Аналіз регуляторного впливу рішення «Про встановлення транспортного податку на території Стеблівської селищної ради 2019 рік»

Дата: 08.06.2018 18:44
Кількість переглядів: 989

 

Аналіз регуляторного впливу рішення «Про встановлення транспортного податку на території  Стеблівської селищної ради 2019 рік»

 

Цей аналіз регуляторного впливу, (надалі – аналіз), розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" від 11.09.2003 №1160-IV та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308, та визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішенням Стеблівської селищної ради "Про транспортний податок ", як регуляторного акту.

 

1. Визначення проблеми

Відповідно до пп. 12.4.1. п. 12.4 ст. 12 Податкового Кодексу України транспортний податок належить до переліку місцевих податків та є обов’язковим для встановлення місцевими радами.

Пунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" задекларовано, що встановлення розмірів ставок місцевих податків і зборів у

 межах, визначених законом, відноситься до виключної компетенції органів місцевого самоврядування.

Відповідно до пп. 12.3.4. п. 12.3 ст. 12 Податкового Кодексу України рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів.

Часті зміни податкового законодавства вимагають періодичного прийняття регуляторних актів із встановлення місцевих податків.

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни об'єднаної територіальної громади

+

 

Суб'єкти господарювання, у тому числі суб'єкти малого підприємництва

+

 

Держава

+

 

Органи місцевого самоврядування

+

 

Органи державної фіскальної служби

+

 

 

Відповідно до чинного законодавства повноваження щодо встановлення місцевих податків є виключною компетенцією органів місцевого самоврядування. Застосування регуляторної процедури не має альтернативи, проблема встановлення транспортного податку не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів.

 

Прийняття рішення з даного питання необхідне також для прозорого та ефективного встановлення місцевих податків та зборів, здійснення необхідного контролю за своєчасністю та повнотою сплати платежів.

Також від даного рішення залежатиме фінансування місцевих бюджетних програм і розвиток соціальної інфраструктури міста.

 

2. Цілі (мета) регулювання

Впровадження регуляторного акта дозволить забезпечити реалізацію державної політики в податковій сфері, спрямовану на поповнення дохідної частини бюджету об'єднаної територіальної громади для забезпечення реалізації програм соціально-економічного розвитку міста.

Проект рішення розроблено з ціллю:

виконання вимог чинного законодавства і реалізації державної політики в податковій сфері;

врегулювання правовідносин між органами місцевого самоврядування, органами державної фіскальної служби, громадянами та суб’єктами оподаткування в процесі нарахування та сплати транспортного податку;

забезпечення поповнення дохідної частини бюджету об'єднаної територіальної громади;

фінансування місцевих бюджетних програм і розвиток соціальної інфраструктури громади;

забезпечення соціальної справедливості при оподаткуванні.

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1 – Залишення без змін чинного рішення "Про транспортний податок"

Відмова від введення в дію запропонованого регуляторного акту призведе до виникнення непорозумінь між платниками податків та органами державної фіскальної служби щодо порядку справляння транспортного податку на території об'єднаної територіальної громади. Одночасно з цим не буде забезпечено виконання вимог чинного законодавства.

Альтернатива 2 – Внесення змін до рішення "Про транспортний податок"

Такий спосіб є найбільш неефективним з огляду на правила нормопроектувальної техніки.*

 

Альтернатива 3 – Розроблення нового та введення в дію запропонованого акта

 

Дотримання вимог податкового законодавства.

Забезпечення досягнення цілей державного регулювання.

Сталі надходження до місцевого бюджету без погіршення умов для розвитку мікробізнесу.

 

* в подальшому альтернатива 2 не розглядатиметься як найбільш неефективна серед запропонованих.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів територіальної громади

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відповідно до статті 10 місцеві ради обов’язково встановлюють єдиний податок та податок на майно (в частині транспортного податку та плати за землю).

Відмова від введення в дію запропонованого регуляторного акту призведе до порушення вимоги Податкового кодексу України в частині обов’язкового встановлення транспортного податку.

 

Сплата транспортного податку більш забезпеченими верствами населення

Альтернатива 2

Забезпечення поповнення дохідної частини бюджету об'єднаної територіальної громади та фінансування місцевих бюджетних програм.

Сплата транспортного податку більш забезпеченими верствами населення

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання, громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Платники податку у 2019 році будуть сплачувати податок за незмінною ставкою 25 000 грн. за один об’єкт оподаткування.

Сплата транспортного податку більш забезпеченими верствами населення

Альтернатива 2

Платники податку у 2019 році будуть сплачувати податок за незмінною ставкою 25 000 грн. за один об’єкт оподаткування.

Сплата транспортного податку більш забезпеченими верствами населення

 

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відповідно до статті 10 місцеві ради обов’язково встановлюють єдиний податок та податок на майно (в частині транспортного податку та плати за землю).

Відмова від введення в дію запропонованого регуляторного акту призведе до порушення вимоги Податкового кодексу України в частині обов’язкового встановлення транспортного податку.

 

Відсутні

Альтернатива 2

Приведення нормативно - правової бази об'єднаної територіальної громади у відповідність до вимог чинного законодавства. Забезпечення поповнення дохідної частини бюджету об'єднаної територіальної громади та фінансування місцевих бюджетних програм.

Процедура розробки проекту нового регуляторного акту

 

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

За результатами опрацювання альтернативних способів досягнення цілей регулювання здійснено вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою)

Коментарі щодо присвоєння відповідного балу

Альтернатива 1

1

Є недоцільним, оскільки не дозволить досягти цілей регулювання.

 

Альтернатива 2

4

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить дотримання вимог податкового законодавства.

 

5. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

- оприлюднення проекту рішення "Про транспортний податок" з метою отримання зауважень та пропозицій;

- затвердження рішення про транспортний податок ;

- інформування платників про встановлені правила справляння транспортного податку;

- забезпечення надходжень від сплати транспортного податку до бюджету об'єднаної територіальної громади.

 

6. Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати  або виконувати ці вимоги

 

Прийняття проекту рішення не призведе до неочікуваних результатів і не потребує додаткових витрат з бюджету об'єднаної територіальної громади. Додаткових затрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва немає.

 

 

7. Термін дії регуляторного акту

Згідно вимог чинного законодавства регуляторний акт буде чинний з 01 січня 2019 року. Термін дії регуляторного акту обумовлений стабільністю нової редакції Податкового кодексу України. У разі внесення змін чи доповнень, що впливають на розміри або правила справляння місцевих податків і зборів, зміни і доповнення будуть вноситись і до положень регуляторного акту. Коригування документів, затверджених рішенням, можливе у разі об’єктивних змін в економічній діяльності об'єднаної територіальної громади та країни в цілому, а також внаслідок негативних показників відстежень результативності регуляторного акту.

 

8. Визначення показників результативності рішення

– кількість платників транспортного податку, визначених регуляторним актом;

– суми надходжень від сплати транспортного податку за відповідний податковий період.

 

9. Заходи щодо відстеження результативності рішення

Відстеження результативності дії регуляторного акту проводиться відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності". Відстеження результативності проводитиметься шляхом здійснення аналізу надходжень від сплати транспортного податку до бюджету об'єднаної територіальної громади. Базове відстеження результативності вказаного регуляторного акту буде здійснюватись після набрання рішенням чинності.

 

 

 

 

Селищний голова                                                                            О.В.Данільченко

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь