Програма розвитку дошкільної освіти Стеблівської ОТГ на 2018-2020 роки

Дата: 29.05.2018 16:25
Кількість переглядів: 2504

                                                                                                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                                       Рішенням сесії Стеблівської

                                                                                                                                                                       селищної  ради № ________

                                                                                                                                                                     «_____» _______ 2018 року

 

 

 

 

 

 

 

Програма

розвитку дошкільної освіти

 Стеблівської ОТГ

на  2018-2020 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

Проект

І. Загальні положення 

         Програма розвитку дошкільної освіти Стеблівської ОТГ на період 2018-2020 роки (далі – Програма) розроблена на виконання Законів України «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про місцеве самоврядування в Україні», Конвенції «Про права дитини», Постанов Кабінету Міністрів України з питань дошкільної освіти, документів Міністерства освіти і науки України  з метою розроблення та впровадження механізму розвитку дошкільної освіти, забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності та безоплатності здобуття дошкільної освіти, необхідності розв’язання проблемних питань даної галузі у закладах дошкільної освіти Стеблівської ОТГ. 

        Виходячи із нагальної необхідності прийняття Програми для визначення стратегії розвитку дошкільної освіти в Стеблівській  об’єднаній територіальній громаді ( далі ОТГ), розробка цієї Програми обумовлена рядом причин:

- необхідністю прогнозування, забезпечення розвитку дошкільної освіти  мережею закладів дошкільної  освіти  відповідно до  запитів населення;

- необхідністю постійного поліпшення системи соціального та правового захисту учасників  освітнього  процесу у закладах дошкільної освіти ( далі ЗДО);

-  необхідністю створення у дошкільних навчальних закладах додаткових груп з короткотривалим терміном перебування.

Проблемними також залишаються питання:

-  кількість місць у закладі є недостатньою для забезпечення освітніх запитів;

-  існує потреба у педагогічних працівниках з вищою фаховою освітою;

- матеріально-технічна база дошкільного навчального закладу потребує подальшого оновлення і поповнення.

       Впровадження Програми розвитку дошкільної освіти дасть можливість модернізувати систему роботи дошкільного навчального закладу та дошкільних груп НВК в  ОТГ.

ІІ. Мета Програми

Мета Програми полягає у визначенні правових, організаційних та фінансових засад щодо поліпшення стану  галузі дошкільної освіти, яка забезпечить реалізацію права кожної дитини на доступність та безоплатність дошкільної освіти, повноцінний фізичний, інтелектуальний, моральний, духовний, естетичний і соціальний розвиток дітей, формування передумов навчальної діяльності. 

ІІІ.  Шляхи і засоби виконання Програми

 

Основними шляхами та засобами розв’язання проблеми є:

 

- забезпечення функціонування та мережі ЗДО, які перебувають у власності Стеблівської об’єднаної територіальної громади;

- створення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми п’ятирічного віку;

- впровадження в освітній процес ЗДО інтерактивних технологій  та комп’ютеризації ;

- формування у дітей та їх батьків здорового способу життя;

- поліпшення матеріально-навчальної та технічної бази ЗДО;

- підвищення рівня роботи з батьками;

- спрямування педагогічних працівників на здобуття вищої  фахової освіти.

ІV. Завдання і заходи Програми

        Основними завданнями Програми є:

 

- забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку;

- створення умов для обов’язкового здобуття дітьми п’ятирічного віку дошкільної освіти;

- забезпечення особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її задатків, здібностей, індивідуальних психічних і фізичних особливостей;

- збереження та зміцнення здоров’я дітей, забезпечення ефективності фізично-оздоровчої роботи;

-  модернізація навчально-матеріальної та технічної бази ЗДО;

 -  поліпшення якості дошкільної освіти;

 - забезпечення широкого доступу до інформаційних ресурсів Інтернету;

- створення освітнього середовища для дошкільнят з особливими потребами;

- забезпечення  психолого-педагогічного, медичного, методичного супроводу у ЗДО.

(Заходи по виконанню Програми додаються. Додаток 1).

V. Ресурсне забезпечення Програми

Фінансове забезпечення заходів Програми здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України за рахунок коштів селищного бюджету, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством ( Додаток 2 ).

VІ. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми

            Контроль за виконанням Програми покладається на виконавчий комітет Стеблівської селищної ради, відділ освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Стеблівської селищної ради.

           Питання стану та проблем реалізації Програми розглядати на сесіях та виконкомах Стеблівської селищної ради щорічно.

           Узагальнену  звітність  про хід реалізації Програми подавати обласному управлінню освіти і науки Черкаської ОДА.

          Виконавцям постійно  розробляти ефективні заходи з реалізації Програми відповідно до її завдань, територіального устрою.

VІІ. Очікувані результати

1. Здобуття дітьми якісної дошкільної освіти у закладах  дошкільної освіти Стеблівської ОТГ.

2. Підвищення якості освітнього процесу, організації роботи ЗДО щодо збереження і зміцнення психічного і фізичного здоров’я дітей дошкільного віку;

3. Підвищення рівня фізкультурно-оздоровчої роботи з дошкільнятами;

4. Надання  широких можливостей кожній дитині повноцінного розвитку;

5. Охоплення обов′язковою дошкільною освітою 100% дітей старшого дошкільного віку;

6. Забезпечення закладів дошкільної освіти кваліфікованими кадрами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       Додаток 1 до Програми

Заходи

з виконання Програми розвитку дошкільної освіти

в Стеблівській ОТГ  на 2018-2020 роки

 

№ з/п

Зміст заходів

Термін виконання

(роки)

Виконавці

Джерела фінансування

 Зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази закладів

 1.  

Передбачити у бюджеті кошти на придбання сучасної дитячої художньої літератури, передплатити науково-методичну, педагогічну пресу для дошкільних навчальних  закладів

2018 -2020

 

Селищна рада, відділ  освіти, культури,  молоді та спорту виконавчого комітету Стеблівської селищної ради

в межах бюджетних призначень 

 1.  

Забезпечити дошкільні  навчальні заклади дидактичними та навчально-наочними посібниками, ігровим матеріалом тощо для всіх вікових груп відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України

2018 -2020

 

Селищна рада, відділ  освіти, культури,  молоді та спорту виконавчого комітету Стеблівської селищної ради, директор ЗДО

в межах бюджетних призначень 

 1.  

Вжити заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази дошкільних  навчальних закладів:

 • провести благоустрій територій та дитячих  майданчиків у відповідності  до діючих санітарно-технічних норм;
 • утримувати будівлі та споруди ЗДО  у технічно - справному стані;
 • обладнати спортивні  зали необхідним інвентарем та обладнанням;
 • забезпечувати утримання та розвиток матеріально-технічної бази ЗДО згідно з сучасними вимогами розвитку дошкільної освіти.

 2018 -2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Селищна рада,  директори НВК та ЗДО, відділ  освіти, культури,  молоді та спорту виконавчого комітету Стеблівської селищної ради.

 

 

 

 

 

 

 

в межах бюджетних призначень 

 

 

 1.  

Передбачити заміну дитячих меблів, іншого твердого та м’якого інвентарю

Щорічно при потребі

Директори НВК та ЗДО, відділ  освіти, культури,  молоді та спорту виконавчого комітету Стеблівської селищної ради.

в межах бюджетних призначень 

 Методичне забезпечення змісту дошкільної освіти. Робота з кадрами

 1.  

Створити перелік навчального забезпечення, що використовується для реалізації змісту освіти базової програми

2018

 

 Директори НВК та ЗДО

 

 1.  

Сприяти організації проведення дитячих конкурсів, змагань тощо

2018 -2020

 

Директори НВК та ЗДО, відділ  освіти, культури,  молоді та спорту виконавчого комітету Стеблівської селищної ради.

 

 1.  

Розгорнути систему педагогічного навчання батьків, що мають дітей дошкільного віку. Розширити форми співпраці з родинами.

 

2018 -2020

 

Директори НВК та ЗДО, відділ  освіти, культури,  молоді та спорту виконавчого комітету Стеблівської селищної ради.

в межах бюджетних призначень 

 1.  

Висвітлювати в засобах масової інформації стан та розвиток системи дошкільної освіти

2018 -2020

 

Директори ЗДО

 

 1.  

Сприяти підвищенню фахового рівня педагогів ЗДО, стимулювати кращих працівників закладів.

Навчання кадрів дошкільного закладу  на міжшкільних методичних об′єднаннях, семінарах .    

2018 -2020

 

Директори НВК та ЗДО, відділ  освіти, культури,  молоді та спорту виконавчого комітету Стеблівської селищної ради

в межах бюджетних призначень 

 1.  

Створювати умови, що забезпечують збереження і зміцнення життя та здоров'я дітей.

 

2018 -2020

 

Директори НВК та ЗДО, відділ  освіти, культури,  молоді та спорту виконавчого комітету Стеблівської селищної ради

в межах бюджетних призначень 

 1.  

Участь ЗДО  в обласних, всеукраїнських та міжнародних виставках,  ярмарках педагогічного досвіду.

 

2018 -2020

 

Директори НВК та ЗДО, відділ  освіти, культури,  молоді та спорту виконавчого комітету Стеблівської селищної ради

в межах бюджетних призначень 

 1.  

Моніторинг якості надання освітніх послуг у сфері  дошкільної  освіти.

Моніторинг показників:

- охоплення дошкільною освітою дітей від 3 до 6 років;

- показників  охоплення дошкільною освітою дітей п’ятирічного віку.

Забезпечення контролю за відвідуванням вихованців у ЗДО.

 

2018 -2020

 

Директори НВК та ЗДО, відділ  освіти, культури,  молоді та спорту виконавчого комітету Стеблівської селищної ради

 

 1.  

Створення системи публічних звітів. Розміщення публічних звітів директорів НВК та ЗДО на  сайтах освітніх закладів.

 

2018 -2020

 

Директори НВК та ЗДО

 

 1.  

  Оновлення змісту дошкільної освіти:

- впровадження в освітній процес ЗДО альтернативних програм і методик.

 

- розробка і реалізація цільових програм, що забезпечують охорону життя, збереження і зміцнення здоров'я  дітей.

2018 -2020

 

Директори НВК та ЗДО, відділ  освіти, культури,  молоді та спорту виконавчого комітету Стеблівської селищної ради

 

 1.  

 

 

 

 

 

  Розвиток співпраці ЗДО та сім'ї:

- організація на постійній основі батьківського всеобучу для сімей, що виховують дітей-інвалідів дошкільного віку;

- створення системи психолого-педагогічної підтримки сім'ї у вихованні і розвитку дітей дошкільного віку;

   - створення умов для інклюзивної освіти;

-розвиток системи виявлення і підтримки обдарованих дітей.

2018 -2020

 

Директори НВК та ЗДО, відділ  освіти, культури,  молоді та спорту виконавчого комітету Стеблівської селищної ради

 

Соціальний захист учасників освітнього процесу

    1.

 

   

Забезпечення якісним медичним обслуговуванням дошкільнят та працівників дошкільних установ

 

 

2018 - 2020

Селищна рада,  директори НВК та ЗДО, відділ  освіти, культури,  молоді та спорту виконавчого комітету Стеблівської селищної ради

 

     2.

Забезпечення дошкільнят гарячим  трьох  разовим харчуванням.

-безкоштовним харчуванням дітей пільгових категорій;

-в оздоровчий період поповнити раціон соками та фруктами

 

2018 - 2020

Селищна рада,  директори НВК та ЗДО, відділ  освіти, культури,  молоді та спорту виконавчого комітету Стеблівської селищної ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

  

  Додаток 2 до Програми

ПАСПОРТ

Програми  розвитку дошкільної освіти

Стеблівської ОТГ  на  2018-2020 роки

 

1. Назва: Програма  розвитку дошкільної освіти Стеблівської  об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки

2. Підстава для розроблення: Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про дошкільну освіту»

3. Координатор Програми : відділ освіти, виконавчий комітет Стеблівської селищної ради.

4. Відповідальні за виконання: селищна рада, відділ освіти, культури, молоді  та спорту виконавчого комітету Стеблівської селищної ради, освітні заклади (НВК, ЗДО).

5. Мета: визначення правових, організаційних та фінансових засад щодо поліпшення стану  галузі дошкільної освіти, яка забезпечить реалізацію права кожної дитини на доступність та безоплатність дошкільної освіти, повноцінний фізичний, інтелектуальний, моральний, духовний, естетичний і соціальний розвиток дітей, формування передумов навчальної діяльності

6. Початок : 2018 рік, закінчення: 2020 рік.

7. Загальні обсяги фінансування:

Джерела фінансування

Обсяг фінансування усього, тис. грн

За роками виконання

2018

2019

2020

Державний бюджет

-

-

-

-

Обласний бюджет

-

-

-

-

Селищний бюджет

в межах бюджетних призначень

в межах бюджетних призначень

в межах бюджетних призначень

в межах бюджетних призначень

Інші джерела

 

 

 

 

Усього

в межах бюджетних призначень

в межах бюджетних призначень

в межах бюджетних призначень

в межах бюджетних призначень

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь