Програма оздоровлення та відпочинку дітей закладів освіти Стеблівської ОТГ на 2018-2020 роки

Дата: 29.05.2018 16:29
Кількість переглядів: 727

ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                   Рішенням  сесії Стеблівської селищної ради №__________ 
«______»_________2018 року

 

 

 

 

 

 

 

Програма

оздоровлення та відпочинку дітей

закладів освіти

Стеблівської  ОТГ

на  2018-2020 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

Проект

Програма
оздоровлення та відпочинку дітей  на 2018-2020 роки

Характеристика

Назва: Програма «Оздоровлення та відпочинку дітей  на 2018-2020 роки» (далі – Програма).

 

Підстава для розроблення: Конвенція «Про права дитини» від 20 листопада 1989 року (ратифікована Україною 27 лютого 1991 року), Закони України: «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про охорону дитинства», ;«Про позашкільну освіту», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про фізичну культуру і спорт», «Про охорону дитинства»; Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах».

 

Ініціатор – головний замовник: Стеблівська селищна  рада.

 

Розробник: відділ освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Стеблівської селищної ради.

 

Мета: організація повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей, зміцнення здоров’я дитячого населення Стеблівської ОТГ шляхом удосконалення системи оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення державних гарантій щодо доступності та якості оздоровчих та відпочинкових послуг, збереження та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів регіону, сприяння модернізації їх інфраструктури відповідно до сучасних умов.

 

Початок: 2018 рік, закінчення: 2020 рік.

 

Загальні обсяги фінансування: Фінансування Програми може корегуватися в межах можливостей місцевого бюджету.

 

Очікувані результати: виконання Програми дасть змогу: 60 %   дітей шкільного віку забезпечити  послугами з відпочинку та оздоровлення за рахунок всіх джерел фінансування. Виконання заходів сприятиме створенню належних соціально-економічних умов для повноцінного відпочинку та оздоровлення молоді.

 

Контроль за виконанням: контроль за виконанням Програми покладається на виконавчий комітет, відділ освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Стеблівської селищної ради.

 

 

 

Програма
«Оздоровлення та відпочинку дітей  на 2018-2020 роки»

І. Загальні положення

   Необхідність затвердження регіональної  програми оздоровлення та відпочинку дітей Стеблівської ОТГ на 2018-2020 роки (далі – Програма) зумовлена необхідністю реалізації сучасної державної політики в галузі оздоровлення дітей, спрямованої на забезпечення сприятливих умов для всебічного розвитку дітей та молоді.

Програма розроблена відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», Про охорону дитинства», «Про місцеве самоврядування в Україні», Конвенції «Про права дитини» та з метою удосконалення організації повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей.

   Упродовж останніх років за медичними показниками зберігається тенденція до погіршення стану здоров′я дітей, що зумовлено негативними соціально-економічними, екологічними та іншими факторами.

Особливу увагу надавати  оздоровленню дітей, які потребують соціального захисту,  обдарованих, талановитих, лідерів учнівського самоврядування, дітей учасників АТО і УБД.

Поліпшення стану здоров′я дітей, відновлення їх життєвих сил, запобігання бездоглядності, створення умов для продовження виховного процесу та розвитку творчих здібностей забезпечується шляхом організації оздоровлення та відпочинку дітей, зокрема в період літніх канікул.

ІІ. Визначення проблеми, на розв′язання якої спрямована Програма

Турбота про здоров′я дітей є одним з основних показників ставлення держави до проблем підростаючого покоління. Разом з тим, на сьогоднішній день стан здоров′я дітей в Україні викликає найбільшу стурбованість. Упродовж останніх  років зберігається тенденція до його погіршення, яка обумовлена впливом різних негативних факторів соціально-економічного, екологічного та психоемоційного характеру.

Низький рівень організації оздоровлення та відпочинку дітей зумовлений:

 • недосконалістю організаційно-правового механізму надання послуг з оздоровлення та відпочинку, зокрема дітям, які потребують особливих умов для оздоровлення;
 • низьким рівнем осучаснення дитячих закладів, а саме: зовнішнє оздоблення приміщень, прибудинкових територій т забезпечення інвентарем;
 • низьким рівнем матеріально-технічного та інформаційного забезпечення дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;
 • недостатнім обсягом фінансування заходів з оздоровлення  та відпочинку дітей;
 • виникнення нових соціальних категорій дітей,  саме: дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини 1 статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час   масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи.

ІІІ. Мета   Програми

     Метою Програми є організація повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей, зміцнення здоров’я дитячого населення, створення належних умов для освітньої, культурно-виховної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи  шляхом удосконалення системи оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення державних гарантій щодо доступності та якості оздоровчих та відпочинкових послуг.

       Досягнення поставленої мети буде здійснюватись шляхом покращення умов оздоровлення та відпочинку дітей в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, закладах загальної середньої освіти, дошкільних закладах впровадження інноваційних форм у навчально-культурні програми цих закладів; вироблення ефективних механізмів забезпечення оздоровчими послугами максимальної кількості дітей в першу чергу тих, які потребують соціальної уваги та підтримки.

ІV. Основні  завдання  Програми:

 • збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення;
 • оптимізація фінансового та організаційного механізму щодо оздоровлення та відпочинку дітей, учнівської молоді протягом літнього періоду 2018-2020 років;
 • створення умов для зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей шляхом належної організації оздоровлення та відпочинку;
 • надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;
 • формування та пропаганда здорового і безпечного способу життя;
 • створення умов для якісного відпочинку дітей шкільного віку в таборах, профілактики бездоглядності дітей та підлітків під час літніх канікул шляхом організації профільних, спортивних таборів, а також таборів праці та відпочинку;
 • удосконалення мережі закладів відпочинку.

V. Фінансове забезпечення Програми

       Програма реалізовується за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

       Обсяг фінансування Програми визначається щорічно під час складання проектів місцевих бюджетів у межах видатків, передбачених головним розпорядником коштів відповідальним за виконання завдань і заходів Програми, та інших джерел, незаборонених законодавством.

VІ. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми

        Контроль за виконанням Програми покладається на виконавчий комітет Стеблівської селищної ради, відділ освіти, культури, молоді та спорту.

       Адміністрація ЗЗСО  щороку до 5 вересня подає  у відділ освіти інформацію про стан виконання заходів Програми.

        Виконавці, визначені в Програмі, щороку  подають інформацію про стан виконання заходів Програми в управління освіти  та управління  у справах сім′ї, молоді та спорту.

VІІ. Основні заходи щодо реалізації  Програми

під час літніх канікул

1.Формування бази даних дітей для оздоровлення та відпочинку.

                                                                  Відділ освіти, культури, молоді та спорту

                                                      Стеблівської селищної ради, адміністрації ЗЗСО

                                                      Щорічно

2.Організація відпочинку дітей шкільного віку в закладах з денним перебуванням, створених на базі ЗЗСО та організація оздоровчого періоду в дошкільних навчальних закладах, дошкільних підрозділах НВК.

                                              Відділ освіти, культури, молоді та спорту

                                                      Стеблівської селищної ради, адміністрації ЗЗСО

                                                      Щорічно, червень - липень

3.Придбання путівок на відпочинок в Інформаційно-просвітницький центр «Екологічна варта».

                                                                  Органи місцевого самоврядування

                                                                  Стеблівської селищної ради

                                                                             Щорічно, червень - серпень

4.Забезпечення впродовж літніх канікул оздоровлення та відпочинку  дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

                                                                Відділ освіти, культури, молоді та спорту

                                                                           Стеблівської селищної ради, адміністрації ЗЗСО

                                                                           Щорічно, червень - липень

5.Недопущення відкриття та експлуатації закладів відпочинку, створених на базі закладів загальної середньої освіти, без актів прийому.

                                                                Органи місцевого самоврядування

                                                                Стеблівської селищної ради

                                                                           Щорічно

6.Організація в літній період контролю за дотриманням санітарних норм та якістю харчування дітей в закладах відпочинку з денним перебуванням.

                                                                Відділ освіти, культури, молоді та спорту

                                                                           Стеблівської селищної ради, адміністрації ЗЗСО

                                                                           Щорічно, червень - липень

7.Забезпечення змістовного дозвілля, проведення культурно-масових та фізкультурно-спортивних заходів в закладах відпочинку.

                                                                Відділ освіти, культури, молоді та спорту

                                                                           Стеблівської селищної ради, адміністрації ЗЗСО

                                                                           Щорічно, червень - липень

8.Проведення інформаційно-просвітницьких заходів щодо популяризації здорового способу життя, профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі.

                                                                                           Адміністрації ЗЗСО.

                                                                           Щорічно

9.Організовувати роботу ігрових майданчиків, гуртків та спортивних секцій, проведення екскурсій, походів у дитячих закладах відпочинку.

                                                                       Адміністрації ЗЗСО, педагогічні працівники.

                                                                           Щорічно

10.Забезпечення транспортуванням дітей, які потребують особливої уваги, обдарованих та талановитих дітей до місць відпочинку.

                                                                 Органи місцевого самоврядування

                                                                 Стеблівської селищної ради

                                                                            Щорічно

11.Висвітлення у періодичній пресі, на сторінках веб-сайтів інформації про проведення оздоровлення в закладах загальної середньої освіти.

                                                                        Відділ освіти, культури, молоді та спорту

                                                                           Стеблівської селищної ради, адміністрації ЗЗСО 

 

12. Здійснення безкоштовного медичного обстеження працівників закладів загальної середньої освіти, які залучені до оздоровлення та відпочинку.

 

                                                                              Органи місцевого самоврядування.

                                                                              Щорічно                     

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь