Проект рішення "Про затвердження Порядок передачі (надання) земельних ділянок у користування або у власність із земель комунальної власності Стеблівської об’єднаної територіальної громади"

Дата: 07.08.2018 16:22
Кількість переглядів: 1824

ПРОЕКТ

 

 

 

СТЕБЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 СЕСІЯ             СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

Від                        2018 року

 

 

                                                                                                      №

 

 

Про затвердження Порядок передачі (надання)

земельних ділянок у користування або у власність

із земель комунальної власності Стеблівської об’єднаної

територіальної громади

 

 

Відповідно до пункту 31 частини першої статті 26 та частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельного кодексу України, статей 373, 374 Цивільного кодексу України, Законів України «Про оренду землі», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», та з метою підвищення ефективності використання об’єктів комунальної власності Стеблівської об’єднаної територіальної громади, селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити Порядок передачі (надання) земельних ділянок у користування або у власність із земель комунальної власності Стеблівської об’єднаної територіальної громади  (Додаток 1);
  2.     Це рішення набуває чинності з дня його офіційного оприлюднення.
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Стеблівської селищної ради з питань житлово – комунального господарства комунальної власності.

 

 

                 Селищний голова                                                                                                О.В.Данільченко

 

 

 

 

 

 

Додаток до рішення № 1

 

Порядок передачі (надання)

земельних ділянок у користування або у власність

із земель комунальної власності Стеблівської об’єднаної

територіальної громади

 

Глава 1.

Загальні положення

         1.1. Порядок передачі ( надання)  земельних ділянок у користування або у власність із земель комунальної власності  територіальної громади  (далі - Порядок) розроблено відповідно до вимог Конституції України, Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, Податкового кодексу України, Законів України «Про оренду землі», „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності”,  „Про землеустрій”,  „Про оцінку земель”,    „Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”,  «Про регулювання містобудівної діяльності, «Про місцеве самоврядування в Україні» Бюджетного Кодексу України, Податкового кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України  №  284 від 19.04.93 “Про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам” Постанови Кабінету Міністрів України  №1115 від 20 жовтня 2011 року та інших нормативно-правових актів з питань регулювання земельних відносин в Україні.

Порядок визначає умови та регулює процедуру надання земельних ділянок у користування або у власність із земель комунальної власності територіальної громади. Також встановлює організаційно-правові засади і порядок  відшкодування збитків від недоотримання коштів за фактичне використання земельних ділянок землекористувачами (суб'єктами підприємницької діяльності та фізичними особами), які фактично використовують земельні ділянки без правовстановлюючих  документів.

 

1.2. Терміни, використані  в порядку, мають значення:

        - земельна ділянка - частина земної поверхні з  установленими межами, певним місцем розташування, із визначеними щодо неї правами;

         - земельні ділянки комунальної власності – землі,  які належать  на  праві  власності  територіальній громаді міста ;

         - у комунальній власності перебувають ( ч.2, 5ст.83 Земельного Кодексу України) :

       а)  усі  землі  в  межах  населеного  пункту,  крім земельних ділянок приватної та державної власності;

       б)  земельні  ділянки,  на яких розташовані будівлі, споруди, інші  об'єкти нерухомого майна комунальної власності( комунальні підприємства, установи, організації, кладовища, місця утилізації відходів)незалежно від місця їх розташування;

   -   землі   комунальної   власності,   які   не   можуть передаватись у приватну власність ( ч.4 ст.83 Земельного Кодексу України):

    а) землі  загального користування населеного пункту(майдани,

вулиці, проїзди, шляхи,  сквери, кладовища, місця знешкодження та утилізації відходів тощо);

    б) землі під   автомобільними дорогами;

    в) землі   під    об'єктами    природно-заповідного    фонду,

історико-культурного та оздоровчого призначення, що мають особливу

екологічну,  оздоровчу,    естетичну цінність;

    г)   землі  лісогосподарського  призначення;

    д) землі  водного  фонду;

    ж) земельні  ділянки,  які  використовуються для забезпечення

діяльності органів місцевого самоврядування;

     е)  земельні  ділянки,  що  перебувають  у прибережній  захисній  смузі  водних  об'єктів;

         -  землі   державної  власності ( ч.1 ст.84ЗемельногоКодексу України) -усі землі України,  крім земель комунальної та приватної власності;

            -  землі запасу ( ч.2 ст.19 ЗКУ) - земельні ділянки кожної категорії земель,  які не надані у власність  або  користування  громадян  чи юридичних осіб,  можуть перебувати у запасі;

           -  повноваження органів    місцевого самоврядування щодо передачі земельних  ділянок у власність або у користування    (стаття 122 ЗКУ) - міська рада передає земельні ділянки у  власність  або  у  користування із земель комунальної власності відповідної територіальної громади для  всіх потреб;

           -  повноваження районних   державних   адміністрацій щодо передачі земельних  ділянок у власність або у користування     (стаття 122     ЗКУ)   -    на  їхній  території передають  земельні  ділянки  із  земель державної власності, крім земельних  ділянок  сільськогосподарського  призначення державної  власності,    у власність  або  у  користування у межах сіл та   міст районного значення для всіх потреб та за межами населених пунктів для:

      а) ведення водного господарства;

      б) будівництва об'єктів, пов'язаних з обслуговуванням жителів

територіальної  громади району (шкіл, закладів культури, лікарень,

підприємств  торгівлі  тощо),

       в) індивідуального дачного будівництва. 

     - право власності на землю – це набуте у встановленому законодавством порядку право володіння, користування і розпорядження земельною ділянкою;

    - право оренди земельної ділянки – це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для провадження підприємницької та іншої діяльності;

    - право постійного користування землею - це право володіння і користування земельною ділянкою, яка перебуває у державній або комунальній власності, без встановлення строку;

- право сервітуту – це право власника або землекористувача на обмежене платне або безоплатне користування чужою земельною ділянкою (ділянками);

 - право суперфіцію – це право користування чужою земельною ділянкою для будівництва та експлуатації на ній будинків і споруд;

    - орендна плата за землю – це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою;

     - цільове призначення (використання) земельної ділянки - віднесення земельної ділянки до видів цільового призначення  земель за їх категоріями;

     - проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки - вид документації із землеустрою, яка складається з текстової і графічної частин та розробляється у разі формування нової земельної ділянки (крім поділу та об’єднання) або передачі (надання) земельної ділянки із зміною її цільового призначення, затверджується рішенням сільської ради та визначає місце розташування земельної ділянки, її площу і межі, цільове призначення і види використання земельної ділянки в межах певної категорії земель, правовий режим  та обмеження у використанні земельної ділянки;

    - технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж в натурі (на місцевості) - вид землевпорядної документації, яка розробляється у разі надання (передачі) земельної ділянки, межі якої встановлені в натурі (на місцевості), без зміни її цільового призначення, коли законодавством не вимагається розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки;

  - технічна документація із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок - вид землевпорядної документації, яка розробляється при формуванні земельних ділянок шляхом поділу та об'єднання раніше сформованих земельних ділянок, що перебувають у власності або користуванні, без зміни їх цільового призначення;

   - розробник землевпорядної документації - суб'єкт господарювання, який є виконавцем робіт із землеустрою відповідно до Закону України «Про землеустрій»;

  - розробник проектної документації-юридична або фізична особа, яка отримала сертифікатна проведення робіт з розробки проектної документації;

- дозвіл селищної ради на розроблення документації із землеустрою – прийняте за результатами розгляду клопотань зацікавлених осіб рішення селищної ради про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, або технічної документації із землеустрою щодо поділу чи об’єднання раніше сформованих земельних ділянок;  

   -  витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку - витяг з Державного земельного кадастру, виданий територіальним органом Державного агентства земельних ресурсів України на підтвердження державної реєстрації земельної ділянки та присвоєння їй кадастрового номера, складовою частиною якого є кадастровий план земельної ділянки;

     - державна реєстрація земельної ділянки - внесення до Державного земельного кадастру територіальним органом Державного агентства земельних ресурсів України у районі  відомостей про сформовану земельну ділянку в порядку, встановленому Законом України „Про Державний земельний кадастр”, підтвердженням чого є витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;

   - зацікавлена особа - фізична або юридична особа, яка має намір одержати земельну ділянку в користування або безоплатно у власність і має на це право згідно з законодавством України;

-  формування земельної ділянки - визначення на підставі проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або технічної документації із землеустрою щодо поділу (об'єднання) земельних ділянок площі, меж та цільового призначення (крім поділу чи об’єднання), правового режиму і обмежень у використанні земельної ділянки, в тому числі видів її використання, та здійснення її державної реєстрації.

- відшкодування збитків - відшкодування збитків від недоотримання коштів за фактичне використання земельних ділянок землекористувачами (суб'єктами підприємницької діяльності та фізичними особами), які фактично використовують земельні ділянки без правовстановлюючих  документів;

 - будівництво – нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення об’єктів будівництва.

 

Глава 2.

Завдання та сфера дії Порядку

 

2.1. Порядок розроблено з метою вирішення питань реалізації права на землю зацікавленими особами, визначає загальні положення і встановлює особливості та процедуру надання в постійне користування, передачі в оренду та у власність земельних ділянок із земель комунальної власності територіальної громади, процедуру поділу чи об’єднання земельних ділянок комунальної власності, передачі в суборенду та поновлення договорів оренди земельних ділянок комунальної власності, а також визначає засади організації здійснення землеустрою, організації і здійснення контролю за використанням та охороною земель комунальної власності при проведенні землеустрою.

  2.2. Дія цього Порядку поширюється на випадки надання (передачі) селищною радою вільних земельних ділянок відповідної категорії, що перебувають у запасі,  із земель комунальної власності:

а) в постійне користування:

- підприємствам, установам та організаціям, що належать до комунальної власності;

- релігійним організаціям України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, виключно для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їхньої діяльності;

- іншим суб’єктам земельних відносин у випадках, встановлених законом;

 б) в оренду без проведення земельних торгів у разі:

 - розташування на земельних ділянках об'єктів нерухомого майна (будівель, споруд), що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб;

- використання релігійними організаціями, які легалізовані в Україні, земельних ділянок під культовими будівлями;

- будівництва об'єктів, що в повному обсязі здійснюється за кошти  місцевого бюджету;

- надання земельної ділянки замість (взамін) викупленої для суспільних потреб чи примусово відчуженої з мотивів суспільної необхідності та повернення такої земельної ділянки колишньому власнику чи його спадкоємцю (правонаступнику), у разі якщо така потреба відпала;

- створення озеленених територій загального користування;

- будівництва об'єктів забезпечення життєдіяльності населеного пункту (сміттєпереробних об'єктів, кладовищ, тощо) ;

- передачі громадянам земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, ведення садівництва, будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), для сінокосіння і випасання худоби, для городництва;

поновлення договорів оренди землі;

- використання земельних ділянок для здійснення концесійної діяльності;

- передачі в оренду майнових комплексів або нерухомого майна, розташованого на земельних ділянках комунальної власності;

- надання в оренду земельних ділянок індустріальних парків керівним компаніям цих індустріальних парків;

- надання земельних ділянок в інших випадках, визначених законом;

в) безоплатно у власність громадянам України передаються земельні ділянки із земель комунальної власності у разі приватизації земельних ділянок, що перебувають у користуванні цих громадян, межах норм безоплатної приватизації в  порядку, встановленому Земельним кодексом України один раз по кожному виду призначення(використання) для:

 - нового будівництва та обслуговування житлових домоволодінь, господарських будівель і споруд(присадибної ділянки), індивідуальних гаражів;

- ведення садівництва, індивідуального дачного будівництва та для ведення особистого селянського господарства (ст. 134 Земельного кодексу України)

 

Глава 3.

Порядок надання земельних ділянок комунальної власності у  користування.

 

          3.1. Земельні ділянки, на яких розташовані будівлі, споруди, інші об'єкти нерухомого майна, що перебувають у комунальній власності, передаються підприємствам, установам та організаціям, що належать до комунальної власності, лише на праві постійного користування, якщо інше не передбачено законодавством.

Земельні ділянки, на яких розташовані будівлі, споруди, інші об'єкти нерухомого майна, передані з комунальної власності до державної власності, передаються підприємствам, установам та організаціям, що належать до державної власності, на праві постійного користування з одночасною передачею земельної ділянки комунальної власності у державну власність, якщо інше не передбачено законодавством.

3.2.  Клопотання про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою (проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), подаються до селищної ради.

3.3. Заяви суб'єктів господарювання на одержання документів дозвільного характеру (рішення Стеблівської селищної ради про передачу у власність, надання у постійне користування або в оренду земельних ділянок) подаються до Стеблівської селищної ради за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України.

3.4. Режим забудови територій, визначених для містобудівних потреб, регулюється Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» та встановлюється у генеральному плані міста, планах зонування та детальних планах територій.

3.5. Режим забудови територій, визначених для містобудівних потреб, обов'язковий для врахування під час розроблення документації із землеустрою.

3.6. Зміна цільового призначення земельної ділянки, яка не відповідає плану зонування території та/або детальному плану території, забороняється, якщо інше не передбачено законодавством.

3.7. У разі набуття зацікавленою особою права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, розміщені на земельній ділянці, яка перебуває в користуванні іншої особи, оформлення прав на відповідну земельну ділянку здійснюється з урахуванням положень Земельного кодексу України.

      3.8. Підстави для передачі (надання) земельних ділянок у користування:

        3.8.1. Передача земельних ділянок в оренду або надання їх в постійне користування здійснюється рішенням селищної ради, яке приймається на підставі відповідної документації із землеустрою.

        3.8.2. Передача земельних ділянок в оренду або надання їх в постійне користування на підставі проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки здійснюється у разі формування нової земельної ділянки (крім поділу та об’єднання) або передачі (надання) земельної ділянки із зміною її цільового призначення.

         3.8.3. Передача земельних ділянок в оренду або надання їх в постійне користування на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) здійснюється у разі передачі (надання) в користування сформованої земельної ділянки без зміни її цільового призначення.

3.8.4. Передача земельних ділянок в оренду або надання їх в постійне користування на підставі технічної документації із землеустрою щодо поділу чи об'єднання земельних ділянок здійснюється у разі формування нових земельних ділянок шляхом поділу чи об’єднання землекористувачем раніше сформованих земельних ділянок, які перебувають в його користуванні.

3.8.5. Передача орендарем частини земельної ділянки в суборенду здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди.

3.9. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки розробляється на підставі дозволу міської ради на розроблення документації із землеустрою.

3.10. Технічна документація із землеустрою щодо поділу чи об'єднання земельних ділянок розробляється на підставі згоди селищної ради на поділ чи об’єднання земельних ділянок.

3.11. Передача земельних ділянок в оренду із внесенням змін до договорів оренди земельних ділянок або надання їх у постійне користування на підставі технічної документації із землеустрою щодо поділу чи об'єднання земельних ділянок здійснюється у разі формування нових земельних ділянок шляхом поділу та/або об'єднання землекористувачем раніше сформованих земельних ділянок, які перебувають в його користуванні.

 

Глава 4. Підстави для безоплатної передачі земельних ділянок у власність  зацікавленим особам із земель комунальної власності

 

4.1. Передача земельних ділянок безоплатно у власність  громадянам здійснюється рішенням селищної ради, яке приймається на підставі відповідної документації із землеустрою, а у разі приватизації громадянами земельних ділянок, які перебувають у їх користуванні, - на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (у разі приватизації земельної ділянки на якій розташований житловий будинок, право власності на який зареєстровано, після присвоєння такій земельні ділянці кадастрового номера) або на підставі технічних матеріалів та документів, що підтверджують розмір земельної ділянки (у разі приватизації земельної ділянки, право користування якою посвідчено державним актом на право постійного користування або договором оренди землі).

          4.2. Передача земельних ділянок безоплатно у власність із земель комунальної  здійснюється у разі:

- приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян;

 - безоплатної передачі громадянам вільних земельних ділянок комунальної власності  відповідної категорії,   в межах визначених законодавством норм безоплатної передачі земельних ділянок громадянам;

- в інших випадках, передбачених законодавством.

         4.3. Передача земельних ділянок безоплатно у власність на підставі проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки здійснюється у випадках формування нової земельної ділянки (крім поділу та об’єднання) відповідно до містобудівної документації або передачі (надання) земельної ділянки із зміною її цільового призначення, затверджується рішенням міської ради та визначає місце розташування земельної ділянки, її площу і межі, цільове призначення і види використання земельної ділянки в межах певної категорії земель, правовий режим  та обмеження у використанні земельної ділянки ;

        4.4. Передача земельних ділянок безоплатно у власність на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки здійснюється у випадках  надання (передачі) земельної, межі якої встановлені в натурі (на місцевості), без зміни її цільового призначення, коли законодавством не вимагається розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки;

       4.5. Приватизація земельних ділянок, які перебувають в користуванні громадян, на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки здійснюється відповідно до глави 13 цього Порядку.

     4.6. Приватизація земельних ділянок, які перебувають в користуванні громадян, на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки здійснюється відповідно до глави 13  цього Порядку.

 4.7. Громадяни, що мають бажання одержати у власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення   із земель державного запасу чи резерву  для ведення особистого селянського господарства в межах норм, встановлених Земельним кодексом  України,  можуть звернутися з відповідним клопотанням до територіального органу  виконавчої  влади  з питань земельних ресурсів, який вправі розпоряджатися земельними ділянками сільськогосподарського призначення.

 

Глава 5. Порядок отримання дозволу селищної  ради на розроблення документації із землеустрою

 

 5.1 Подання клопотання про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою.

5.1.1. Зацікавлена особа, яка має намір одержати земельну ділянку в користування або у власність із земель комунальної власності звертається до селищної ради з клопотанням про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою.

5.1.2. У разі подання клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зацікавлена особа перед подачею такого клопотання замовляє у відповідності до Закону України «Про землеустрій» технічну документацію, якою визначається встановлення місця розташування об’єкта землеустрою та його меж і розмірів.

5.1.3.Технічна документація, якою визначається встановлення місця розташування об’єкта землеустрою та його меж і розмірів, підлягає узгодженню на предмет можливості місця розташування такого об’єкта землеустрою в частині визначених зацікавленою особою його розмірів та меж на відповідній територій в межах селища у відповідності до даних земельного кадастру.  

           5.2. До клопотання про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою додаються:

- викопіювання з кадастрової карти (плану) або інші графічні матеріали , на яких зазначено бажане місце розташування та розмір земельної ділянки, матеріали фотофіксації земельної ділянки та розташованих на ній будівель і споруд, план території  з нанесенням меж ділянки та підземних і наземних інженерних мереж (крім випадків подачі клопотання щодо поділу чи об’єднання земельних ділянок для експлуатації існуючих об’єктів, а також щодо передачі земельної ділянки комунальним закладам освіти та охорони здоров’я для експлуатації і обслуговування існуючих об’єктів);

         - нотаріально посвідчена письмова згода землекористувача на вилучення земельної ділянки  при формуванні нової земельної ділянки (у разі необхідності вилучення земельної ділянки) або припинення права користування земельною ділянкою  при формуванні нової земельної ділянки (у разі добровільної відмови від права користування земельною ділянкою) із зазначенням розмірів передбаченої для вилучення (припинення права користування) земельної ділянки та умов її вилучення;

      -    нотаріально посвідчена згода на поділ чи об'єднання земельної ділянки користувачів земельної ділянки, якщо такі є  (у разі подачі клопотання про поділ чи об’єднання земельних ділянок);

- копії документів щодо правового статусу об’єктів нерухомого майна (будівель, споруд), якщо такі розташовані на земельній ділянці, завірені належним чином;

- копія матеріалів технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна, та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, якщо такі розташовані на земельній ділянці;

- копії документів, що посвідчують право на земельну ділянку (за наявності, а у разі подачі клопотання щодо поділу чи об’єднання земельних ділянок або щодо передачі сформованої земельної ділянки без зміни її цільового призначення – обов’язково);

           - засвідчено нотаріально копії документів (для юридичних осіб), витяг або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (для юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців), копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб - підприємців), а для громадянина - копія документа, що посвідчує особу, та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, завірені належним чином;

5.3. До згоди землекористувача на вилучення чи припинення права користування земельною ділянкою або до клопотання щодо поділу чи об’єднання земельних ділянок, а також у разі передачі сформованої земельної ділянки без зміни її цільового призначення додаються:

 а) у разі виникнення права користування земельною ділянкою до 01.01.2013 – нотаріально посвідчена копія виданого і зареєстрованого документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою та довідка органу, який до 01.01.2013 здійснював реєстрацію таких документів, а також витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;

б) у разі виникнення права користування земельною ділянкою після 01.01.2013 –  копії документів, що посвідчують оформлення та реєстрацію права користування земельною ділянкою, завірені належним чином, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права користування земельною ділянкою.

5.4. Документами щодо правового статусу об’єктів нерухомого майна (будівель, споруд) можуть бути:

- договір, за яким відповідно до законодавства відбувся перехід права власності, зокрема купівлі-продажу, міни, дарування, довічного утримання,  предметом якого є нерухоме майно;

- свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя, що видається нотаріусом;

-свідоцтво про право на спадщину, видане нотаріусом;

- свідоцтво про право власності на нерухоме майно, видане органом місцевого самоврядування;

         - рішення суду про визнання права власності на об'єкти нерухомого майна, про передачу безхазяйного нерухомого майна до комунальної власності;

- рішення засновника про створення відкритого акціонерного товариства, створеного в процесі приватизації , та акт приймання-передачі нерухомого майна або перелік зазначеного майна, наданий засновником чи державним органом приватизації;

          - рішення про закріплення майна на праві повного господарського відання (оперативного управління), акт приймання-передачі такого майна - для підприємств, установ та організацій комунальної власності;

- інші документи, що підтверджують виникнення або перехід права власності на нерухоме майно.

Зазначені документи та/або право власності на нерухоме майно (будівлі, споруди) мають бути зареєстровані у випадках та у порядку, встановленому законом, і надані копії, завірені належним чином.

5.5. За результатами опрацювання справи-клопотання про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою, землевпорядник готує проект рішення селищної ради про надання дозволу на розроблення відповідної документації із землеустрою із зазначенням розміру та меж земельної ділянки (або проект відмови у наданні такого дозволу), який розглядається міською радою в порядку, встановленому Регламентом селищної ради.

5.6. Підставою для відмови у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою на вільну земельну ділянку відповідної категорії земель може бути лише невідповідність місця розташування земельної ділянки вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а також  плану забудови населеного пункту, іншої містобудівної документації,  подання зацікавленою особою неповного пакета документів, виявлення в документах, поданих зацікавленою особою, недостовірних відомостей та інші підстави, встановлені законом.

5.7. Дозвіл селищної ради на розроблення документації із землеустрою не гарантує позитивного рішення селищної ради з питання передачі (надання) чи поділу (об’єднання) земельних ділянок. В дозволі відповідно до вимог законодавства України можуть бути зазначені попередні умови передачі (надання) чи поділу (об’єднання) земельних ділянок.

 

Глава 6.

Порядок передачі (надання) земельної ділянки на підставі проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

 

6.1. Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

6.1.1. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробляється на підставі дозволу міської ради  на його розроблення та вихідних даних, виданих відповідним органом.

У разі розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва, реконструкції зацікавленою особою можуть бути надані передпроектні пропозиції , що розробляється ліцензованими проектними організаціями, крім випадків, коли законодавством не передбачено сплати пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту.

6.1.2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробляється за замовленням зацікавленої особи виконавцем робіт із землеустрою, який відповідно до закону є розробником документації із землеустрою.

6.1.3. Зміна цільового призначення земельних ділянок приватної власності здійснюється за ініціативою власників земельних ділянок, а проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої власник має намір змінити, розробляється на замовлення власника земельної ділянки на підставі вихідних даних без надання сільською радою дозволу на його розроблення.

          6.1.4. Земельна ділянка сформована на підставі розробленого та погодженого проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки підлягає державній реєстрації.

         6.1.5. Після державної реєстрації земельної ділянки зацікавлена особа з метою прийняття міською радою рішення про передачу (надання) земельної ділянки в користування (у власність) звертається з заявою  до міської ради.

           6.1.6 До заяви  додаються:

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки з матеріалами його погодження;

- позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації - у разі необхідності здійснення обов'язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законом;

- витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;

          6.1.7. Рішення про передачу (надання) земельної ділянки в користування (у власність) або про відмову в передачі (наданні) земельної ділянки приймається селищною радою в порядку, встановленому Регламентом  ради.

6.1.8. Рішенням про надання (передачу) земельної ділянки у користування (власність) за проектом землеустрою щодо її відведення здійснюються:

- затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки;

- вилучення земельних ділянок у землекористувачів із затвердженням умов вилучення земельних ділянок (у разі необхідності);

- надання (передача) земельної ділянки особі у користування (власність) з визначенням умов її використання і затвердженням умов надання (передачі);

6.1.9. У рішенні про надання (передачу) земельної ділянки зазначається кадастровий номер земельної ділянки та її розмір (площа) з точністю до одного квадратного метра, а також реєстраційний номер і дата надходження заяви та номер кадастрової справи.

 

Глава 7.

Порядок передачі (надання) земельної ділянки на підставі технічної документації із землеустрою  (без проекту землеустрою щодо її відведення)

 

  7.1. Розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки

7.1.1. Зацікавлена особа з метою одержання у користування раніше сформованої в установленому законом порядку земельної ділянки без зміни її цільового призначення звертається до міської ради з клопотанням про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою в порядку, встановленому главою 5 цього Порядку.

7.1.2. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки розробляється на підставі дозволу на її розроблення за замовленням зацікавленої особи виконавцем робіт із землеустрою, який відповідно до закону є розробником документації із землеустрою.

7.1.3. Зацікавлена особа з метою прийняття селищною радою рішення про передачу (надання) земельної ділянки в користування (у власність) на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки звертається з заявою до міської ради.

7.1.4. До заяви додаються:

- технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки;

- висновок відділу містобудування та архітектури райдержадміністрації (тільки у випадку здійснення нового будівництва, реконструкції, реставрації), відведення).

7.1.5. Рішення про надання (передачу) земельної ділянки в користування (у власність) або про відмову в наданні (передачі) земельної ділянки приймається міською радою в порядку, встановленому Регламентом  ради.

7.1.6. У рішенні про надання (передачу) земельної ділянки зазначається кадастровий номер земельної ділянки та її розмір (площа) з точністю до одного квадратного метра, а також реєстраційний реєстраційний номер і дата надходження заяви та номер кадастрової справи.

7.1.7. Рішення селищної ради про надання (передачу) земельної ділянки особі у користування (у власність) або про відмову у передачі (наданні) земельної ділянки в користування (у власність) передається  зацікавленій особі, а засвідчена копія такого рішення надсилається із супровідним листом територіальному органу Державного агентства земельних ресурсів України в районі для внесення відповідних відомостей до Державного земельного кадастру.

 

Глава 8.

Поділ чи об’єднання землекористувачами земельних ділянок,

які перебувають у їх  користуванні

 

8.1. Згода селищної ради на поділ чи об’єднання землекористувачем без зміни цільового призначення раніше сформованих земельних ділянок, які перебувають у його користуванні, надається у формі дозволу на розроблення документації із землеустрою.

          8.2. Землекористувач з метою поділу чи об’єднання без зміни цільового раніше сформованих земельних ділянок, які перебувають у його користуванні, звертається до міської ради з клопотанням про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою в порядку, встановленому главою 5 цього Порядку.

8.3. Розгляд клопотання про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою та надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу чи об’єднання земельних ділянок здійснюється сільською радою в порядку, встановленому главою 5 цього Порядку.

          8.4. Технічна документація із землеустрою щодо поділу чи об’єднання земельних ділянок розробляється за замовленням землекористувача виконавцем робіт із землеустрою, який відповідно до закону є розробником документації із землеустрою.

8.5. Земельні ділянки сформовані на підставі технічної документації із землеустрою щодо поділу чи об’єднання земельних ділянок підлягають державній реєстрації.

          8.6. Землекористувач з метою прийняття селищною радою на підставі технічної документації із землеустрою щодо поділу чи об’єднання земельних ділянок рішення про внесення змін до договору оренди землі у зв’язку із формуванням нових земельних ділянок в результаті поділу чи об’єднання земельних ділянок, що перебували в його оренді, або про передачу (надання) йому в постійне користування (у власність) нових земельних ділянок, сформованих в результаті поділу чи об’єднання земельних ділянок, що перебували в його користуванні, звертається з заявою до селищної ради.

8.7. До заяви  додаються:

- технічна документація із землеустрою щодо поділу чи об’єднання земельних ділянок;

- висновок відділу містобудування та архітектури райдержадміністрації (тільки для розташування об’єктів будівництва (здійснення нового будівництва, реконструкції, реставрації).

8.8. Рішення про надання (передачу) в користування (у власність) земельних ділянок, сформованих в результаті поділу чи об’єднання раніше сформованих земельних ділянок, або про відмову в наданні (передачі) таких земельних ділянок приймається селищною радою в порядку, встановленому Регламентом  ради.

          8.9. У рішенні про надання (передачу) земельної ділянки зазначається кадастровий номер земельних ділянок, сформованих в результаті поділу чи об’єднання раніше сформованих земельних ділянок, та їх розмір (площа)  з точністю до одного квадратного метра, а також реєстраційний номер і дата надходження заяви та номер кадастрової справи.

 

Глава 9. Передача громадянам безоплатно у власність або в оренду земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), індивідуальних гаражів, ведення  городництва та садівництва

 

         9.1. Громадяни, зацікавлені в одержанні  земельної ділянки в межах міста із вільних земель комунальної власності відповідної категорії для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), індивідуальних гаражів, ведення садівництва, подають у селищної ради клопотання про передачу земельної ділянки у власність, а у разі наміру одержати земельну ділянку для зазначених цілей в оренду - клопотання в довільній формі про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою.

9.2. Переважне право на отримання земельних ділянок згідно законодавства України мають такі категорії осіб:

 - ветерани війни: їм забезпечується першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва – див. ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» п. 14 ч.1, ст .12, абз. 2, п.18 ч.1 ст.13, п.13 ч.1 ст.14,абз.2 п.15 ч.1 ст.15;

 - громадяни, потерпілі від Чорнобильської катастрофи (п.20, ч.1, ст. 20, п.1 ч.1 ст. 21 ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» передбачають пільгу для громадян, віднесених до категорії 1, 2, у вигляді обов’язкового «протягом року після подання заяви» відведення місцевими житлових умов та перебуває на квартирному обліку, а також відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, садівництва і городництва, будівництва індивідуальних гаражів і дач);

- ветерани праці – п.7 ст.7 ЗУ «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» передбачає «переважне право на відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва»;

 - молоді сім’ї – ч.2 ст. 10 ЗУ «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» передбачає, що «при відведенні земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва органи місцевого самоврядування затверджують квоти ділянок, які надаються молодим сім’ям під будівництвом житла»;

Інваліди із захворюваннями опорно-рухового апарату  - ч. 5 ст.30 ЗУ «Про основи соціальної захищеності інвалідів» передбачає, що «органи місцевого самоврядування забезпечують виділення земельних ділянок під будівництво гаражів для автомобілів з ручним керуванням поблизу місця їх проживання».      

          9.3. У клопотанні про передачу земельної ділянки у власність, а у разі наміру одержати земельну ділянку в оренду у клопотанні про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної

ділянки зазначаються цільове призначення ділянки, орієнтовний розмір і місце розташування земельної ділянки . У клопотанні у відповідності до Закону України „Про захист персональних даних” також зазначається в довільній формі згода громадянина на обробку його персональних даних, зазначених у клопотанні та доданих до нього документах.

          9.4. До клопотання додаються:

- викопіювання з кадастрової карти (плану) або інші графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування та розмір земельної ділянки, матеріали фотофіксації земельної ділянки та розташованих на ній будівель і споруд у разі якщо такі розташовані на земельній ділянці;

         - нотаріально посвідчена письмова згода землекористувача на вилучення земельної ділянки чи її частини при формуванні нової земельної ділянки (у разі необхідності вилучення земельної ділянки) або припинення права користування земельною ділянкою чи її частиною при формуванні нової земельної ділянки (у разі добровільної відмови від права користування земельною ділянкою) із зазначенням розмірів передбаченої для вилучення (припинення права користування) земельної ділянки та умов її вилучення, нотаріально посвідчені копії документів щодо правового статусу об’єктів нерухомого майна (жилого будинку та інших будівель, споруд), якщо такі розташовані на земельній ділянці;

- копія матеріалів технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна (жилого будинку та інших будівель, споруд), та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, якщо такі розташовані на земельній ділянці;

  • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

-   копія паспорта громадянина.

       9.4.За результатами опрацювання клопотання відділ комунального майна та приватизації готує проект рішення  ради про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою або проект відмови у наданні такого дозволу, який приймається міською радою  в порядку, встановленому Регламентом  ради.

       9.5.Для прийняття селищною радою рішення про надання (передачу) земельної ділянки у власність або в оренду громадянин подає до міської ради заяву  до якої додає:

         а) у разі формування нової земельної ділянки або передачі земельної ділянки із зміною її цільового призначення:

- оригінал проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з матеріалами його погодження;

- витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку на підтвердження державної реєстрації земельної ділянки;

          б) у разі передачі раніше сформованої земельної ділянки без зміни її цільового призначення:

          - оригінал технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки.

          - висновок відділу містобудування та архітектури райдержадміністрації (у випадку здійснення нового будівництва, реконструкції, реставрації).

9.6. На підставі розробленої і погодженої документації із землеустрою відділ комунального майна та приватизації селищної ради готує проект рішення селищної  ради про передачу земельної ділянки безоплатно у приватну власність чи в оренду або про відмову в передачі земельної ділянки у власність чи оренду.

          9.7. Рішення приймається селищною радою в порядку, встановленому Регламентом  ради.

9.8. У рішенні про передачу земельної ділянки зазначається кадастровий номер земельної ділянки, що передається у власність або в оренду та номер кадастрової справи.

          9.9. Зацікавлена особа, на користь якої прийнято рішення про передачу в оренду земельної ділянки, звертається до міської ради щодо отримання проекту договору оренди земельної ділянки відповідно до Типової форми договору оренди землі, затвердженої Кабінетом міністрів України, та умов передачі земельної ділянки в оренду, визначених рішенням міської  ради про передачу такій зацікавленій особі земельної ділянки в оренду.

9.10. Землевпорядник селищної ради не більше як протягом 10 днів з дня надходження звернення готує проект договору оренди земельної ділянки та перевіряє надані зацікавленою особою додатки до договору оренди на відповідність вимогам закону, готує розрахунок розміру орендної плати за земельну ділянку, узгоджує із зацікавленою особою істотні умови договору і, за відсутності заперечень, передає зацікавленій особі (представнику) за актом приймання – передачі або надсилає поштою погоджений проект договору.

9.11. Договір оренди земельної ділянки укладається у письмовій формі між селищною радою та зацікавленою особою. Від імені селищної ради договір підписує селищний голова або особа, яка виконує його повноваження.

9.12. Зацікавлена особа протягом не більш як чотирнадцятиденного терміну з дня укладення договору оренди землі зобов’язана звернутись до органу державної реєстрації прав із заявою про реєстрацію права оренди земельної ділянки.

9.13. Умови щодо забезпечення зацікавленою особою державної реєстрації права оренди земельної ділянки протягом встановленого терміну,  є однією з істотних умов, що обов’язково включаються до умов договору оренди землі.

9.14. Договір суборенди земельної ділянки укладається у такій же формі в якій укладено договір оренди відповідної земельної ділянки.

          9.15. Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватися умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому, а строк суборенди не може перевищувати строку, визначеного договором оренди землі.

9.16 У разі припинення договору оренди земельної ділянки чинність договору суборенди земельної ділянки (її частини) припиняється.

9.17 . Право оренди (суборенди) земельної ділянки виникає з моменту державної реєстрації цього права в порядку, встановленому Законом України „Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”.

 

 

Глава 10. Передача орендарем земельної ділянки або її частини в суборенду

          10.1. Орендар який має намір передати земельну ділянку чи її частину в суборенду звертається до міської ради з клопотанням про надання дозволу на передачу земельної ділянки в суборенду.

10.2. До клопотання про надання дозволу на передачу земельної ділянки в суборенду додаються:

          - викопіювання з кадастрової карти (плану) або інші графічні матеріали, на яких зазначено місце розташування земельної ділянки, матеріали фотофіксації земельної ділянки та розташованих на ній об’єктів нерухомого майна (будівель, споруд);

 - витяг з  земельного кадастру;

-    копія рішення селищної ради про передачу земельної ділянки в оренду;

  • копія договору оренди земельної ділянки з документами, що посвідчують реєстрацію права оренди в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;
  • витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;

-  нотаріально посвідчені копії документів щодо правового статусу об’єктів нерухомого майна (будівель, споруд), якщо такі розташовані на земельній ділянці;

- копія матеріалів технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна, та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, якщо такі розташовані на земельній ділянці;

- технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди (у разі наміру передати в суборенду частину земельної ділянки);

- копії установчих документів (для юридичних осіб), витяг або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (для юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців), завірені належним чином, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб - підприємців), а для громадянина - копія документа, що посвідчує особу, та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера

  (крім громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України);

10.3. Реєстраційний номер справи – клопотання про надання дозволу на передачу земельної ділянки в суборенду є одночасно реєстраційним номером відповідного клопотання.

10.4. Землевпорядник селищної ради за результатами


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь