Порядок забезпечення дитини при народженні одноразовою натуральною допомогою “пакунок малюка” за рахунок коштів державного бюджету

Дата: 05.03.2020 13:41
Кількість переглядів: 738

Фото без опису

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 березня 2020 р. № 172

ПОРЯДОК
забезпечення дитини при народженні одноразовою
натуральною допомогою “пакунок малюка” за рахунок
коштів державного бюджету

1. Цей Порядок визначає механізм планування обсягу, розподілу та забезпечення дитини при народженні одноразовою натуральною допомогою “пакунок малюка” за рахунок коштів державного бюджету.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

“пакунок малюка” — товари, необхідні для надання одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”, згідно з переліком дитячих товарів для комплектування одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” при народженні дитини, затвердженим Мінсоцполітики;

отримувач “пакунка малюка” — мати, батько, родичі, опікуни, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі новонародженої дитини;

заклад охорони здоров’я — пологовий будинок, пологове відділення, перинатальний центр, неонатальний центр незалежно від форми власності та підпорядкування.

3. “Пакунок малюка? є одноразовою, безоплатною, безповоротною, адресною соціальною допомогою сім’ям, у яких народилася дитина, у разі відсутності матері/батька — родичам, опікунам, прийомним батькам, батькам-вихователям або патронатним вихователям новонародженої дитини.

4. Право на отримання “пакунка малюка? мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, а також особи, яких визнано в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, що народили живонароджену дитину.

“Пакунок малюка? надається на кожну новонароджену дитину.

“Пакунок малюка? не надається у разі:

відмови від новонародженої дитини у закладі охорони здоров’я;

відбування матір’ю покарання у місцях позбавлення волі та подальшого перебування новонародженої дитини в будинку дитини при установі виконання покарань;

смерті новонародженої дитини в закладі охорони здоров’я.

Якщо в матері новонародженої дитини виникли ускладнення під час пологів чи хвороба, що унеможливлює здійснення нею догляду за новонародженою дитиною, “пакунок малюка” надається батьку або родичам, патронатним вихователям, які доглядатимуть за дитиною.

Якщо батьки або родичі відмовилися від новонародженої дитини в закладі охорони здоров’я, пакунок малюка може бути виданий опікунам, прийомним батькам, батькам-вихователям, патронатним вихователям, які здійснюватимуть догляд за новонародженою дитиною і забрали дитину із закладу охорони здоров’я протягом місяця з дня її народження.

Якщо в матері новонародженої дитини відсутні документи, що посвідчують особу, заклад охорони здоров’я залучає фахівців із соціальної роботи для надання матері соціальних послуг з метою
оформлення/відновлення таких документів. При цьому “пакунок малюка” надається батьку або родичам такої дитини, а в разі їх відсутності — матері новонародженої дитини на підставі акта приймання-передачі згідно з додатком 1.

5. Отримувач “пакунка малюка” може відмовитися від його отримання на підставі заяви, поданої керівнику закладу охорони здоров’я у паперовій або електронній формі.

6. “Пакунок малюка? видається його отримувачу при народженні дитини у закладі охорони здоров’я або за місцем проживання/перебування новонародженої дитини структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, об’єднаних територіальних громад (далі — місцеві структурні підрозділи з питань соціального захисту населення) не пізніше ніж через
60 календарних днів з дати її народження.

У закладі охорони здоров’я видача отримувачу “пакунка малюка? здійснюється працівником, уповноваженим головним лікарем.

Факт передачі “пакунка малюка? отримувачу фіксується в акті приймання-передачі згідно з додатком 1, який підписується отримувачем “пакунка малюка” та працівником, який його видав.

Зазначений акт складається у двох примірниках, один з яких залишається в отримувача “пакунка малюка?, інший — зберігається у закладі охорони здоров’я або місцевому структурному підрозділі з питань соціального захисту населення, який видав “пакунок малюка?.

Захист персональних даних, зазначених в акті, забезпечується в установленому законодавством порядку.

У разі відсутності в закладі охорони здоров’я “пакунка малюка? на день виписки новонародженої дитини видається довідка про те, що “пакунок малюка? в закладі охорони здоров’я не видано.

На підставі заяви отримувача “пакунка малюка?, поданої у паперовій або електронній формі, та довідки про неотримання “пакунка малюка” в закладі охорони здоров’я місцеві структурні підрозділи з питань соціального захисту населення за місцем проживання/перебування новонародженої дитини видають “пакунок малюка?.

Місцеві структурні підрозділи з питань соціального захисту населення можуть залучати до видачі “пакунка малюка? фахівця із соціальної роботи, соціального працівника, фахівця недержавної організації, до повноважень яких належить проведення соціальної роботи із сім’ями та дітьми або надання медичної допомоги.

У разі народження дитини за межами України або вдома та відмови матері від подальшої госпіталізації “пакунок малюка? видається місцевими структурними підрозділами з питань соціального захисту населення за місцем проживання/перебування новонародженої дитини на підставі особистої письмової заяви отримувача “пакунка малюка” та копії свідоцтва про народження дитини.

У разі виявлення неповного комплектування “пакунка малюка” відповідно до переліку дитячих товарів для комплектування одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”, затвердженого Мінсоцполітики, пошкодження товарів, що входять до її складу, закладом охорони здоров’я/місцевим структурним підрозділом з питань соціального захисту населення складається відповідний акт у довільній формі, який у триденний строк надсилається Мінсоцполітики для організації роботи з усунення виявлених недоліків.

7. Планування обсягу потреби в “пакунках малюка?, розподіл “пакунків малюка? між закладами охорони здоров’я та місцевими структурними підрозділами з питань соціального захисту населення здійснює Мінсоцполітики за поданням структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласної, Київської міської держадміністрацій (далі ? регіональні органи соціального захисту населення).

Структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласної та Київської міської держадміністрацій (далі — регіональні структурні підрозділи з питань охорони здоров’я) подають щороку до 5 січня та
до 20 червня регіональним органам соціального захисту населення показники народжуваності в адміністративно-територіальній одиниці, які визначаються на підставі інформації про кількість живонароджених дітей протягом попереднього року та про кількість осіб, які перебувають на обліку у зв’язку з вагітністю, в розрізі адміністративно-територіальних одиниць, для планування обсягу потреби в “пакунках малюка?. При цьому необхідно враховувати показники народжуваності не менше як за два місяці наступного року.

Регіональні органи соціального захисту населення:

визначають обсяг потреби в “пакунках малюка? щороку відповідно до показників народжуваності в адміністративно-територіальній одиниці за попередній рік з урахуванням загальних тенденцій народжуваності та кількості осіб, які перебувають на обліку у зв’язку з вагітністю в жіночих консультаціях.

Для забезпечення своєчасної та безперервної видачі “пакунків малюка? під час планування потреби на поточний рік необхідно враховувати також їх обсяг не менш як на два місяці наступного року в межах бюджетних асигнувань поточного року;

подають щороку до 10 січня та до 25 червня Мінсоцполітики планові показники обсягу потреби в “пакунках малюка” для подальшого планування бюджетних коштів на наступний рік.

8. Використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення дитини при народженні “пакунком малюка”, здійснюється відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення дитини при народженні одноразовою натуральною допомогою “пакунок малюка”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2020 р. № 172.

9. З метою забезпечення своєчасного визначення та уточнення кількісних показників обсягу потреби в “пакунках малюка? місцеві структурні підрозділи з питань соціального захисту населення проводять щомісяця моніторинг стану забезпечення отримувачів “пакунками малюка? та не пізніше ніж до 5 числа подають до регіональних органів соціального захисту населення заявки щодо кількісної потреби в “пакунках малюка” на наступний місяць у розрізі районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад, об’єднаних територіальних громад, закладів охорони здоров’я у межах адміністративно-територіальних одиниць.

У разі виявлення у місцевих структурних підрозділах з питань соціального захисту населення, закладах охорони здоров’я недостатньої кількості “пакунків малюка? місцеві структурні підрозділи з питань соціального захисту населення враховують додаткову потребу під час підготовки заявки щодо кількісної потреби в “пакунках малюка? регіональним органам соціального захисту населення на наступний місяць.

Регіональні органи соціального захисту населення узагальнюють отримані від місцевих структурних підрозділів з питань соціального захисту населення заявки щодо кількісної потреби в “пакунках малюка? та подають щомісяця до 10 числа Мінсоцполітики узагальнені заявки щодо кількісної потреби в “пакунках малюка? на наступний місяць у розрізі адміністративно-територіальних одиниць.

10. Заклади охорони здоров’я, місцеві структурні підрозділи з питань соціального захисту населення, регіональні органи соціального захисту населення, Мінсоцполітики ведуть облік видачі “пакунків малюка? з метою отримання даних про їх наявність, втрату, нестачу, рух, необхідних для організації безперебійного забезпечення отримувачів “пакунка малюка?, здійснення належного контролю за умовами зберігання, доцільністю та ефективністю її надання, а також для підготовки даних для складення звітності.

Відомості обліку видачі  одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” оформляються закладами охорони здоров’я, місцевими структурними підрозділами з питань соціального захисту населення згідно з додатком 2 та підписуються відповідно головним лікарем закладу охорони здоров’я, керівником місцевого структурного підрозділу з питань соціального захисту населення.

Заклади охорони здоров’я подають щомісяця до 5 числа копії відомостей обліку видачі одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” до місцевих структурних підрозділів з питань соціального захисту населення для подальшого подання регіональним органам соціального захисту населення. Оригінали відомостей обліку видачі одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” залишаються у закладах охорони здоров’я.

Місцеві структурні підрозділи з питань соціального захисту населення щомісяця до 10 числа складають і подають регіональним органам соціального захисту населення звіт згідно з додатком 3 та копії відомостей обліку видачі одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”. Оригінали відомостей залишаються у місцевих структурних підрозділах з питань соціального захисту населення.

Регіональні органи соціального захисту населення щомісяця до
15 числа узагальнюють отримані від місцевих структурних підрозділів з питань соціального захисту населення звіти про видачу “пакунків малюка? і подають Мінсоцполітики узагальнений звіт згідно з додатком 3. Копії таких звітів залишаються у регіональних органах соціального захисту населення.

11. Комплектування “пакунка малюка? здійснюється згідно з переліком дитячих товарів для комплектування одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”, затвердженим Мінсоцполітики.

12. Бухгалтерський облік  одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” ведеться закладами охорони здоров’я, місцевими структурними підрозділами з питань соціального захисту населення відповідно до законодавства.

13. Контроль за своєчасним та адресним наданням “пакунків малюка? здійснюється регіональними органами соціального захисту населення, територіальними органами Державної соціальної служби, місцевими структурними підрозділами з питань соціального захисту населення.

14. Отримання “пакунка малюка? не тягне за собою зміни розміру допомоги при народженні дитини.

Вартість отриманого “пакунка малюка? не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги та соціальних послуг, що надаються відповідно до законодавства.

_____________________

 

Додаток 1
до Порядку забезпечення дитини при народженні одноразовою натуральною допомогою “пакунок малюка” за рахунок коштів державного бюджету

АКТ
приймання-передачі одноразової натуральної
допомоги “пакунок малюка”

________________________________________________________________

   (найменування установи / закладу, структурного підрозділу з питань соціального захисту населення,

________________________________________________________________

 що передає одноразову натуральну допомогу “пакунок малюка” (далі — заклад / структурний підрозділ),

в особі _________________________________________________________,

                     (прізвище, ім’я, по батькові, найменування посади уповноваженої особи)

________________________________________________________________,

з однієї сторони,  та _____________________________________________,

                                   (прізвище, ім’я, по батькові особи, що отримує одноразову натуральну

________________________________________________________________,

допомогу “пакунок малюка”)

з іншої сторони, склали цей акт про те, що закладом/структурним підрозділом передано зазначеній особі одноразову натуральну допомогу “пакунок малюка” відповідно до переліку дитячих товарів для комплектування одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”, затвердженого Мінсоцполітики, у повному обсязі.  

Порядковий номер

Найменування
 дитячого товару, який входить до одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”

Кількість

Одиниця виміру

_______

Усього одиниць

 

 

 

Загальна сума

 

 

 

 

Заклад/структурний підрозділ

Отримувач

______________________________________
(найменування закладу / структурного

_______________________________________

підрозділу, що передає одноразову натуральну

_________________________________________

допомогу “пакунок малюка”)

 

_______________________________________

(адреса, номер телефону)

_______________________________________

(найменування посади уповноваженої особи)

____________  _______________

    (підпис)                     (прізвище та ініціали)

____________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

____________________________________________

(адреса, номер телефону)

____________________________________________

(реєстраційний номер облікової картки платника

____________________________________________

податків або серія та номер паспорта (для фізичних

 

____________________________________________

осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися

 

____________________________________________

від прийняття реєстраційного номера облікової

_______________________________

картки платника податків, повідомили про це

________________________________

відповідному контролюючому органу і мають

________________________________

відповідну відмітку в паспорті)

____________   ____________________

(підпис)                      (прізвище та ініціали)

_____________________

 

Додаток 2
до Порядку забезпечення дитини при народженні одноразовою натуральною допомогою “пакунок малюка” за рахунок коштів державного бюджету

____________________________________
(найменування установи / закладу, структурного

____________________________________
підрозділу з питань соціального захисту населення)

____________________________________
(найменування посади керівника установи / закладу,

____________________________________
структурного підрозділу з питань соціального

____________________________________
захисту населення)

  ____________   ___________________
      (
підпис)                     (прізвище та ініціали)

_____   ___________ 20 __  р.

ВІДОМІСТЬ
обліку видачі одноразової натуральної
допомоги “пакунок малюка”

Порядковий
 номер

Дата
видачі
допомоги

Кількість
одиниць виданої допомоги

Прізвище,
 ім’я, по батькові
отримувача допомоги

Примітки

 

 

 

 

 

_____________________

 

Додаток 3
до Порядку забезпечення дитини при народженні одноразовою натуральною допомогою “пакунок малюка” за рахунок коштів державного бюджету

ЗАТВЕРДЖЕНО

____________________________________
(найменувння посади керівника органу, що подає звіт)

____________________________________

____________   _____________________
(підпис)                    (прізвище та ініціали)

______ _____________ 20__ р.

ЗВІТ
про видачу одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”
________________________________________________________________

(найменування установи / закладу, структурного підрозділу з питань соціального захисту населення)
за _____________ 20__ р.

 

Порядковий номер

Найменування установи / закладу, структурного підрозділу з питань соціального захисту населення, якому передано допомогу

Кількість одиниць переданої допомоги

Кількість отримувачів допомоги

Кількість одиниць виданої допомоги (на підставі відомостей)

Залишок допомоги на кінець звітного періоду

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

_____________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 3 березня 2020 р. № 172

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для забезпечення дитини при народженні
одноразовою натуральною допомогою “пакунок малюка”

1. Цим Порядком визначається механізм використання коштів, передбачених у загальному фонді державного бюджету за програмою “Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення” для забезпечення дитини при народженні одноразовою натуральною допомогою “пакунок малюка” (далі — бюджетні кошти).

2. У цьому Порядку під “пакунком малюка” розуміють товари, необхідні для надання одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”, закупівля яких проводиться комплексно за обсягом і номенклатурою згідно з переліком дитячих товарів для комплектування одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” при народженні дитини, затвердженим Мінсоцполітики,  разом із доставкою до закладів охорони здоров’я, структурних підрозділів з питань соціального захисту населення.

Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному у Законі України “Про публічні закупівлі”.

3. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінсоцполітики.

4. Бюджетні кошти спрямовуються на закупівлю “пакунків малюка” та оплату винагороди централізованій закупівельній організації відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі” та постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1216 “Про особливості створення та діяльності централізованих закупівельних організацій” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 24, ст. 841).

5. Організація надання “пакунків малюка” проводиться відповідно до Порядку забезпечення дитини при народженні одноразовою натуральною допомогою “пакунок малюка” за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 3 березня 2020 р. № 172.

6. Закупівля товарів за рахунок бюджетних коштів проводиться в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг здійснюється з урахуванням положень бюджетного законодавства.

Остаточні розрахунки за поставлені “пакунки малюка” проводяться згідно з умовами договору про їх закупівлю на підставі документів, що засвідчують постачання товарів.

7. Бюджетні кошти не можуть бути спрямовані на здійснення видатків, не пов’язаних  із напрямами використання бюджетних коштів, та на здійснення видатків, які фінансуються за рахунок інших бюджетних програм.

8. Бухгалтерський облік, відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, а також погашення бюджетної заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства (за її наявності), проводяться в установленому законодавством порядку.

9. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюється в установленому законодавством порядку. 

____________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 березня 2020 р. № 172

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 р. № 512 “Деякі питання реалізації пілотного проекту із надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 54, ст. 1884).

2. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р. № 427 і від 20 червня 2018 р. № 512, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р.  № 618 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 68, ст. 2285).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1199 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 р. № 512” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 7, ст. 211).

_____________________


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь