Проект рішення "Про затвердження Положення про оренду земельних ділянок комунальної власності в Стеблівській об’єднаній територіальній громаді"

Дата: 07.08.2018 16:33
Кількість переглядів: 1537

ПРОЕКТ

 

 

 

СТЕБЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 СЕСІЯ             СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

Від                        2018 року

 

 

                                                                                                      №

 

 

Про затвердження Положення  про оренду земельних

ділянок комунальної власності в  Стеблівській

об’єднаній територіальній  громаді.

 

 

Відповідно до пункту 31 частини першої статті 26 та частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельного кодексу України, статей 373, 374 Цивільного кодексу України, Законів України «Про оренду землі», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», та з метою підвищення ефективності використання об’єктів комунальної власності Стеблівської об’єднаної територіальної громади, селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити  Положення про оренду земельних ділянок комунальної власності в  Стеблівській об’єднаній територіальній  громаді (Додаток 1);

 1. Затвердити Типовий договір оренди земельної ділянки, що перебуває у комунальній власності Стеблівської об’єднаної територіальної громади (Додаток 2);
 2. Затвердити Типовий акт приймання-передачі об’єкта оренди;
 3. Це рішення набуває чинності з дня його офіційного оприлюднення.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Стеблівської селищної ради з питань житлово – комунального господарства комунальної власності.

 

 

                 Селищний голова                                                                                           О.В.Данільченко

 

ПРОЕКТ

 

Додаток 1 до рішення

 

 

Положення

про оренду земельних ділянок комунальної власності

та порядок розрахунку орендної плати за земельні ділянки Стеблівської об’єднаної територіальної громади

 

 1. Загальні положення
  1. Положення про оренду земельних ділянок та порядок розрахунку орендної плати за земельні ділянки на територій Стеблівської об’єднаної територіальної громади (далі - Положення) визначає єдині умови оформлення договорів оренди (суборенди) та суперфіцію земельних ділянок комунальної власності, орендодавцем яких виступає Стеблівська об’єднана територіальна громада.
  2. Положення розроблено з метою визначення порядку оформлення договорів оренди (суборенди) землі, справляння орендної плати за земельні ділянки у Стеблівській об’єднаній територіальній громаді.
  3. Положення регламентує організаційні відносини, пов’язані з оформленням оренди земельних ділянок, порядок розрахунку орендної плати, укладання, реєстрації, внесення змін, припинення дії, розірвання, поновлення договорів оренди землі та суборенди земельних ділянок комунальної власності.

 

2. Законодавчо-нормативна база

 1. Конституція України.
 2. Закон України  "Про місцеве самоврядування в Україні".
 3. Цивільний кодекс України.
 4. Земельний кодекс України.
 5. Податковий кодекс України.
 6. Закон України  "Про оренду землі".
 7. Закон України  "Про землеустрій".
 8. Закон України  "Про Державний земельний кадастр".
 9. Закон України  "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
 10. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Типового договору оренди землі" від 3 березня 2004 р. N 220.
 11. Наказ Держкомзему, Мінагрополітики, Мінбуду та Української академії ?аграрних наук "Про Порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів" від 27.01.2006  N 18/15/21/11, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 5 квітня 2006 р.  за N 388/12262.

 

3. Терміни та визначення

 1. У цьому Положенні наведені терміни застосовуються у такому значенні:

         Право оренди земельної ділянки (Оренда землі) - це засноване  на договорі  строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності.

Об’єкт оренди - земельна ділянка, що знаходиться у комунальній власності.

Орендодавець – Стеблівська селищна рада.

Орендар - Орендарями земельних ділянок є юридичні  або  фізичні  особи, яким  на  підставі  договору  оренди  належить  право  володіння і користування земельною ділянкою.

Земельна ділянка - це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування,  з визначеними щодо неї правами.

Договір оренди  землі - це  договір,  за  яким орендодавець зобов'язаний за  плату  передати  орендареві  земельну  ділянку  у володіння і  користування на певний строк,  а орендар зобов'язаний використовувати земельну ділянку відповідно до  умов  договору  та вимог земельного законодавства.

Суборенда – передача орендованої  земельної ділянки або її частини, за згодою орендодавця, орендарем  у  володіння  та  користування іншій особі.

Договір суборенди – договір, за  яким орендар передає орендовану земельну ділянку в оренду третій особі.

Суперфіцій – право користування чужою земельною ділянкою для забудови.

Договір суперфіцію – це договір, за яким власник зобов'язаний за плату передати користувачу земельну ділянку у користування на певний строк для для будівництва промислових, побутових, соціально-культурних, житлових та інших споруд і будівель, а користувач зобов'язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог законодавства.

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки - капіталізований рентний дохід із земельної ділянки,  визначений за встановленими і затвердженими нормативами.

Податок – обов’язковий платіж, що справляється з юридичних та фізичних осіб за користування земельними ділянками.

Ставка податку - законодавчо визначений річний розмір плати за одиницю площі оподаткованої земельної ділянки.

Орендна плата - це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою.

Ставка орендної плати – прийнятий для розрахунку розміру річної орендної плати відсоток нормативної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до цього Положення.

 

4. Право оренди земельної ділянки

 1. Земельні  ділянки  можуть передаватися в оренду громадянам та юридичним особам України,  іноземним громадянам  і  особам  без громадянства,  іноземним юридичним особам, міжнародним об'єднанням і організаціям, а також іноземним державам.
 2. Оренда земельної ділянки може бути не більше 50 років. Строк дії оренди земельної ділянки визначається відповідним рішенням Стеблівської селищної ради.
 3. Орендована земельна ділянка або її частина може за згодою орендодавця передаватись орендарем у володіння  та  користування іншій особі (суборенда), якщо інше не визначено договором оренди.
 4. Використання земельної ділянки (в т.ч. ведення на її території будь-якої господарської, адміністративної, виробничої та іншої діяльності), право на використання якої не посвідчено належним чином укладеним та зареєстрованим договором оренди, заборонено.
 5. В разі ухилення землекористувача від укладення договору оренди або своєчасного поновлення терміну його дії протягом 6-ти місяців з моменту прийняття Стеблівською селищною радою рішення про передачу земельної ділянки в оренду та укладенню договору оренди або поновлення терміну дії договору оренди Стеблівською селищною радою приймає відповідне рішення про визнання рішення про передачу земельної ділянки в оренду та укладенню договору оренди або поновлення терміну дії договору оренди таким що нереалізоване та скасовує його.

 

5. Передача земельних ділянок в оренду

 1. Передача в оренду  земельних ділянок, що перебувають в комунальній  власності,  здійснюється  на підставі рішення Стеблівською селищною радою чи договору купівлі-продажу права оренди земельної ділянки (у разі продажу права оренди)  шляхом  укладення  договору оренди земельної ділянки.
 2. Передача  в  оренду  земельних  ділянок  здійснюється за результатами проведення земельних торгів, крім випадків, у разі:
 • розташування на земельних ділянках об'єктів нерухомого майна, що перебувають  у  власності  громадян,  юридичних  осіб,  в  яких відсутні акції (частки,  паї),  що належать державі, крім випадків відмови власника розташованого  на  земельній  ділянці  нерухомого майна від її викупу або укладення договору оренди;
 •  використання земельних  ділянок  для  користування надрами та спеціального водокористування відповідно до отриманих  спеціальних дозволів (ліцензій);
 • використання релігійними  організаціями,  які  легалізовані в Україні, земельних ділянок під культовими будівлями;
 • перебування в користуванні земельних ділянок або розташованих на них будівель підприємств,  установ та організацій,  що належать до державної та комунальної власності,  підприємств і  громадських організацій   у   сферах   культури   і  мистецтв  (у  тому  числі національних творчих спілок);
 • розміщення дипломатичних та прирівняних до них  представництв іноземних  держав  і міжнародних організацій згідно з міжнародними договорами України;
 • будівництва та обслуговування лінійних об'єктів  транспортної та енергетичної інфраструктури (доріг, газопроводів, водопроводів, ліній електропередачі,  аеропортів,  нафто- та газових терміналів, електростанцій тощо);
 • проведення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду відповідно до закону;
 • будівництва соціального та доступного житла, якщо конкурс на його будівництво вже проведено;
 • інших випадків, згідно чинного законодавства (ст. 134 Земельного кодексу України).

Земельні  торги  не  проводяться  при  наданні  земельних ділянок громадянам для сінокосіння і випасання худоби, городництва та в межах норми безоплатної передачі громадянам у власність земельних ділянок.

 1. Передача в оренду  земельних  ділянок,  що  перебувають  у комунальній власності і не підлягають  продажу на конкурентних засадах (земельних торгах), громадянам та юридичним особам здійснюється на підставі рішень Вишгородської міської ради.
 2.  Рішення Вишгородської міської ради приймається на підставі проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок або іншої землевпорядної документації.

Надання у   користування   земельної   ділянки,   межі   якої встановлені  в  натурі  (на  місцевості),  без  зміни її цільового призначення,  здійснюється на підставі технічної  документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). Надання у користування земельної ділянки, речове право на яку зареєстроване без зміни меж та цільового призначення здійснюється без розроблення документації із землеустрою.

 

 

 

6. Укладання договору оренди землі та його реєстрація

 1. 3абезпечення оформлення договорів оренди землі покладається на виконавчий комітет Стеблівської селищної ради, згідно типової форми договору оренди земельної ділянки, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Типового договору оренди землі" від 3 березня 2004 р. N 220.
 2. Договір оренди вважається укладеним з моменту досягнення домовленості з усіх істотних умов і підписання сторонами тексту договору. Для досягнення згоди щодо суттєвих умов договору оренди землі складається його проект, який попередньо погоджується орендарем.
 3. Підготовка проекту договору оренди землі фізичним та юридичним особам проводиться спеціалістом – юристом Стеблівської селищної ради.
 4. Обчислення розміру орендної плати проводиться спеціалістами – землевпорядниками виконкому Стеблівської селищної ради на підставі витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки та діючих ставок орендної плати за землю.
 5. Укладення договору оренди здійснюється при наявності оформленого проекту договору оренди землі та наявності усіх необхідних документів для його виготовлення.
 6. Після прийняття рішення Стеблівською селищною радою про надання в оренду,  у разі позитивного результату конкурсу чи аукціону, договір оренди землі в трьох примірниках подається на підпис селищному голові.
 7. Підставою для укладення договору оренди землі є рішення Стеблівської селищної ради про надання в оренду земельної ділянки, або витяг з рішення селищної ради виготовлений та завірений печаткою. У разі набуття права оренди землі на конкурентних засадах підставою для оформлення договору оренди землі є протокол результатів конкурсу чи аукціону.
 8. Договір оренди землі  укладається у письмовій формі, відповідно до технічної документації, проекту землеустрою або іншої землевпорядної документації. За бажанням однієї із сторін договір оренди землі може бути посвідчений нотаріально.
 9. Договір оренди землі набирає чинності після досягнення домовленості з усіх умов, укладення  та підписання його сторонами і реєстрації у Стеблівській селищиній раді.
 10. Передача земельної ділянки орендареві, відбувається за актом приймання-передачі об’єкта оренди.
 11. Один примірник договору оренди землі видається орендарю, другий -  в Стеблівській селищній раді, третій залишається в органі, який провів державну реєстрацію.
 12. Орендар зобов'язаний у п'ятиденний  строк  після  державної  реєстрації   договору оренди  землі  надати копію договору  Корсунь – Шевченківському відділенню Смілянської ОДПІ.
 13. Право користування земельною ділянкою виникає з моменту державної реєстрації цих прав.

 

7. Порядок розрахунку орендної плати за земельну ділянку

7.1. Розмір, індексація, форма, строки внесення та зміна орендної плати,  відповідальність за її несплату встановлюються у договорі оренди землі між орендодавцем і орендарем.

7.2. Розмір орендної плати за земельну ділянку встановлюється відповідно до її функціонального використання  у розрізі економіко-планувальних зон Стеблівської селищної ради, згідно з нормативною грошовою оцінкою землі.

7.3. Підставою для визначення розміру орендної плати є це Положеннярішення Стеблівської селищної ради, витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земель в межах населеного пункту, що видається відділом Черкаського науково – дослідного та проектного землеустрою та діючих ставок орендної плати на відповідний рік

7.4. Річна орендна плата за земельну ділянку розраховується відповідно до Положення.

7.5. Річна орендна плата для земель сільськогосподарського призначення не може бути меншою розміру земельного податку, а дл я інших категорій земель – трикратного розміру земельного податку.

7.6. Річна орендна плата не може перевищувати 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Її розмір визначається та змінюється відповідно до чинного законодавства .

7.7. У разі набуття права оренди земельної ділянки на земельних торгах річний розмір орендної плати може бути встановлений більше 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки та змінюватися відповідно до чинного законодавства.

 1. Якщо земельна ділянка передається в оренду для обслуговування існуючого нерухомого майна пільгова ставка не застосовується.

 

 1. Порядок справляння орендної плати за землю
  1. Орендна плата за земельні ділянки справляється виключно у грошовій формі.
  2. Орендна плата за перший місяць нараховується залежно від кількості календарних днів місяця з дати укладання  договору.
  3. Внесення орендної плати на майбутній період оренди допускається на термін не більше одного року.
  4. Річна орендна плата вноситься у терміни та у розмірах, які визначені  договором  оренди землі,  до відповідного бюджету, розподіляється та використовується згідно з чинним законодавством.
  5. Обов’язковою умовою рішення Стеблівської селищної ради щодо передачі в оренду земельної ділянки або поновлення (продовження) терміну дії договору є обов’язок орендаря сплати в 30-дений термін після державної реєстрації договору оренди (додаткової угоди) орендної плати за період з дати прийняття рішення до дати державної реєстрації договору оренди (додаткової угоди).
  6. Надлишкова  сплачена сума орендної плати підлягає поверненню у встановленому порядку орендарю або зараховується в рахунок наступних платежів.
  7. Несплата орендарями орендної плати протягом півроку вважається систематичною і є підставою для припинення права користування земельними ділянками.
  8. Контроль за правильністю обчислення і справляння орендної плати за земельні ділянки здійснюється Корсунь – Шевченківським відділенням Смілянської ОДПІ.

 

 1. Зміна розміру орендної плати за земельні ділянки
  1. Розмір орендної плати переглядається  щороку у разі:

- зміни умов господарювання, передбачених договором;

- зміни  нормативно-грошової оцінки землі, розмірів земельного податку, зміні ставок орендної плати, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;

- погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини орендаря, що підтверджено документами;

- в інших випадках, передбачених законом. 

9.2. Розмір річної орендної плати щороку за станом на 1 січня уточняються на коефіцієнт індексації, відповідно до чинного законодавства.

9.3. Обов’язковою умовою договору оренди земельної ділянки, який укладається з орендарем, є зміна орендної плати в разі зміни нормативно-грошової оцінки земельної ділянки. Така зміна розміру орендної плати здійснюється з укладанням додаткової угоди або прийняття рішень Стеблівською селищною радою на підставі розрахунку та витягу з нормативно-грошової оцінки земельної ділянки.

 1. Поновлення договору оренди землі
  1. Після закінчення строку договору орендар має переважне право поновлення його на новий строк. У цьому разі орендар повинен не пізніше ніж за 1 місяць до закінчення строку дії договору повідомити письмово орендодавця про намір продовжити його дію (якщо інший строк не зазначений у договорі оренди).
  2. Поновлення договірних відносин стосовно  оренди  земельної ділянки  комунальної  власності можливе лише шляхом прийняття відповідного рішення Стеблівською селищною радою (або за умов, передбачених законодавством). Поновлення договорів оренди здійснюється шляхом укладання додаткової угоди або викладення договору у новій редакції.
  3. Підготовка проектів рішень Стеблівської селищної ради здійснюється відповідно до вимог закону.
  4. Прийняття рішення селищною радою щодо поновлення договору, здійснюється при наявності усіх необхідних документів (додаток 3).

 

 1. Внесення змін до договору оренди землі, його розірвання та припинення дії.
  1. Зміна або розірвання договору вчиняється в такій самій формі, що й договір, який змінюється або розривається, якщо інше не встановлено договором або законом.
  2. Зміна або розірвання договору оренди землі здійснюється в письмовій формі у вигляді угоди та підлягає державній реєстрації.
  3. Зміни до  договору оренди землі здійснюються шляхом укладання додаткових угод, які підписуються орендодавцем та орендарем відповідно до вимог закону та рішення Стеблівської селищної ради. У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору оренди землі спір розв'язується у судовому порядку.
  4. Додаткові угоди  укладаються у випадку перерахунку орендної плати при проведенні нормативно-грошової оцінки земель, зміні ставок земельного податку відповідно до змін чинного законодавства та відповідних рішень Стеблівської селищної ради. Розрахунки здійснюються орендодавцем самостійно та надсилаються орендарю та органу державної податкової служби рекомендованим листом з повідомленням протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дня проведення таких розрахунків.
  5. Дія договору припиняється у разі: закінчення строку, на який його було укладено; придбання орендарем земельної ділянки у власність; викупу земельної ділянки для суспільних   потреб    або примусового  відчуження  земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом; ліквідації юридичної особи-орендаря, з інших підстав, визначених законодавством. В таких випадках Стеблівська селищна рада приймає відповідне рішення, яке надсилається до органу податкової служби, землекористувачу, територіальному органу виконавчої влади в галузі земельних відносин, реєстраційну службу, та є обов’язковим до виконання.

Дострокове розірвання договору оренди землі також можливе за взаємною згодою сторін.

 1. На вимогу орендодавця або орендаря договір оренди землі може бути достроково розірваний за рішенням суду у разі невиконання та/або неналежного виконання сторонами їх обов'язків, передбачених договором оренди землі та в інших випадках передбачених законодавством. Договір припиняється також  в  інших  випадках,  передбачених законом.
 2. У разі розірвання договору оренди землі з ініціативи орендаря орендодавець має право на отримання орендної плати на землях сільськогосподарського призначення за шість місяців, а на землях несільськогосподарського призначення – за рік, що має бути зазначено у відповідному рішенні Стеблівської селищної ради. Дія вказаної норми не застосовується у випадку припинення дії договору оренди за обставин, передбачених ст.. 120 Земельного кодексу України та при умові одночасної передачі земельної ділянки новому орендарю.
 3. Дострокове розірвання договору оренди землі з ініціативи орендаря оформлюється додатковою угодою.
 4. Прийняття рішення селищною радою щодо розірвання договору, здійснюється при наявності усіх необхідних документів.
 5. Після прийняття рішення Стеблівської селищної ради, угода про розірвання договору оренди землі в трьох примірниках готується спеціалістом - юристом та подається на підпис селищному голові.
 6. Вразі не своєчасного поновлення договору, на період по закінченню дії договору оренди землі та державної реєстрації поновленого договору землекористувач здійснює відшкодування втрат від недоотримання Стеблівською селищною радою коштів за використання земельної ділянки. Підготовка та проведення розрахунку покладається на виконавчий комітет.
 7. Відсутність поданої належним чином до Стеблівської селищної ради заяви від землекористувача про поновлення терміну дії договору оренди земельної ділянки або укладення нового договору оренди в термін, встановлений договором оренди, але не пізніш як за місяць до закінчення терміну дії договору оренди, має наслідком прийняття Стеблівською селищною радою відповідного рішення про заборону використання земельної ділянки з одночасним зверненням до землекористувача, органів Держкомзему, правоохоронних органів, а в окремих випадках – до суду, щодо звільнення земельної ділянки. До остаточного звільнення землекористувачем земельної ділянки (що посвідчується належним чином оформленим актом прийому-передачі земельної ділянки) землекористувач здійснює відшкодування втрат від недоотримання Стеблівською селищною радою коштів за використання земельної ділянки із розрахунку річної ставки орендної плати 12% від нормативно-грошової оцінки. Підготовка та проведення розрахунку покладається на спеціалістів – землевпорядників..

 

12. Перехід права власності на земельну ділянку

12.1. Орендар, який відповідно до чинного  законодавства може мати у власності орендовану земельну ділянку, має переважне право на придбання її у власність у разі продажу цієї земельної ділянки, за умови, що він сплачує ціну за якою вона продається, а в разі продажу її на аукціоні – якщо його пропозиція є рівною з  пропозицією, яка є найбільшою із запропонованих учасниками аукціону.

12.2. Перехід права власності на земельну ділянку визначається відповідно до чинного законодавства.

 

13. Суборенда земельних ділянок

13.1. Передача земельних ділянок або їх частин в суборенду здійснюється за письмовою згодою орендодавця у вигляді рішення, прийнятого в установленому порядку, (якщо інше не передбачено договором оренди) та за умови:

 • Цільове призначення (функціональне використання)  земельної ділянки не змінюється;
 • умови договору суборенди є такими самими  і не суперечать договору оренди землі;
 • строк суборенди не може перевищувати строк, визначений договором оренди землі та у разі його припинення чинність договору суборенди припиняється.

13.2. За згодою сторін договір суборенди земельної ділянки посвідчується нотаріально та підлягає державній реєстрації.

 

14. Набуття права користування земельною ділянкою на умовах договору суперфіцію

14.1. У випадку наявності наміру орендаря оформити право користування земельною ділянкою комунальної власності із подальшим будівництвом Стеблівська селищна рада може прийняти рішення щодо передачі у користування земельної ділянки на умовах договору суперфіцію. В такому разі процедура прийняття рішення щодо передачі у користування земельної ділянки на умовах договору суперфіцію аналогічна процедурі передачі у користування земельної ділянки на умовах договору оренди.

В разі прийняття рішення щодо передачі у користування земельної ділянки на умовах договору суперфіцію Стеблівська селищна рада встановлює додаткові умови використання земельної ділянки:

 • право територіальної громади на одержання частки доходу землекористувача;
 • право територіальної громади користуватися часткою земельної ділянки;
 • право територіальної громади на отримання частки від побудованих об’єктів нерухомого майна;
 • інші права, що не суперечать вимогам діючого законодавства.

14.2. Договір користування земельною ділянкою на умовах суперфіцію посвідчується нотаріально та підлягає державній реєстрації.

 

 

 

 

 

   Додаток 2 до рішення

 

Типовий договір оренди

земельної ділянки, що перебуває у комунальної власності

Стеблівської об’єднаної територіальної громади

 

 смт Стеблів                                                              «____»______________ 20__ р.                                

     

            Виконавчий комітет Стеблівської селищної ради, в особі селищного голови                            , що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положення про виконавчий комітет, надалі «Орендодавець», з одного боку, та  «Орендаря», фізична особа - підприємець, в особі                           , що діє на підставі Витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців , засвідчують, що з другого боку, уклали цей договір про нижченаведене:

1. Предмет договору

1.1. Орендодавець надає, а Орендар приймає в строкове платне користування земельну ділянку площею              га призначення із земель житлової забудови та громадської забудови з кадастровим номером               , яка  розташована за адресою:                               , надану рішенням                              .

1.2. Розташування та межі переданої в оренду земельної ділянки зазначені на плані (схемі) земельної ділянки, який є невід’ємною частиною договору погоджені та спірних питань не викликають.

 

 1. Об'єкт оренди

 

 2.1 В оренду передається  земельна  ділянка загальною площею          га

2.2.На земельній ділянці розміщені об'єкти нерухомого майна                  .

2.4. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить ______ сума (прописом) гривні ____ коп.

2.5. Кадастровий номер земельної ділянки  №                                         .

2.6.Земельна ділянка, яка передається в оренду, не має недоліків, що можуть перешкоджати її ефективному використанню.

2.7. Інші особливості об’єкта оренди, які можуть вплинути на орендні відносини.

3. Строк дії договору

3.1. Договір укладено на         (         ) років.

3.2..Після закінчення строку дії договору Орендар має переважне право поновити його на новий строк. У цьому разі орендар повинен не пізніше ніж за місяць до закінчення строку дії договору повідомити письмово Орендодавця про намір продовжити його дію.

 

 1. Орендна плата

 

4.1. Орендна плата вноситься Орендарем у грошовій формі та розмірі       від нормативно – грошової оцінки з урахуванням коефіцієнту і ___.

4.2. Орендна плата сплачується Орендарем з                           .

4.3.. Обчислення розміру орендної плати за землю здійснюється з урахуванням (без урахування) індексів інфляції.

4.4. Орендна плата вноситься у такі строки ______ _______.

4.5. Розмір орендної плати переглядається один раз на рік:

 • зміни умов господарювання, передбачених Договором;
 • зміни розмірів земельного податку, підвищення цін, тарифів, у тому числі внаслідок інфляції; -
 • погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини Орендаря, що підтверджено документами;
 • в інших випадках, передбачених законом.

4.6. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим Договором, справляється пеня у розмірі 0,3 % несплаченої суми за кожний день прострочення.

 

 1. Умови використання земельної ділянки

 

             5.1. Земельна ділянка передається в оренду (функціональне призначення)

             5.2. Цільове призначення земельної ділянки: ______________________

             5.3 Умови збереження стану об'єкта оренди: ________________________.   

 

6. Умови і строки передачі земельної ділянки в оренду

             6.1. Передача  земельної  ділянки  в  оренду  здійснюється з розробленням землевпорядної документації.

            Підставою для розроблення землевпорядної документації є звернення суб’єкта господарювання.

            6.2. Інші умови передачі земельної ділянки в оренду:

            - заборона зміни цільового призначення  земельної ділянки;

            - заборона відчуження Орендарем права на оренду земельної ділянки іншим особам, внесення її до статутного фонду, передання у заставу.         

            6.3. Передача земельної ділянки Орендарю здійснюється у тижневий строк після державної реєстрації цього договору за актом її приймання-передачі.

 

7. Умови повернення земельної ділянки

             7.1. Після припинення дії договору Орендар зобов’язаний повернути Орендодавцеві земельну ділянку протягом п’яти робочих днів у стані,  не  гіршому  порівняно з тим, у якому він одержав її в оренду.

             Орендодавець у разі погіршення корисних властивостей орендованої земельної ділянки,  пов'язаних із зміною її стану, має право  на відшкодування збитків у розмірі, визначеному сторонами. Якщо  сторонами  не  досягнуто  згоди  про  розмір   відшкодування збитків, спір розв'язується у судовому порядку.

            7.2. Здійснені  Орендарем  без  згоди  Орендодавця  витрати на поліпшення   орендованої земельної ділянки, які неможливо відокремити без заподіяння шкоди цій ділянці, не підлягають відшкодуванню.

            7.3. Поліпшення стану земельної ділянки,  проведені  Орендарем за письмовою згодою з Орендодавцем землі, не підлягають відшкодуванню.                                                                                 

             Умови, обсяги і строки відшкодування Орендарю витрат за проведені  ним  поліпшення  стану земельної ділянки визначаються окремою угодою сторін.

            7.4. Орендар має право на  відшкодування  збитків,  заподіяних унаслідок  невиконання Орендодавцем зобов'язань,  передбачених цим договором.

             Збитками вважаються:

            - фактичні втрати, яких Орендар зазнав у зв'язку з невиконанням або  неналежним  виконанням  умов  договору Орендодавцем,  а також витрати,  які  Орендар здійснив або повинен здійснити для відновлення свого порушеного права;

            -  доходи, які  Орендар міг би реально отримати в разі належного виконання Орендодавцем умов договору.

            7.5. Розмір фактичних витрат Орендаря визначається на підставі документально підтверджених даних.

 

8.Обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки

 

8.1. На орендовану земельну ділянку встановлені такі обмеження:

а) умова розпочати і завершити забудову або освоєння земельної ділянки протягом встановлених строків;

б) заборона на провадження окремих видів діяльності;

в) заборона на зміну цільового призначення земельної ділянки, ландшафту;

г) умова здійснити будівництво, ремонт або утримання дороги, ділянки дороги;

ґ) умова додержання природоохоронних вимог або виконання визначених робіт;

 

9. Права та обов'язки сторін

            9.1. Права Орендодавця:

            Стеблівська об’єднана територіальна громада має право вимагати від Орендаря:

            а) використання земельної ділянки за цільовим призначенням згідно з договором оренди;

            б) дотримання екологічної безпеки землекористування, та збереження родючості ґрунтів, додержання державних стандартів, норм і правил, у тому числі місцевих правил забудови населених пунктів;                     

            в) дотримання режиму водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, зон  санітарної охорони, санітарно-захисних зон, зон особливого режиму використання земель та територій, які особливо охороняються;      

            г) своєчасне внесення орендної плати.                                                

            9.2. Обов'язки Орендодавця:

            Стеблівська об’єднана територіальна громада зобов’язана:   

а) передати  земельну ділянку у стані, що відповідає умовам цього договору;                                

            б) при передачі земельної ділянки в оренду забезпечувати відповідно до закону реалізацію прав           третіх осіб щодо орендної земельної ділянки;                                                         

            в) не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися орендованою земельною ділянкою;

            г) відшкодувати Орендарю капітальні витрати, пов’язані з поліпшенням стану об’єкта оренди, яке передавалося Орендарем за згодою Орендодавця;

            д) попередити Орендаря про особливі властивості та недоліки земельної ділянки , які в процесі її використання можуть спричинити екологічно небезпечні наслідки для довкілля або призвести до погіршення стану самого об’єкта оренди.

            9.3. Права Орендаря.

            Орендар має право:                                       

            а) самостійно господарювати на землі з дотриманням умов договору оренди;

            б) після державної реєстрації цього договору протягом тижня приступити до використання земельної ділянки;

            в) вимагати від Орендодавця усунення причин, які будь-яким чином перешкоджають здійсненню його прав відповідно до договору;

            г) здавати орендовану земельну ділянку в суборенду за письмовою згодою Орендодавця; 

            д) на переважне право перед іншими особами щодо отримання орендованої земельної ділянки придбання у власність у випадках передбачених Земельним кодексом України;

            е) одержувати достовірну інформацію від Орендодавця про наявність прав третіх осіб на отриману в оренду земельну ділянку.

             9.4. Обов'язки Орендаря:

            Орендар зобов’язаний:                      

            а) приступати до використання земельної ділянки в строки, встановлені договором  зареєстрованим в установленому законом порядку;

            б) використовувати земельну ділянку тільки за цільовим призначенням;

            в) вносити орендну плату у формі та строки, передбачені цим договором;

            г) додержуватись режиму використання земельної ділянки таким чином, щоб це не завдавало шкоди іншим землекористувачам, стану навколишнього середовища і не призвело до зниження якості землі;

            д) додержуватись правил благоустрою Стеблівської об’єднаної територіальної громади, утримувати земельну ділянку у належному санітарному стані, постійно проводити роботи з прибирання та благоустрою наданої і прилеглої територій;

            е) після розірвання з будь-яких підстав цього договору повернути Орендодавцю не пізніше 30 днів земельну ділянку у стані, не гіршому, ніж вона перебувала при її отриманні в оренду;

            є) у п’ятиденний строк після державної реєстрації договору оренди земельної ділянки  надати копію договору  Корсунь – Шевченківському відділенню Смілянської ОДПІ;

            ж) проводити щорічну індексацію нормативної грошової оцінки земельної ділянки ( в т.ч. річної орендної плати)  відповідно до Податкового кодексу України.

                       

10. Ризик випадкового знищення або пошкодження

об'єкта оренди чи його частини

 

10.1.Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта оренди чи його частини несе Орендар.

 

 1. Зміна умов договору і припинення його дії

 

11.1. Зміна умов договору здійснюється у письмовій  формі  за взаємною згодою сторін. У разі  недосягнення  згоди  щодо  зміни  умов  договору спір розв'язується у судовому порядку.

11.2. Дія договору припиняється у разі:

            - закінчення строку, на який його було укладено;

            -  придбання Орендарем земельної ділянки у власність;

            - смерті фізичної особи – Орендаря та письмової відмови його спадкоємців від подальшого використання орендованої земельної ділянки;

            -  викупу земельної ділянки для суспільних потреб або примусового  відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом;

            -  засудження Орендаря до позбавлення волі або обмеження його дієздатності за рішенням суду та письмової відмови членів його сім’ї від подальшого використання орендованої земельної ділянки;

            - ліквідації юридичної особи-орендаря.

            Договір припиняється також  в  інших  випадках,  передбачених законом.

11.3. Дія договору припиняється шляхом його розірвання за:

            -  взаємною згодою сторін;

            -  рішенням суду   на   вимогу   однієї  із  сторін  у  наслідок невиконання другою стороною обов'язків, передбачених договором, та внаслідок випадкового знищення,  пошкодження орендованої земельної ділянки, яке істотно перешкоджає її використанню, а також з інших підстав, визначених законом.

11.4. Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку  не допускається.

11.5. Перехід права власності на орендовану земельну ділянку до другої особи, а також реорганізація юридичної особи -  Орендаря є підставою для зміни умов або розірвання договору.

11.6. Уразі розірвання договору оренди з ініціативи Орендаря,  він зобов’язаний сплатити орендну плату на землях сільськогосподарського призначення – за шість місяців, а на несільськогосподарських – за рік, якщо протягом зазначеного періоду ніхто не запропонував орендувати цю ж ділянку на тих самих умовах.

 

12. Відповідальність сторін за невиконання або

неналежне виконання договору

 

            12.1. За невиконання або неналежне виконання  умов договору оренди земельної ділянки сторони несуть відповідальність відповідно до закону та цього договору.

            12.2. Сторона, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності,  якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.

 

 1. Прикінцеві положення

 

             13.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання та  державної реєстрації.

            13.2. Цей договір укладено у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться в Орендодавця, другий – в Орендаря,  третій – в органі, який провів його державну реєстрацію.

            13.3.  Невід’ємними частинами договору є:

             - план або схема земельної ділянки;

            - кадастровий план земельної  ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) у її використанні та встановлених земельних сервітутів;

            -  акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

            -  акт приймання-передачі об’єкта оренди;

            -  розрахунок розміру орендної плати.

 

 1. Реквізити сторін

 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ:

 

 

 

                  ОРЕНДАР:

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

Спеціаліст -юрист

виконавчого комітету Стеблівської селищної ради

 

спеціаліст - землевпорядник

виконавчого комітету Стеблівської селищної ради

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3 до рішення

АКТ

приймання-передачі об’єкта оренди

 

смт Стеблів                                              «____» _______________20___ р.

 

 

 

 

              На виконання рішення _________ сесії Стеблівської селищної ради від _______________________року № _____, «Орендодавець» - Стеблівська селищна рада, в особі ______________________., передав земельну ділянку, площею ___________ га, для ______________________, яка розташована _____________________________, строком ______________ років, а «Орендар» - суб’єкт господарювання ___________________________, прийняв вищевказану земельну ділянку.

 

 

 

 

Орендодавець                                                                                              Орендар

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь