Аналіз регуляторного впливу  «Про встановлення туристичного збору на території  Стеблівської селищної ради 2019 рік»

Дата: 08.06.2018 19:29
Кількість переглядів: 934

 

Аналіз регуляторного впливу  «Про встановлення туристичного збору на території  Стеблівської селищної ради 2019 рік»

 

I. Визначення проблеми

Відповідно до пункту 7 прикінцевих положень Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» від 24.12.2015 №909- VІІІ на 2016 рік встановлено туристичний збір на території Стеблівської селищної ради без застосування регуляторної процедури.

Враховуючи вимоги статті 12.3.4. Податкового кодексу рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період).

Часті зміни податкового законодавства вимагають щорічного прийняття регуляторних актів із встановлення місцевих податків і зборів.

         За даними звітів відділу фінансово-господарського забезпечення Стеблівської селищної ради  про виконання дохідної частини бюджету, у 2015-2016 роках до міського бюджету не надходив туристичний збір

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

V

 

Держава

V

 

Суб'єкти господарювання,

V

 

у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

V

 

         Відповідно до чинного законодавства повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів є виключною  компетенцією органів місцевого самоврядування. Застосування регуляторної процедури не має альтернативи, проблема встановлення туристичного збору не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів.

Для встановлення туристичного збору з 01.01.2019 року з урахуванням змін статті 268 Податкового Кодексу необхідно провести регуляторну процедуру.

II. Цілі державного регулювання

Рішення розроблено з ціллю:

- виконання вимог чинного законодавства;

- врегулювання правовідносин між Стеблівської селищної ради та суб’єктами оподаткування в процесі нарахування та сплати туристичного збору;

-встановлення туристичного збору, що дозволить виконати вимоги податкового законодавства.

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

По закінченню 2018 року діюче на території Стеблівської селищної ради рішення про встановлення туристичного збору має бути скасовано як таке, що не пройшло регуляторну процедуру і не поширюється на подальші періоди.

Відповідно до статті 10 місцеві ради обов’язково встановлюють єдиний податок та податок на майно (в частині транспортного податку та плати за землю).

Місцеві ради в межах повноважень, визначених цим Кодексом, вирішують питання відповідно до вимог цього Кодексу щодо встановлення податку на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) та встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів, туристичного збору.

Прийняття регуляторного акта відповідно до вимог Податкового кодексу України

Дотримання вимог податкового законодавства.

Забезпечення досягнення цілей державного регулювання.

Врегулювання правовідносин суб’єкта господарювання і контролюючих органів у процесі справляння збору.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів держави, громадян та суб'єктів господарювання.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Відсутні

Відсутні

Прийняття регуляторного акта відповідно до вимог Податкового кодексу України

Дотримання вимог податкового законодавства.

Забезпечення досягнення цілей державного регулювання.

Врегулювання правовідносин суб’єкта господарювання і контролюючих органів у процесі справляння збору.

Платники, визначені Податковим кодексом України, у 2019 році будуть сплачувати туристичний збір у розмірі  1 відсотка до бази справляння збору.

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Відсутні

Відсутні

Прийняття регуляторного акта відповідно до вимог Податкового кодексу України

Відсутні

Особи, які будуть отримувати послуги з тимчасового проживання на території Стеблівської селищної ради (ОТГ), у 2019 році будуть сплачувати туристичний збір у розмірі  1 відсотка до бази справляння збору.

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Звітність по нарахуванню та сплаті туристичного збору не подається до контролюючого органу.

Відсутні.

Прийняття регуляторного акта відповідно до вимог Податкового кодексу України

Відсутні.

З 2019 року суб’єкти господарювання будуть нараховувати та сплачувати туристичний збір у розмірі  1 відсотка до бази справляння збору.

         

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1 «Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)»

Сумарні витрати для суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта")

-

Альтернатива 2 «Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2019 році максимальними ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп»

Сумарні витрати для суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта")

-

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

1

Місцеві ради в межах повноважень, визначених цим Кодексом, вирішують питання відповідно до вимог цього Кодексу щодо встановлення податку на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) та встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів, туристичного збору.

Згідно підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України  туристичний збір як такий, що не є обов’язковим для встановлення, не буде справлятись у 2019 році. 

Обсяг надходжень до селещного бюджету не зміниться, проте необхідність прийняття регуляторного акта зумовлена наявністю на території міста шести суб’єктів господарської діяльності, котрі займаються готельним бізнесом.

Прийняття регуляторного акта відповідно до вимог Податкового кодексу України

4

 Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить дотримання вимог податкового законодавства.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Прийняття регуляторного акта відповідно до вимог Податкового кодексу України

Особи, які будуть отримувати послуги з тимчасового проживання на території Стеблівської селищної ради, у 2019 році будуть сплачувати туристичний збір у розмірі  1 відсотка до бази справляння збору.

Нарахування та сплата збору, подання звітності до контролюючих органів.

 

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить дотримання вимог податкового законодавства.

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Звітність по нарахуванню та сплаті туристичного збору не подається до контролюючого органу.

Особи, які будуть отримувати послуги з тимчасового проживання на території Стеблівської селищної ради, у 2019 році не будуть сплачувати туристичний збір.

Обсяг надходжень до селищного юджету не зміниться, проте на території міста наявні шість суб’єктів господарської діяльності, котрі займаються готельним бізнесом.

Згідно підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України  туристичний збір як такий, що не є обов’язковим для встановлення, не буде справлятись у 2019 році. 

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Прийняття регуляторного акта відповідно до вимог Податкового кодексу України

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить дотримання вимог податкового законодавства.

Зміни у Податковому кодексі України, зменшення кількості платників збору. Політична та економічна ситуація в країні.

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Згідно підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України  туристичний збір як такий, що не є обов’язковим для встановлення, не буде справлятись у 2019 році. 

Обсяг надходжень до селищного бюджету не зміниться, проте на території міста наявні шість суб’єкта господарської діяльності, котрі займаються готельним бізнесом.

Х

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

1. Оприлюднення проекту рішення «Про встановлення туристичного збору на території міста Пологи» з метою отримання зауважень та пропозицій.

2.  Встановлення туристичного збору.

VI. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

На дію цього регуляторного акта негативно можуть вплинути економічна  криза, значні темпи інфляції, різке здорожчання тарифів на енергоносії та продукти харчування при незмінному розмірі мінімальної заробітної плати. Ці фактори впливають на рівень платоспроможності населення та призводять до закриття підприємницької діяльності.

         Позитивно на дію цього регуляторного акта може вплинути економічна стабільність в країні та підвищення темпів росту ВВП.

          Строк дії акта – до повторного відстеження (проводиться через один рік), з подальшим продовженням чи внесенням відповідних змін.

 

 

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі аналізу регуляторного впливу, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі прогнозні статистичні показники:

 

Назва показника

за 2017 р.

за 2018 р.

Загальна кількість платників туристичного збору

5

5

Рівень поінформованості громадян та суб’єктів господарювання стосовно основних положень регуляторного акта

Проект рішення оприлюднюється на офіційній сторінці Стеблівської селищної ради в мережі Інтернет за адресою: https://steblivska-gromada.gov.ua/  .

Один екземпляр надається до місцевого органу Державної фіскальної служби України.

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

        Базове відстеження результативності здійснюватиметься до дати набрання чинності цього регуляторного акта. Повторне відстеження результативності планується здійснити через 1 рік після набуття чинності регуляторним актом.

       З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь