Про підсумки розвитку освіти Стеблівської ОТГ у 2018-2019 навчальному році

Дата: 02.09.2019 09:37
Кількість переглядів: 1846

Часи змінюються  і ми змінюємося, а разом із нами змінюється школа. Освіта була і надалі залишається найвищим національним пріоритетом, основою для розвитку особистості, суспільства та держави. Тому створення високоефективної системи якісної освіти – це об’єктивна вимога часу. Пріоритетна мета української системи освіти – створення умов для розвитку та самореалізації кожної особистості як громадянина України, формування покоління, здатного навчатися впродовж життя, створювати й розвивати цінності громадянського суспільства. А це можливо лише за умови якісної освіти.

Минулий навчальний рік характеризувався напруженою роботою освітян громади, що була спрямована на створення умов рівного доступу до здобуття якісної освіти в   закладах освіти, проведення державної підсумкової атестації та підготовка учнів до  зовнішнього незалежного оцінювання, організації оздоровлення та освітнього простору  в навчальних кабінетах початкових класів відповідно до вимог   Нової української  школи (НУШ).  

Аналізуючи підсумки минулого навчального року, можемо засвідчити, що за активної підтримки органів місцевого самоврядування, батьків, підтримки один одного нам  вдалося не лише забезпечити стабільну роботу галузі, а й зробити реальні кроки щодо модернізації  деяких освітніх ланок.

На 2019 рік на галузь освіти виділено 10 945 100 освітньої субвенції, яка спрямовується виключно на заробітну плату педагогічним працівникам та 740 701 ти. грн. додаткової дотації, окрім цього, Стеблівською селищною радою спрямовано власних коштів в сумі 4 956 054 тис. грн.

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

Доступність до якісної освіти починається з дошкільної ланки, бо саме вона є базисом системного розвитку дитини, фундаментом творення якісно нового освітнього простору.

На території громади функціонує 1 заклад дошкільної освіти та 3 навчально – виховних комплекси. Дошкільну освіту здобуває 149 дошкільнят. Середній показник чисельності дітей у закладах дошкільної освіти  із розрахунку на 100 місць становить 97 дітей.

Виховний процес у ЗДО забезпечують 16 педагогів. З них 10   мають повну вищу освіту та  6  базову освіту.

З метою реалізації пріоритетних напрямів наступності між дошкільним закладом та початковою школою у світлі Концепції «Нова українська школа» діяльність педагогів ЗДО спрямована на досягнення єдиної стратегічної мети в системі безперервної освіти – розвиток особистості, життєвої компетентності дитини, спрямування її на творчість і самореалізацію.

Дошкільна освіта в громаді є обов'язковою первинною складовою частиною безперервної освіти та займає  пріоритетне місце.  Головними завданнями  дошкілля є фізичний, психічний і духовний розвиток дитини, виховання любові до України, поваги до народних традицій і звичаїв, національних цінностей, розвиток творчих здібностей, набуття соціального досвіду, виконання вимог Державного стандарту дошкільної освіти , а саме його "Базового компонента".

Навчально-матеріальна база дошкільних установ відповідає напрямкам роботи та постійно поповнюється ,  оновлюється методичне забезпечення , педагоги систематично підвищують кваліфікацію, педагогічну майстерність. Саме з цією метою  в   ЗДО «Росинка» та Сидорівському НВК відбулися  семінари під час яких проводився майстер – клас для вихователів з використання  різних нових методик роботи з дітьми.

Забезпечується реалізація державної політики у сфері дошкільної освіти на відповідній території. Щорічно проводиться облік дітей від 0 до 6 років, складається реєстр дітей дошкільного віку.

   Відповідно до  Закону України "Про дошкільну освіту» здійснюється     забезпечення якісним, збалансованим харчуванням дітей, дотримання натуральних норм, виконання санітарно - гігієнічних умов та зберігання продуктів. На харчування дошкільнят з селищного бюджету виділено 312 480 грн.

Фактичні видатки на 1 вихованця у 2017/2018 навчальному році становила 17 595 грн. у 2018/2019 навчальному році  20 800 грн.

Велика увага приділяється громадянському, естетичному, фізичному розвитку дітей.

  У громаді створено методичне об’єднання для 11 вихователів, які працюють над проблемою  «Запровадження СТЕМ освіти дітей дошкільного віку на засадах особистісно – зорієнтованого, діяльнісного і компетентнісного підходу».

Заклади ЗДО активно впроваджують у навчальний процес Державний Базовий компонент дошкільної освіти шляхом реалізації програми розвитку дітей дошкільного віку «Дитина».

Хочеться відзначити педагогів закладу дошкільної освіти «Росинка»,  які  щорічно виготовляють цінні матеріали на обласну виставку «Інноваційний пошук освітян Черкащини».

Дитячий садок – це місце, де діти здобувають знання, перші уявлення про навколишній світ, про соціум, моделі поведінки в ньому. Тож цілком логічно, що це місце має бути оптимально облаштованим, максимально зручним, комфортним, розвивальним.

З огляду на зазначене, визначено ключові проблеми, які потребують   вирішення, а саме:

- виконання заходів з метою підвищення якості дошкільної освіти ,  подальшого зміцнення навчально-матеріальної бази;

- активізація роботи зі створення в закладах дошкільної освіти розвивального життєвого простору  як одного з найголовніших чинників організації освітнього процесу;

- створення сприятливих умов для збереження фізичного, психічного і духовного здоров'я дітей;

- удосконалення форм роботи із забезпечення наступності у підготовці дітей до школи.

        

ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА.

Одним із  завдань реформи є якісне покращення мережі закладів загальної середньої освіти.

Сьогодні мережа закладів освіти в громаді налічує 4  заклади, у яких  навчалося 519 учнів, за попередніми даними у новому навчальному році буде навчатися 548 учнів.

Середня наповнюваність класів у 2018-2019 н.р. становила  12 учнів.

У зв’язку з відсутністю контингенту не було відкрито 11 клас у Дацьківському НВК, 8 та 10  клас у Сидорівському НВК.   

У 2018/2019 навчальному році гаряче харчування було організовано для усіх учнів, що становить 100% від загальної кількості учнівського контингенту. Кошти, затверджені для організації харчування за минулий навчальний рік, становлять 631 577 грн.

Фактичні видатки на 1 учня у школі у 2017/2018 навчальному році становила 11 373 грн, у 2018/2019 навчальному році 34 770 грн.

Станом на кінець 2018-2019н.р організоване підвезення до місць навчання і додому для 181 учня,  та для 24 педагогічних працівників. На запчастини для шкільних автобусів використано 51,075 грн місцевого бюджету.

Продовжується реформа в освіті, відбуваються корінні зміни в початковій школі. За активної підтримки держави, органів місцевого самоврядування в усіх закладах ЗСО громади створено новий  освітній простір: нове навчальне обладнання, одномісні парти та стільці; сучасні програмні та технічні засоби навчання: ноутбуки, копіювальна техніка. Цього року з державного бюджету на Нову українську школу виділено 201,4 грн, із селищного бюджету – 61 тис. грн. Приємно, що збільшується кількість учнів початкової школи. Так, у минулому навчальному році навчалося 218 учнів, що на 7 менше ніж цього навчального року.

В закладах освіти дотримуються вимоги щодо поділу класів на групи при вивченні інформатики.

Вчителі, які будуть працювати за Новою українською школою пройшли навчання та курси підвищення кваліфікації на базі районних та обласних локальних центрів. Робота була спрямована на підвищення фахової майстерності педагогів, вміння працювати за новими інноваційними технологіями та методами навчання.  

Сьогодні вчитель, отримавши педагогічну свободу, може самостійно планувати навчальну діяльність, вибудовувати індивідуальну освітню траєкторію учня. Що стосується дітей, їм перебудовуватись не потрібно – їх чекають приємні зміни: компетентнісне навчання через ігрову діяльність, менша кількість предметів, формальне оцінювання (спостереження вчителя за роботою учня, його успіх, а не перевірка результатів навчання), не табель успішності - а свідоцтво досягнень, нове освітнє середовище (8 осередків), рухливі перерви, ранкові зустрічі, ігри.  

Учителі та адміністрація   закладів освіти активно  проводили роботу щодо переоснащення та переобладнання навчальних приміщень  для  перших класів на вимогу сучасності.  Педагоги разом з батьками свідомі того, що сучасна школа має бути затишною та безпечною, а кожен клас - носити риси індивідуальності. Навчальний простір  намагалися  облаштувати так, щоб задовольнити індивідуальні потреби кожної дитини та сприяти роботі в малих групах.

Реалізація освітньої реформи  забезпечується у тісній співпраці з органами місцевого самоврядування, за підтримки Стеблівської селищної ради.

 Так, протягом 2018-2019 навчального року було прийнято освітянські Програми:

- Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2019-2022 роки у Стеблівській об’єднаній територіальній громаді (рішення сесії Стеблівської селищної ради від 08 квітня 2019 № 30-2/VII)

- Програма національно – патріотичного виховання дітей та молоді Стеблівської об’єднаної територіальної громади на 2019-2022 роки (рішення сесії Стеблівської селищної ради від 08 квітня 2019 № 30-3/VII)

Виконання  програм сприяє:

- формуванню культури соціальних і політичних стосунків у молоді;

- виховання поваги до культури всіх народів;

- формуванню патріотичної свідомості, національної гідності;

- розвитку сфери фізичної культури та спорту тощо.

У кінці навчального року 56 учнів 4-х та 59 учнів 9 – х класів складали ДПА   за курс базової  середньої  освіти  з української мови, математики та української літератури.

За результатами ДПА якість знань учнів 4 класів з української мови в середньому по закладах освіти  ОТГ склала 61,4%,  індекс успішності – 7,3. Найкраще склали українську мову учні 4 – х  класів  Стеблівської ЗОШ    (індекс успішності – 7,9,  якісний показник – 64,3,  найнижчі показники в учнів Сидорівського НВК   - індекс успішності – 6,3,   якісний показник – 54).

Якість знань учнів 9 класів – 56,7%,  індекс успішності – 6,4.   Найкращі знання показали учні Стеблівської ЗОШ  - індекс успішності – 8, якісний показник – 68,7.  Низькі результати в учнів Шендерівського НВК – 5,5 індекс успішності, якісний показник - 48, 2 .

Математика  4 клас.  Якісний показник по закладах освіти ОТГ – 59%,  індекс успішності – 7,1.     Найкраще склали  математику учні Стеблівської ЗОШ – індекс успішності 7,8 , якісний показник – 65,8,  найнижчі результати в учнів Сидорівського НВК – індекс успішності – 6,3,  якісний показник  - 49,3%. 

   9 клас. Якісний показник по школах громади – 50,8%, індекс успішності – 5,6.   Стеблівська ЗОШ – якісний показник – 64, індекс успішності – 7,6 –це найкращий результат по школах громади,  найнижчі результати в Дацьківському НВК – індекс успішності – 4,9 , якісний показник – 36,4. 

 Загальний результат по громаді – якісний показник – 62.8%, індекс успішності – 7.1. Добрі  знання показали учні 9 класу Стеблівської ЗОШ – індекс успішності – 9,3 , якісний показник – 78.5. Найнижчі результати в учнів Дацьківського НВК – індекс успішності – 5,9, якісний показник – 47,6.

Одним із пріоритетів галузі освіти України сьогодні є зовнішнє незалежне оцінювання,  яке упродовж останніх років стало однією з ефективних систем оцінювання навчальних досягнень учнів, що дозволяє провести відбір для вищих навчальних закладів. І не потрібно вже переконувати учасників освітнього процесу,  що результати ЗНО є основою для вироблення освітньої стратегії і тактики, оцінювання роботи кожного закладу освіти громади в цілому і кожного учителя зокрема.

Цьогорічний аналіз ЗНО свідчить, що знання більшої частини випускників шкіл не відповідають вимогам сьогодення. Зросла кількість учнів, які за результатами ЗНО, мають низький рівень знань або, взагалі,  не  подолали 100 бальний поріг. Якщо у 2018 році не подолали поріг 4 учні , то у 2019 році  – 10 учнів,   у 2018 році початковий рівень був у 11 учнів,  а в 2019 році  -  19 випускників виконали завдання на  100-120 балів.  Від 180 до 200 балів у 2018 році було 7 результатів, а в 2019 – жодного.

Всі 22 випускники здавали ЗНО з  української мови і літератури.  Високого рівня немає, у минулому році – 4 учні набрали від 180 до 200 балів, початковий рівень у 6 випускників, у минулому році  в трьох, не подолали поріг  4 учні, у 2018 році таких учнів не було.

Історію у 2018 році здавали 18 учнів. Високого рівня не було, 1 учень не подолав поріг і 2 учні мали початковий рівень. У 2019 році ЗНО складали 20 учнів. Високого рівня немає, 2 учні не подолали поріг і 9 учнів  набрали менше 120 балів.

Математику у 2018 році писали 8 учнів. Високого рівня не було, початковий рівень в 1 учня, не подолали поріг 2 учні. У 2019 році ЗНО  писали 6 учнів, високого рівня немає , не подолав поріг 1 учень і початковий рівень в 1 учня.

Біологію здавали у 2018 році 9 учнів. На високий рівень – 2,  початковий – 2, у 2019 році  теж 9 учнів складали  ЗНО і всі вони мають достатній і середній рівень.

Географію у 2018 році складали 5 учнів. Високого рівня не було, початковий – в 1 учня. В 2019 році високого немає, початковий – 1, не подолали поріг – 2.

Англійську мову у 2018 році здавали 3 учні, високого рівня не було, початковий – 1, не подолав поріг – 1. У 2019 році високого рівня немає і з 2 учнів один здав на початковий рівень.

За результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року  Черкаська область посіла 3 місце (серед 24 областей). Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг шкіл Черкаської області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками ЗНО 2019 року із 316 шкіл наші школи зайняли такі місця : Шендерівський НВК – із 247 місця спустилися на 278 місце, Сидорівський НВК – із 131 місця спустилися на 261 місце, Стеблівська ЗОШ – із 16 місця спустилися на 98 місце.

Наведені вище цифри повинні дати черговий поштовх всім педагогічним колективам, кожному окремому вчителю щодо покращення якості надання освітніх послуг. Слід проаналізувати всю діяльність від складання навчальних планів, визначення додаткових та факультативних годин до викорінення суб’єктивного оцінювання, слід додатково уважно вивчити освітні стандарти та критерії оцінювання,  ще гостріше відчути власну відповідальність не тільки перед державними органами, а перш за все перед своїми учнями, їхніми батьками та колегами-педагогами.

Одне з головних завдань педагогів  - систематична, наполеглива робота з обдарованими дітьми. У 2018-2019 навчальному році 30 учнів ( з них 4 учні початкових класів) закладів освіти громади взяли участь в ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін та отримали 9 призових місць (6 учнів  Стеблівської ЗОШ, по 1 з Дацьківського,  Сидорівського та Шендерівського НВК,  13 учнів були учасниками мовознавчого  конкурсу імені П. Яцика – три  учні Стеблівської ЗОШ вибороли ІІІ місця, 7 учнів взяли участь у мовно-літературному конкурсі імені Т.Шевченка – 1 учень Дацьківського НВК та 1 учень Стеблівської ЗОШ отримали ІІ місце. У порівнянні з минулим навчальним роком результативність участі учнів в олімпіадах та конкурсах погіршилась. Проте, підтримка та стимулювання обдарованих учнів, переможців конкурсів, олімпіад, спортивних змагань, творчих конкурсів відбулась на святі «Яскраві зірочки громади» на якому  54 обдарованим учням закладів освіти  було вручено дипломи та грамоти.

Традиційно проводилась виставка інноваційних педагогічних технологій  . І етап – «Освіта Стеблівської ОТГ» та ІІ  обласний етап - «Інноваційний пошук освітян Черкащини».  На І етапі виставки було представлено 31 роботу педагогічних працівників громади,  22 роботи відібрано на обласну виставку. Дві роботи Мелешко Галини Лазорівни та Кодоли Валентини Іванівни відмічено Дипломами обласного інституту післядипломної освіти педагогічних правників.

      Одним із напрямків підвищення фахового рівня  педагогів є участь у семінарах під час яких вчителі отримують позитивні емоції, корисну інформацію від спілкування з колегами, знайомляться з освітніми закладами та досвідом роботи колег.  У всіх освітніх закладах громади в минулому році проводились засідання міжшкільних методичних об’єднань. Педагоги відповідально відносились до їх підготовки та проведення.  Аналіз оцінювання методичних заходів показав, що всі вони носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, покращенню якості володіння різноманітними методами роботи.  Більшість уроків, занять та виховних заходів учасники семінарів оцінювали як ефективні. Високоефективні уроки провели: Кузьменко Валентина Борисівна,  Терновий Олег Сергійович, Промишлянський Ілля Дмитрович, Чердашова Валентина Іванівна, Миронюк Галина Миколаївна,  Лагода Тетяна Сергіївна, Каракай Олександра Сергіївна, Мелешко Катерина Володимирівна, Савченко Інна Миколаївна, Кукла Ольга Іванівна.

       На високому рівні проводились засідання ММО гуманітарного циклу  в Сидорівському  НВК (керівник Кучеренко Наталія Яківна.), суспільних наук в Стеблівській ЗОШ  (керівник Кодола Валентина Іванівна.), початкової освіти в Стеблівській ЗОШ  (керівник Пилипенко Світлана Іванівна.), дошкільної освіти  в ЗДО «Росинка» та Сидорівському НВК (керівник Савченко Інна Миколаївна). 

      Наталія Яківна, Валентина Іванівна, Світлана Іванівна та Інна Миколаївна проводили ММО найбільш дієво:  готували тренінги, «круглі столи» , аукціони ідей, методичні калейдоскопи , майстер-класи, практичні завдання для вчителів.

       Протягом 2018 – 2019 навчального року створювались оптимальні умови для забезпечення не перервної освіти педагогічних працівників. Згідно плану 100% педагогів пройшли курси підвищення кваліфікації: 27    вчителів навчались на семінарах- тренінгах по НУШ,   12    педагогів пройшли курсову перепідготовку при Черкаському обласному інституті педагогічних пацівників.

Як ми навчаємо і виховуємо наших дітей сьогодні – таким і буду наше суспільство завтра. Саме ми визначаємо, що любитимуть, що ненавидітимуть, чим будуть захоплюватись і чим пишатися, чому радітимуть і від чого сумуватимуть люди через якихось декілька десятиліть. Бо школа – це втіха, до якої пам'ять дитини повертається протягом усього життя. Ці роки просто так не забуваються, бо майбутнє в руках учителя! Тож дуже хочеться, щоб діти йшли до школи за знаннями, за наукою, за щастям, за добром!


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь