

5.У випадку, коли селищний голова не підписує прийняті радою в межах її компетенції рішення, рада може поставити питання про не забезпечення селищним головою наданих йому повноважень.

Стаття 11. Оприлюднення рішень ради

1.Рішення ради нормативного характеру, а також звернення та заяви ради підлягають обов'язковому оприлюдненню через вивішування текстів прийнятих рішень на спеціальному стенді ради, до якого є вільний доступ мешканців громади.

2.Всі прийняті радою рішення в одному примірникові підшиваються в протокол прийнятих радою рішень, яка зберігається у справах селищної ради.

3.Кожен має право ознайомитися з будь-яким рішенням ради (крім рішень, які містять персональні дані, що перебувають під захистом) через вільний доступ до протоколу прийнятих рішень.

4.Кожен має право отримати копію будь-якого рішення ради (крім рішень, які містять персональні дані, що перебувають під захистом) з протоколу прийнятих радою рішень.

Стаття 12. Гласність у роботі ради

1.Засідання ради, її колегії, постійних та тимчасових спеціальних комісій є відкритими і гласними.

2.За рішенням ради можуть проводитися закриті засідання для розгляду конкретно визначених питань, відповідно до вимог законодавства України про інформацію, які стосуються:

1) інформації щодо приватного життя конкретних громадян, даних персонального характеру;

2) конфіденційної інформації, що визнана такою в установленому порядку і належить раді, установам, підприємствам організаціям і відомствам;

3) інформації, що становить державну таємницю.

3. Якщо прийняте у результаті закритого засідання рішення не містить даних, розголошення яких призведе до порушення законодавства у сфері інформації та відповідної таємниці, воно оприлюднюється в установленому Регламентом порядку.

4. Гласність роботи ради забезпечується:

1) доведенням до відома громадськості інформації про план роботи ради;

2) уможливленням трансляції її засідань засобами телебачення і радіомовлення;

3) публікацією звітів про роботу та рішень ради у пресі;

4) уможливленням громадянам спостерігати (в порядку, обумовленому в частині 7 цієї статті) роботу ради;

5) шляхом розміщення на інформаційному стенді, на якому розміщуються ухвалені акти ради та її виконавчих органів.

5.На засіданнях ради можуть бути присутніми громадяни на визначених для них місцях і за попереднім записом, який веде уповноважена особа (як правило, секретар ради). Заявки на запис подаються до закінчення робочого дня, що передує пленарному засіданню. Кількість присутніх обмежується наявною кількістю сидячих місць у відповідному секторі сесійного залу.

6.Місця для депутатів ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами. Під час засідання ради, особи (за винятком технічних працівників), які не є її депутатами, не можуть перебувати в місці розміщення депутатів.

 

Стаття 13. Дисципліна та етика пленарних засідань

1.На пленарному засіданні ради промовець, як і всі присутні, зобов’язаний дотримуватись правил депутатської етики, визначених у статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», не повинен вживати образливі висловлювання, непристойні та лайливі слова, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий має право попередити промовця про неприпустимість порушення – позбавити його права виступу на даному засіданні.

2.Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню пленарного засідання

ради, головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження головуючий за згодою більшості депутатів, присутніх на сесії , визначеною шляхом голосування, може запропонувати депутату залишити зал.

3.У разі грубого порушення дисципліни або перешкод у проведенні засідання головуючий може оголосити перерву або закрити засідання.

Стаття 14. Про порядок оформлення матеріалів сесії

1.Матеріали сесії складаються з протоколу чи фонограми сесії .

2.Протокол сесії повинен містити:

1) назву ради та її скликання, порядковий номер сесії, дату і місце її проведення, час початку і закінчення;

2) загальне число депутатів ради, кількість присутніх, список запрошених на сесію та прізвища депутатів інших рад, які були присутніми на сесії;

3) порядок денний і регламент часу роботи;

4) прізвища, посади доповідачів, співдоповідачів і виступаючих;

5) результати голосування і прийняті рішення;

6) запити депутатів, відповіді на них, прийняті радою рішення по запитах.

2. До протоколу сесії додаються:

1) тексти доповідей і співдоповідей;

2) тексти виступів депутатів, які не брали участі у дебатах і в зв’язку з припиненням обговорення питань;

3) список присутніх на сесії депутатів;

4) поправки і доповнення до проектів рішень;

5) довідки, зауваження;

6) порядок ведення сесії .

3. Протоколи сесій ради підписуються головуючим.

4. Протокол сесії ради оформляється не пізніше 5 днів після завершення сесії ради.

Стаття 15. Депутати

1.Права, порядок діяльності депутата в раді та її органах визначаються законами України «Про статус депутатів місцевих рад», «Про місцеве самоврядування в Україні», Статутом територіальної громади, Положеннями про постійні комісії ради і цим Регламентом.

2.Повноваження депутата починаються з моменту офіційного оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день відкриття першої сесії ради нового скликання.

3.Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.

4.Депутат зобов’язаний брати участь у роботі ради, засіданні постійної та ін-

ших комісій ради, до складу яких його обрано.

5.Участь депутата у роботі ради та її комісій виявляється:

- у присутності на свіх пленарних засіданнях і засіданнях комісій;

-в активній роботі над питаннями, які виносяться на розгляд ради і попередньо розглядаються постійною комісією;

- у виступах з питань, які розглядаються;

- у внесенні поправок і пропозицій при розгляді проектів рішень ради;

- в ініціюванні питань до плану роботи ради і постійних комісій;

-в ініціюванні питань до порядку денного сесії ;

- у підготовці проектів рішень;

- в організації контролю за виконанням, в першу чергу, рішень ради, віднесених до компетенції постійної комісії , в якій працює депутат;

- у підготовці матеріалів по звіту постійної комісії перед міською радою;

- в інформації виборців про рішення, які приймаються радою і постійною комісією тощо.

6.Депутат має право на депутатське звернення, депутатський запит та депутатське запитання. Порядок їх внесення та розгляду викладений в статтях 13, 21, 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та в розділі VII цього Регламенту.

7.Для роботи депутатів на виборчих округах, зустрічей з виборцями кожного місяця у встановлений радою день проводиться «День депутата». Він проводиться в приміщеннях, які визначаються виконкомом ради з врахуванням пропозицій та згоди депутатів, і виділяються кожному з них підприємствами, установами та організаціями, які розташовані на території виборчого округу.

8.Крім інформації виборців про роботу ради, її органів, депутатами розглядаються пропозиції , заяви і скарги громадян, ведеться прийом громадян на окрузі.

9.Депутат розглядає звернення, які надійшли до нього, вживає заходів до їх

вирішення. З цією метою депутат може направляти одержані ним пропозиції , заяви і скарги до відповідних виконавчих органів ради, інших органів, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, громадських об’єднань, якщо вирішення питань належить до їх повноважень, які зобов’язані розглянути їх відповідно до чинного законодавства і про результати повідомити заявника, а також депутата.

10.Депутат періодично, але не менш як один раз на рік, зобов’язаний звітувати про свою роботу і роботу ради перед виборцями, громадськими об’єднаннями.

11. Депутат як представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу та член ради, здійснюючи депутатські повноваження, повинен дотримуватись правил депутатської етики, визначених у статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

12. Дострокове припинення повноважень депутата:

1) повноваження депутата припиняються достроково без прийняття рішення ради за наявності наступних підстав, засвідчених офіційними документами, отриманих радою з відповідних установ, у разі:

- його відкликання виборцями у встановленому Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» порядку;

 - припинення його громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;

- обрання або призначення його на посаду, зайняття якої згідно з Конституцією України і Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» не сумісне з виконанням депутатських повноважень;

- обрання його депутатом до іншої місцевої ради;

- визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;

- набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до позбавлення волі, або набрання законної сили рішенням суду, яким його притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, та застосовано покарання або накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

- його смерті.

2) Повноваження депутата можуть припинятися достроково також за рішенням ради у зв’язку з отриманням радою:

- копії обвинувального вироку суду, який набрав законної сили і за яким депутата засуджено до покарання, не пов’язаного з позбавленням волі;

- особистої заяви депутата про складення ним депутатських повноважень.

При цьому рада, за поданням постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики розглядає відповідний вирок суду або заяву депутата на черговій сесії і приймає рішення про припинення повноважень депутата.

3) Достроково повноваження депутата припиняються також у випадку, передбаченому статтею 78 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», коли достроково припиняє свої повноваження рада.

4) У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії , членом якої він є, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів рада може, відповідно до частини 5 статті 20 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата.

Стаття 16. Селищний голова та секретар ради

1.Селищний голова є головною посадовою особою територіальної громади селища, обирається нею на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування, здійснює свої повноваження на постійній основі.

2.Селищний голова при здійсненні наданих повноважень є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою і відповідальним перед радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

3.Селищний голова очолює виконавчий комітет, головує на пленарних засіданнях ради (крім випадків, передбачених частиною 11 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Регламентом) та очолює її як юридичну особу.

4.Повноваження селищного голови, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами, Статутом територіальної громади і цим Регламентом.

5.Селищний голова може в установленому законом порядку зупинити дію рішень ради та її виконавчого комітету.

6.На селищного голову поширюються повноваження та гарантії депутатів, передбачені Законом України «Про статус депутатів місцевих рад». При встановленні результатів голосування до загального складу ради включається

голос селищного голови, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос.

7. Повноваження селищного голови можуть бути припинені достроково в порядку, визначеному статтею 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

8.Секретар ради обирається за пропозицією  селищного голови з числа її депутатів на строк повноважень ради та працює в ній на постійній основі.

9.Обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради за пропозицією селищного голови відбувається за рішенням ради, прийнятим шляхом таємного голосування більшістю депутатів від загального складу ради.

10.Повноваження секретаря ради, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Статутом територіальної громади, цим Регламентом.

11.На селищного голову та секретаря ради поширюються обмеження, визначені законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції ».

Стаття 17. Про дію Регламенту та порядок внесення змін до нього

1.Регламент набирає чинності після прийняття рішення радою про його затвердження.

2.Рада в необхідних випадках вносить зміни та доповнення до Регламенту. Зміни та доповнення до Регламенту набувають чинності не раніше ніж на 5 день після їх прийняття.

3.Постійна комісія ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики готує та узагальнює пропозиції щодо змін та доповнень до Регламенту та вносить на розгляд ради.

4.Організаційне, технічне та інше обслуговування діяльності ради та її органів забезпечується апаратом ради та виконавчим комітетом.

5. Керівництво апаратом ради та виконавчим комітетом здійснює селищний голова.

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь