Аналіз регуляторного впливу до проєкту рішення Стеблівської селищної ради «Про затвердження Регламенту роботи Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Стеблівської селищної ради»

Дата: 02.04.2020 14:21
Кількість переглядів: 755

Аналіз

регуляторного впливу до проєкту рішення Стеблівської селищної ради «Про затвердження Регламенту роботи Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Стеблівської селищної ради»

 

 

І.Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати

 

Для отримання адміністративних послуг у суб’єктів господарювання та населення виникає багато незручностей, вони вимушені багаторазово звертатись до різних суб’єктів надання адміністративних послуг, іноді навіть у рамках отримання однієї послуги, вистоювати черги в очікуванні прийому відповідними працівниками суб’єктів надання адміністративних послуг та очікувати результат надання адміністративних послуг невизначений період часу. До того ж, іноді має місце затягування розгляду заяв щодо отримання адміністративних послуг, що негативно впливає на розвиток підприємництва та сприяє формуванню в суспільстві негативного іміджу влади.

З метою вирішення зазначених проблемних питань, керуючись нормами статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги», Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року № 588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг», виникла необхідність розробки проєкту рішення Стеблівської селищної ради «Про затвердження Регламенту роботи Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Стеблівської селищної ради».

Необхідність прийняття даного регуляторного акта дасть змогу розв’язати проблеми та недоліки об’єктивного та суб’єктивного характеру, що створюють певні труднощі для одержувачів адміністративних послуг на території Стеблівської об’єднаної територіальної громади:

 • відсутність достатньої інформації щодо порядку надання адміністративних послуг;
 • місцезнаходження працівників органів, які надають адміністративні послуги, в різних приміщеннях;
 • необхідність звернення до декількох представників органів, які надають адміністративні послуги для вирішення питань, що передують отриманню кінцевого документа, як результату надання адміністративної послуги;
 • необхідність одержувачу послуг здійснити багато погоджувальних дій у значної кількості представників органів, які надають адміністративні послуги;
 • необхідність збору одержувачем послуг підтверджуючої інформації різних організацій для отримання кінцевого результату при наявності різноманітних баз даних виконавчих органів влади та інших відомств, не пов’язаних між собою;
 • відсутність єдиної системи взаємодії представників органів, які надають адміністративні послуги щодо надання адміністративних послуг;
 • відсутність відкритої та зрозумілої інформації щодо надання адміністративних послуг.

У ЦНАП згідно затвердженого переліку, буде надаватися 130 адміністративні послуги, зокрема, у сферах: державної реєстрації актів цивільного стану, реєстрації місця проживання, нотаріату, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, земельних відносин (місцеві послуги), пенсійного забезпечення, соціального захисту населення. Суб’єктами надання цих послуг є виконавчий комітет селищної ради, державні реєстратори, землевпорядники,  Управління соціального захисту Корсунь - Шевченківської РДА, відділ Держгеокадастру у Корсунь -  Шевченківському районі.

 

Основні групи (підгрупи) на які проблема має вплив:

 

Групи (підгрупи)

так

ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

 

Зазначену проблему неможливо розв’язати  за допомогою ринкових механізмів, оскільки статтею 12 Закону України «Про адміністративні послуги» передбачено, що Регламент центру надання адміністративних послуг затверджується органом, який прийняв рішення про утворення Центру.

Проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів через їх відсутність.

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Основною метою проєкту є створення зручних і сприятливих умов отримання адміністративних послуг громадянами та суб’єктами господарювання.

Головним завданням прийняття цього проєкту є побудова ефективної системи надання адміністративних послуг на території Стеблівської об’єднаної  територіальної громади.

Цілі регулювання:

–             забезпечити можливість отримання суб’єктами господарювання та населенням адміністративних послуг, в т.ч. документів дозвільного характеру в одному приміщенні за принципом «єдиного вікна» у чітко встановлені строки, в комфортних умовах з мінімальними витратами часу на очікування прийому;

–             забезпечити вільний доступ суб’єктам господарювання та населенню до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг, а також до інформації про стан, хід та результати розгляду заяв, клопотань, звернень у відповідних суб’єктів надання адміністративних послуг;

–             надати можливість отримати фахові консультації від суб’єктів надання адміністративних послуг у приміщенні Центру у визначений час за відповідним графіком;

–             виключення випадків виникнення корупційних діянь за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками суб’єктів надання адміністративних послуг;

–             запровадить сучасні форми надання адміністративних послуг та підвищить якість їх надання.

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

 

 1. Визначення альтернативних способів.

Розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1 -

Впровадження

регулювання -

прийняття регуляторного акта

Запровадження регулювання дозволить чітко визначити порядок організації роботи та взаємодії учасників ЦНАП: адміністраторів, органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, задіяних у забезпеченні організації надання встановленого переліку адміністративних послуг у ЦНАП. Підвищить ефективність надання адміністративних послуг, сприятиме відкритості та прозорості процесу надання адміністративних послуг, оперативності та своєчасності їх надання, доступності та зручності для суб’єктів звернень.

Альтернатива 2 -

відсутність регулювання

У такому випадку ЦНАП фактично не зможе функціонувати, надання адміністративних послуг здійснюватиметься безпосередньо суб’єктами їх надання. Така процедура є непрозорою та не зручною для суб’єктів звернення. 

 

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави.

 

Вид альтернатив

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

 

Прийняття акта дасть змогу врегулювати діяльність у сфері надання адміністративних послуг, а саме:

 • забезпечить відкритість та зрозумілість процедур з надання адміністративних послуг;
 • мінімізація черг суб’єктів звернення;
 • вивільнення (збільшення) часу у суб’єктів надання адміністративних послуг для виконання посадових обов’язків стосовно якісного надання адміністративних послуг завдяки мінімізації або повній відсутності прямого спілкування з суб’єктами звернень;
 • мінімізація корупційної складової;
 • оперативність вирішення питань, пов’язаних з наданням адміністративних послуг;
 • формування у суспільстві позитивного іміджу влади.

В середньому на організацію надання однієї адміністративної послуги адміністратор Центру витрачає 0,5 години, яка згідно М-Тесту складає –

14,77 грн.

Витрати за рік становлять – 20 678 грн.

 

Альтернатива 2

 

Відсутні, оскільки проблема залишається не вирішеною.

Непрямі витрати: за рахунок неякісного надання адміністративних послуг можливе формування негативного іміджу влади на території громади, можливе збільшення  кількості звернень (скарг) громадян та підприємців.

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян.

 

Вид альтернатив

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

 

Доступність та зручність, (місце розташування, режим роботи Центру), неупередженість та справедливість, відкритість та прозорість процесу надання адміністративних послуг, оперативність та своєчасність їх надання, доступність та зручність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;

Належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв, тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами); чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги, отримання адміністративних послуг в одному приміщенні; мінімізація часу на очікування в черзі; мінімізація кількості відвідувань Центру для отримання результату надання адміністративної послуги.

Витрати на відвідування

ЦНАП для подачі вхідного пакету документів та отримання результату послуги, орієнтовно на отримання однієї послуги витрачатиметься 2 години.

Альтернатива 2

відсутність регулювання

Відсутні, оскільки проблема залишається невирішеною.

Додаткові витрати часу на пошук інформації щодо отримання адміністративної послуги, очікування у черзі на прийом до суб’єктів надання адміністративних послуг, незручні умови та розташування, орієнтовно – надання послуги становить 5 годин.

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання.

 

Станом на 10.02.2020 року за даними державних реєстраторів, інспектора з питань формування, ведення реєстру громадян та ведення статистичного, обліку кількість суб’єктів господарювання, секретаря ради, що підпадають під дію регулювання цього регуляторного акта – складає 1400, які знаходяться на території Стеблівської ОТГ.

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

200

1200

1400

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

-

5

95

100

 

 

Вид альтернатив

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

 

Доступність та зручність, (місце розташування, режим роботи Центру), неупередженість та справедливість, відкритість та прозорість процесу надання адміністративних послуг, оперативність та своєчасність їх надання, доступність та зручність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;

Належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв, тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами); чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги, отримання адміністративних послуг в одному приміщенні; мінімізація часу на очікування в черзі; мінімізація кількості відвідувань Центру для отримання результату надання адміністративної послуги.

Економія часових витрат (на отримання послуги) становить

3 год./ 84,93 грн. на 1 СПД (при отриманні 1 адміністративної послуги).

 Витрати на підготовку документів, відвідування

ЦНАП для подачі вхідного пакету документів та отримання результату послуги - 2  години, що згідно М-Тесту складає – 56,62 грн. На ознайомлення з регулюванням – 1 година – 28,31 грн.

Сумарні витрати – 118902 грн.

Альтернатива 2

відсутність регулювання

Відсутні, оскільки проблема залишається не вирішеною.

Витрати часу на пошук інформації щодо отримання адміністративної послуги, очікування у черзі на прийом до суб’єктів надання адміністративних послуг, незручні умови та розташування. (Орієнтовно на отримання однієї послуги витрачається 5 год./ 141,55грн.)

 

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілі

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідності бала

Альтернатива 1

 

4

Ця альтернатива забезпечує досягнення визначених цілей та повністю сприяє вирішенню проблеми. Забезпечення якісного надання адміністративних послуг.

Альтернатива 2

 

1

Проблеми щодо отримання адміністративних послуг (несвоєчасне отримання результатів, черги, незручний графік прийому).

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

 

Економія часу суб’єктам господарювання та громадянам за рахунок вільного доступу до інформації про адміністративні послуги, зручний графік роботи Центру,

мінімальної кількості відвідування ЦНАП.

Орієнтовно становитиме 3 год./ 84,93 на 1 СПД. Сумарні вигоди СПД – 118 902,00  грн.. (залежно від виду адміністративної послуги) 

Витрати на підготовку документів, відвідування

ЦНАП для подачі вхідного пакету документів та отримання результату послуги – орієнтовно 2 год./ 56,62 грн.

Сумарно СПД – 118902 грн.

Часові витрати адміністратора ЦНАП  на прийняття та видачу пакету документів

0,5 год./14,77 грн.

Сумарно ОМС -20678 грн.

 

Створення для споживачів адміністративних послуг ефективного механізму доступу до адміністративних послуг, прозорості процедури та легкості отримання результату.

Альтернатива 2

 

Відсутні

Витрати часу СПД та громадян на пошук інформації щодо отримання адміністративної послуги, очікування у черзі на прийом до суб’єктів надання адміністратив-них послуг, незручні умови та розташування. Орієнтовно складає 5 год./ 141,55 грн. на 1 СПД. Сумарно СПД – 198170 грн.

У разі залишення ситуації без змін досягнення визначених цілей не можливе, так як на місцевому рівні відсутній чіткий порядок організації роботи та взаємодії учасників Центру – адміністратора, органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання переліку адміністративних послуг у Центрі.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

 

Прийняття акта вирішує проблему у сфері надання адміністративних послуг, створює ефективний механізм доступу до адміністративних послуг, прозорості процедури та легкості отримання результату.

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Альтернатива 2

Залишаються проблеми під час отримання адміністративних послуг (несвоєчасне отримання результатів, черги, незручний графік прийому).

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

 

V. Механізм розв’язання проблеми, відповідні заходи

 

Прийняття проєкту розпорядження та його реалізація сприятиме реалізації основних принципів державної політики у сфері надання адміністративних послуг у частині забезпечення оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень при наданні адміністративних послуг.

Проблема вирішується шляхом прийняття проєкту рішення Стеблівської селищної «Про затвердження Регламенту роботи Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Стеблівської селищної ради» та виконання всіх інших заходів, передбачених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», зокрема:

Проведення консультацій з суб'єктами господарювання.

Розробка проєкту рішення Стеблівської селищної  ради  та АРВ до нього.

Оприлюднення проєкту разом з АРВ та отримання пропозицій і зауважень.

Проведення громадських обговорень проєкту рішення

 Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідності проєкту рішення вимогам статей 4, 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України.

Прийняття рішення на пленарному засіданні сесії Стеблівської селищної ради.

Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.

Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

 

Прогнозується, що після прийняття регуляторного акта будуть створені зручні та доступні умови для отримання адміністративних послуг громадянами та підприємцями,   а його реалізація забезпечить дотримання єдиного прозорого механізму щодо порядку взаємодії адміністраторів Центру та представників суб’єктів надання адміністративних послуг при  організації надання адміністративних послуг.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні чи юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, перевищує 10 відсотків. Розроблено Тест малого підприємництва (додається).

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

Термін дії регуляторного акта: не обмежений. Внесення змін буде відбуватися у разі необхідності, зокрема, після відстеження результативності регуляторного акта або зміни діючого законодавства.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

Назва показника

Прогнозні значення

 

2020

2021

2022

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта

Прийняття цього розпорядження не впливатиме на розмір надходжень до бюджету

Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія розпорядження

1400

1400

1400

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта:

 • На процедуру отримання первинної інформації про вимоги регулювання, годин/грн..
 • на процедуру організації виконання вимог регулювання, годин/грн..

 

 

 

 

 

 

 

0,5 год. / 14,77 грн.

 

 

2 год./

56,62грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 год./

56,62грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 год./

56,62грн.

Рівень поінформованості

Проєкт розміщено:

- У громадського – політичні газеті «Надросся»;

- На офіційному веб - сайті Стеблівської ОТГ

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб із проєктом розпорядження:  - У громадського – політичні газеті «Надросся»;

- На офіційному веб - сайті Стеблівської ОТГ

Кількість скарг фізичних осіб та суб’єктів господарювання щодо діяльності ЦНАП

Не передбачається

Не передбачається

Не передбачається

Кількість адміністративних послуг, що надаються через Центр

180

200

220

Кількість адміністративних послуг, наданих за місяць через ЦНАП

250

300

300

кількість часу, необхідного адміністратору для прийняття / видачі пакету документів

0,5 години

0,5 години

0,5 години

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта

 

Відстеження результативності даного регуляторного акта буде здійснюватися на основі аналізу статистичних даних, наданих ЦНАП.

Метод відстеження  - статистичний.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до набрання чинності регуляторним актом – орієнтовно лютий  – березень 2020 року.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік після набуття чинності регуляторним актом.

Періодичні відстеження результативності будуть здійснюватися раз        на кожні три роки, починаючи від дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності.

 

 

Селищний голова                                                    О.ДАНІЛЬЧЕНКО                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

 1. Консультації з представниками мікро - та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого  регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 2 січня 2020 року по 20 лютого  2020 року.

Порядковий номер

Вид консультації

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій

1.

2.

Опитування по телефону

Робочі зустрічі

28

 

7

Визначення витрат часу та коштів на виконання вимог регулювання

 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро -та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 1400 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 200 (одиниць) та мікропідприємництва  1200 (одиниць);

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків)

 1.  Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік

Періодичні

Витрати за 5 років

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання  регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

-

-

-

2

 Процедури повірки та /або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

-

-

-

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати- витратні матеріали)

-

-

-

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

-

-

-

5

Інші процедури

-

-

-

6

Разом, гривень

-

-

-

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

1400

8

Сумарно, гривень

-

-

-

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

Розрахунок вартості 1 людино-години:

Для розрахунку використовується мінімальна заробітна плата, яка станом на 1 січня 2020 року становить 4 723 гривні в місяць або 28,31 гривні за годину.(Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»)

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання.

В середньому визначається 1 години на отримання інформації про регулювання.

(1 година*28,31 грн. = 28,31 грн.)

28,31

-

28,31

10

Процедури організації виконання вимог регулювання в середньому 2 години.

Підготовка документів для формування вхідного пакету документів

(1 година*28,31 грн. = 28,31 грн.)

Надання документів для отримання адміністративної послуги у ЦНАП

(0,5 година*28,31 грн. = 14,15 грн.)

Отримання результату надання послуги у ЦНАП

(0,5 година*28,31 грн. = 14,15 грн.)

56,62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56,62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

283,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Процедури офіційного звітування

-

-

-

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

-

-

-

13

Інші процедури

-

-

-

14

Разом, гривень

84,93

56,62

311,41

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

1400

16

Сумарно, гривень

118 902, 00

 

435 974,00

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Орган місцевого самоврядування для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

Стеблівська селищна рада об’єднаної територіальної громади

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що рипадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання*, гривень

Заробітної плати адміністратора центру згідно штатного розпису станом на 01.01.2020 року складає 5200 грн., у погодинному розмірі становить 29,54 грн.

1.Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

-

-

-

-

-

2.Поточний контроль за суб’єктом господарювання,що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

-

-

-

-

-

камеральні

-

-

-

-

-

виїзні

-

-

-

-

-

3.Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

4.Реалізація одного окремого рішення, щодо порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

5.Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

-

-

-

-

-

6.Підготовка звітності за результатами регулювання

-

-

-

-

-

7.Інші адміністративні витрати процедури (надання консультацій -0,05 год., прийняття вхідного пакета документів -0,15 год., передача вхідного пакета документів суб’єкту надання адміністративних послуг -0,1 год., отримання результату від суб’єкта надання адміністративних послуг – 0,1 год., видача результату заявнику -0,1 год.)

0,5 год.

29,54 грн.

1

1400

20 678, 00

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

20 678, 00

Сумарно за п’ять років

Х

Х

Х

Х

103 390, 00

 1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

-

-

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

118 902,00

435 974,00

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

118 902,00

435 974,00

4

Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

20 678,00

103 390,00

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

139 580,00

539 364, 00

 

 

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

Під час проведення консультацій з суб’єктами господарювання визначено, що запровадження зазначеного регулювання буде сприяти покращенню місцевого бізнес середовища в частині отримання адміністративних послуг та документів дозвільного характеру, завдяки чому відбуватиметься економія часових витрат суб’єктів господарювання. Отже, зазначене регулювання не потребує розробки корегуючих (пом’якшувальних) заходів.

 

 

Селищний голова                                                           О.ДАНІЛЬЧЕНКО

 

 

Вик. Царенко Ю.Ю.

(0967915928)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь