Пошук

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально - економічного розвитку Стеблівської селищної ради щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акту «Про затвердження Правил благоустрою території населених

Дата: 22.04.2019 11:00
Кількість переглядів: 2059

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально - економічного розвитку Стеблівської селищної ради щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акту «Про затвердження Правил благоустрою території населених пунктів Стеблівської об’єднаної територіальної громади»  та аналізу регуляторного впливу до нього

 

Відповідальна комісія – постійна комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально - економічного розвитку Стеблівської селищної ради (надалі – постійна комісія), статтями 4, 8, 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», розглянула проект рішення Стеблівської селищної ради «Про затвердження Правил благоустрою території населених пунктів Стеблівської об’єднаної територіальної громади» та аналіз регуляторного впливу  до нього. За результатами розгляду, встановила наступне.

     Відповідальним за розроблення вказаного проекту є виконавчий комітет Стеблівської селищної ради. Проект рішення підготовлено з метою удосконалення порядку благоустрою та утримання об’єктів благоустрою на території громади відповідно до змін, унесених Законом України «Про благоустрій населених пунктів»; на підставі Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про відходи», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря», «Про дорожній рух», «Про житлово-комунальні послуги», «Про карантин рослин», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв», Кодексу України про адміністративні правопорушення, Постанов Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року №631 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг», 15 червня 2006 року №826 «Про затвердження Порядку визначення відновної вартості об’єктів благоустрою», 01 серпня 2006 року №1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах», 10 грудня 2008 року №1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів», Наказів Міністерства житлово-комунального господарства України від 31 травня 2007 року №310 «Про затвердження Рекомендацій із розроблення правил благоустрою території населеного пункту», 03 листопада 2008 року №326 «Про затвердження Методики визначення відновної вартості об’єкта благоустрою», 07 червня 2010 року №176 «Про затвердження Методичних рекомендацій з організації збирання, перевезення, перероблення та утилізації побутових відходів», Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23 вересня 2003 року №154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів», Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року №105 «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України», 16 січня 2007 року №7 «Про затвердження Положення про громадський контроль у сфері благоустрою населених пунктів», Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27 листопада 2017 року № 310 «Про затвердження Типових правил благоустрою території населеного пункту».

 

1.Відповідність проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики, встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

 

Проаналізувавши проект регуляторного акта, постійна комісія визначає наступне.

Ситуація яка вплинула ініціювання його розробки, свідчить про необхідність регулювання з метою встановлення правил та норм поведінки учасників правовідносин у сфері благоустрою громади, визначити правові, економічні, екологічні, соціальні й організаційні засади благоустрою території громади для забезпечення створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, з урахуванням змін у діючому законодавстві України.

В цілому при підготовці проекту регуляторного акту витримана послідовність регуляторної діяльності: проект відповідає цілям державної регуляторної політики, а також його включено до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік (рішення Стеблівської селищної ради від 05.11.2018, строк підготовки протягом 2019 року), оприлюднено на офіційному веб-сайті Стеблівської об’єднаної територіальної громади в мережі Інтернет https://steblivska-gromada.gov.ua/).

Відповідно до графіка проведення робіт з регуляторної процедури:

- 18.04.2018 розміщено повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта на офіційному веб-сайті громади в мережі Інтернет https://steblivska-gromada.gov.ua/) та районній газеті «Надросся» № 16 (12240) від 18.04.2019 року (копія додається);

Механізм вирішення проблеми, запропонований у проекті відповідає потребам з урахуванням усіх прийнятних альтернатив.

Крім того, проект передбачає забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів та балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави.

Таким чином, проект регуляторного акта – проект рішення селищної ради «Про затвердження Правил благоустрою та утримання території населених пунктів Стеблівської об’єднаної територіальної громади» відповідає усім принципам державної регуляторної політики встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, прозорість та врахування громадської думки.

 

2. Відповідність проекту регуляторного акта вимогам статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо підготовки аналізу регуляторного впливу.

 

Відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів» до повноважень селищних рад у сфері благоустрою населених пунктів належить затвердження правил благоустрою їх територій.

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що питання встановлення правил благоустрою території, забезпечення чистоти й порядку, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність, розглядається на пленарних засіданнях виконавчого комітету.

Цей регуляторний акт певним чином впливає на інтереси суб’єктів господарювання, органів самоорганізації населення, громадян, громадських об’єднань, підприємств, установ і організацій, що провадять свою діяльність на території сільської об’єднаної громади.

Ринковий механізм не в повній мірі визначає права й обов’язки учасників правовідносин – органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, громадян, органів самоорганізації населення, громадських організацій.

Цим регуляторним актом – проектом рішення селищної ради «Про затвердження Правил благоустрою та утримання території населених пунктів Стеблівської об’єднаної територіальної громади» пропонується встановити правила та норми поведінки учасників правовідносин у сфері благоустрою громади, визначити правові, економічні, екологічні, соціальні й організаційні засади благоустрою території громади для забезпечення створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини.

Згідно зі статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачена відповідальність за порушення правил благоустрою.

Проведення аналізу вигод та витрат у його повному обсязі є складною процедурою, оскільки передбачає систематичний збір та аналіз інформації, розрахунок вигод та витрат для значного проміжку часу.

Очікуваними результатами ухвалення запропонованого регуляторного акта є:

Сфера впливу регуляторного акта

Очікувані

вигоди

витрати

Територіальна громада

Забезпечення чистоти й порядку на об’єктах благоустрою громади, створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини

Участь у здійсненні заходів з благоустрою громади

Суб'єкти господарювання

Забезпечення чистоти й порядку на об’єктах благоустрою громади

Участь у здійсненні заходів з благоустрою громади

Органи місцевого самоврядування

Визначення правових, економічних, екологічних, соціальних та організаційних засад благоустрою території громади, залучення суб’єктів господарювання, органів самоорганізації населення, громадян, громадських об’єднань тощо до утримання об’єктів благоустрою

Утримання  й ремонт об’єктів та елементів благоустрою громади

Метою прийняття регуляторного акта є удосконалення порядку благоустрою та утримання об’єктів благоустрою на території громади відповідно до змін, внесених Законом України «Про благоустрій населених пунктів».

Альтернативними способами досягнення визначених цілей є:

1. Регулювання правових, економічних, екологічних, соціальних й організаційних засад благоустрою території громади.

2. Здійснення контролю за санітарним станом громади, зеленими насадженнями, іншими об’єктами й елементами благоустрою на підставі санітарних норм та інших правил утримання громади і населених пунктів та Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Цей спосіб не в повній мірі враховує вимоги утримання тротуарів, доріг, вулиць, споруд, будівель, територій загального користування, зелених насаджень у належному санітарно-технічному стані, чинні норми певним чином застаріли та не дають змоги використовувати права в галузі благоустрою суб’єктам господарювання та територіальній громаді.

3. Залучення суб’єктів господарювання, органів самоорганізації населення, громадян, громадських об’єднань до дій, спрямованих на утримання громади в належному санітарному стані, збереження елементів благоустрою.

Залучення до таких дій не є тим методом, що забезпечує постійне докладання зусиль до збереження благоустрою громади, оскільки такі дії можуть вчинятися виключно на добровільній основі. Застосування такого способу є малоефективним.

4. Постійне приведення території громади в належний санітарний стан, відновлення об’єктів та елементів благоустрою, освітлення території громади за рахунок місцевого бюджету.

Зазначений спосіб не може бути прийнятним, оскільки він не забезпечує відповідальне ставлення суб’єктів господарювання, органів самоорганізації населення, громадян, громадських об’єднань тощо до питань сфери благоустрою. Місцевий бюджет не може забезпечити в повному обсязі утримання, ремонт і відновлення всіх об’єктів та елементів благоустрою громади.

Спосіб досягнення цілей – затвердження норм і правил поведінки у сфері благоустрою в Правилах благоустрою та утримання території населених пунктів Стеблівської об’єднаної територіальної громади  є переважним серед інших альтернативних способів досягнення мети регуляторного акта.

Перевагою обраного способу досягнення визначених цілей – затвердження проекту рішення селищної ради – є формування прозорих вимог щодо проведення в громаді єдиної політики з підтримки благоустрою, формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища, раціонального використання ресурсів територіальної громади, захисту довкілля.

При ухваленні запропонованого регуляторного акта діятимуть такі механізми та заходи, що забезпечать розв’язання визначених проблем:

- залучення громадян і суб’єктів господарювання до проблем благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою;

- чітке визначення прав і обов’язків учасників правовідносин у сфері благоустрою, обмеження зловживань у використанні об’єктів та елементів благоустрою;

- контроль за дотриманням Правил благоустрою та утримання території населених пунктів Стеблівської об’єднаної територіальної громади;

- відповідальність за порушення чинного законодавства України у сфері благоустрою.

         Вищезазначені проблеми планується розв’язати шляхом прийняття Правил благоустрою території населених пунктів Стеблівської об’єднаної територіальної громади, які підлягають оприлюдненню в ЗМІ та на веб-сайті Стеблівської об’єднаної територіальної громади в мережі Інтернет https://steblivska-gromada.gov.ua/ у розділі «Регуляторна діяльність».

При здійсненні регуляторної діяльності розробником розглядаються обґрунтовані пропозиції та зауваження до проекту рішення, надані в установленому законом порядку.

Досягнення зазначених цілей можливе завдяки ухваленню регуляторного акта «Про затвердження Правил благоустрою території населених пунктів Стеблівської об’єднаної територіальної громади», у результаті чого буде чітко визначено порядок здійснення контролю за додержанням законодавства України в сфері благоустрою. У разі порушення Правил, до порушників будуть застосовуватися заходи адміністративного впливу.

Суб’єкти господарювання й громадяни зможуть самостійно обирати способи участі в утриманні об’єктів благоустрою та підтримки їх у належному санітарному стані громади з найменшими для них фінансовими витратами.

При впровадженні цього регуляторного акта зменшиться навантаження на місцевий бюджет у частині фінансування робіт з утримання, ремонту та відновлення об’єктів і елементів благоустрою громади.

Не всі вигоди, що виникатимуть унаслідок дії запропонованого регуляторного акта, можуть бути визначені кількісно. Серед них:

- покращення санітарного, екологічного й естетичного стану громади;

- упорядкування взаємовідносин між органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання, громадянами громади тощо;

- зменшення навантаження на місцевий бюджет щодо виконання робіт з утримання та відновлення об’єктів і елементів благоустрою громади.

При впровадженні та виконанні вимог регуляторного акта учасники правовідносин несуть витрати, пов’язані з виконанням обов’язків, передбачених Правилами благоустрою території населених пунктів Стеблівської об’єднаної територіальної громади.

При виникненні змін у чинному законодавстві, що можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситися відповідні зміни.

Термін дії запропонованого регуляторного акта встановлюється довгостроковий або до прийняття нових нормативних актів. У разі потреби, до нього вноситимуться зміни, в тому числі за підсумками аналізу відстеження результативності його дії.

Кількісними показниками результативності дії регуляторного акта є:

- звернення громадян до виконкому селищної ради  з питань благоустрою;

- протоколи й акти, складені за порушення норм, передбачених Правилами благоустрою території населених пунктів Стеблівської об’єднаної територіальної громади;

- залучення громадськості та суб’єктів господарювання до здійснення заходів з благоустрою громади.

Відстеження результативності дії регуляторного акта буде здійснюватися спеціалістом (юристом) виконавчого комітету Стеблівської селищної ради разом з виконкомом селищної ради з урахуванням статистичних даних щодо кількості звернень громадян до виконкому селищної ради з питань благоустрою, складених протоколів і актів за порушення норм, передбачених Правилами благоустрою та утримання території населених пунктів Стеблівської об’єднаної територіальної громади.

Базове відстеження результативності дії рішення буде здійснено через 6 місяців після набуття ним чинності.

Повторне відстеження планується провести через рік після набуття чинності регуляторним актом. За його результатами буде можливо порівняти показники базового та повторного відстежень. У разі виявлення неврегульованих і проблемних питань, вони будуть усунені шляхом унесення  відповідних змін до регуляторного акта.

Періодичне відстеження планується проводити один раз на кожні наступні 3 роки, починаючи від дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності дії регуляторного акта.

Аналіз регуляторного акта розроблено на виконання вимог статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

3. Узагальнений висновок

 

Розглянувши проект регуляторного акта та аналіз його регуляторного впливу, постійна комісія селищної ради вважає, що проект рішення селищної ради «Про затвердження Правил благоустрою території населених пунктів Стеблівської об’єднаної територіальної громади» та аналіз його регуляторного впливу підготовлені у відповідності до вимог статей 4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

 

 

Голова відповідальної комісії –

постійної комісії Стеблівської

селищної ради з питань планування,

фінансів, бюджету,

та соціально-економічного розвитку                              М.ЛИЗОГУБ


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь