Проект рішення "Про Програму профілактики правопорушень та охорони громадського порядку на території Стеблівської  об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки"

Дата: 21.02.2018 09:33
Кількість переглядів: 697

                                                                                                                                                         ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

 

 

СТЕБЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КОРСУНЬ - ШЕВЧЕНКІВСКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ  СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

 

___________________                                                                               №_____

 

 

Про Програму профілактики правопорушень та охорони громадського порядку на території Стеблівської  об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки

 

         

Відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», статті 38, статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про Національну поліцію», з метою поліпшення стану правопорядку, профілактики та попередження здійснення на території Стеблівської об′єднаної територіальної громади правопорушень, враховуючи пропозиції постійної комісії з прав людини, законності, депутатської діяльності та етики, Стеблівська селищна рада

ВИРІШИЛА:

                                    

1.Затвердити Програму профілактики правопорушень та охорони громадського порядку на території Стеблівської об′єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки ( додано).

2.При внесенні змін до селищного бюджету передбачити фінансування видатків на виконання Програми.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з прав людини, законності, депутатської діяльності та етики

 

 

Селищний голова                                                          О.А.Данільченко

 

 

 

 

 

 

                                    Додаток            

          до рішення Стеблівської

               селищної ради

               від ________        № _____

 

 

Програма

профілактики правопорушень та охорони громадського порядку на території Стеблівської об′єднаної територіальної громади (Стеблівської селищної ради)

на 2018-2020 роки

 

  1. Загальна характеристика Програми

 

           Програма профілактики правопорушень та охорони громадського порядку на території Стеблівської об′єднаної територіальної громади (Стеблівської селищної ради) на 2018-2020 роки (далі – Програма) спрямована на підвищення ефективності реалізації узгоджених з правоохоронними органами та органом місцевого самоврядування заходів щодо профілактики правопорушень та усунення причин, що зумовили їх вчинення, захист прав та законних інтересів жителів територіальної громади шляхом фінансування із селищного бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством, заходів, які впливають на стан правопорядку, залученню громадських формувань до профілактики правопорушень.

 

  1. Мета Програми

 

       Мета Програми полягає у запобіганні виникненню умов, що сприяють вчиненню правопорушень, удосконаленні методів роботи з їх профілактики, забезпеченні захисту конституційних прав та свобод людини на основі чітко визначених пріоритетів, створенні умов для проведення ефективної правової та виховної роботи серед населення, поступовому нарощуванні зусиль правоохоронних органів, органу місцевого самоврядування і громадськості щодо забезпечення сталого правопорядку в об’єднаній територіальній громаді.

 

3. Шляхи реалізації Програми

 

  Виконання заходів Програми передбачається досягти шляхом:

- запровадження у практику нових форм і методів профілактики правопорушень та підвищення рівня фахової підготовки посадових і службових осіб, що її здійснюють;

- підвищення оперативності і якості реагування на заяви та повідомлення громадян про вчиненні злочини та правопорушення, підвищення рівня взаємодії всіх служб у боротьбі зі злочинністю;

- посилення контролю за дотриманням законодавства під час провадження суб’єктами господарювання господарської діяльності, набуттям та реалізацією майнових прав;

- удосконалення форм і методів профілактики правопорушень та підвищення ефективності оперативно-розшукових заходів у сфері протидії організаційній злочинності та корупції;

   - обмеження незаконного обігу наркотичних засобів і озброєння, запобігання злочинам проти моральності;

   - посилення контролю за недопущенням розповсюдження наркотичних засобів, психотропних речовин, сильнодіючих та отруйних лікарських засобів, викриття каналів їх надходження, припинення діяльності окремих осіб, які розповсюджують наркотики та організованих злочинних угруповань;

   - забезпечення захисту законних інтересів неповнолітніх, зокрема захисту від жорсткого поводження, експлуатації та насильства;

   - втілення в життя реформ, що проводяться Національною поліцією України;

        - удосконалення інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення профілактичної діяльності, насамперед інспекторів поліції та громадських формувань з охорони громадського порядку;

   - підвищення правової культури населення громади;

   - надання правової допомоги населенню громади.     

      

  1. Очікувані результати Програми

 

          Виконання Програми дасть змогу:

  •  поліпшити стан криміногенної ситуації, посилити основні напрямки боротьби зі злочинністю, забезпечити належний правопорядок та контрольованість криміногенних процесів;

   - удосконалити систему профілактики правопорушень, спрямовану на соціальну адаптацію осіб, звільнених з місць позбавлення волі, посилення боротьби з алкоголізмом, наркоманією, злочинністю та бездоглядністю неповнолітніх, а також іншими антисоціальними явищами;

  -  забезпечити оперативність реагування на вчинені правопорушення та їх виявлення шляхом удосконалення технічних засобів контролю за ситуацією в громадських місцях ;

   -  підвищити рівень правової освіти населення та правового виховання молоді шляхом запровадження сучасних форм і методів профілактики правопорушень, розроблення інформаційно-пропагандистських та культурно-виховних програм, підготовки і видання матеріалів з питань профілактики правопорушень ;               

   -  підвищити рівень безпеки дорожнього руху та охорони громадського порядку у громадських місцях.               

                 

  1. Фінансове забезпечення Програми

          Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься за рахунок державного бюджету та в межах видатків, передбачених у бюджеті Стеблівської селищної ради на відповідний рік та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

 

  1. Координація і контроль за виконанням Програми

 

Контроль за виконанням даної Програми покласти на постійну комісію з прав людини, законності, депутатської діяльності та етики

 

 

 Секретар селищної ради                                                     Т.Логвиненко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ

 Програми профілактики правопорушень та охорони громадського порядку на території Стеблівської  обєднаної територіальної громади на 2018-2020 роки

 

1

Найменування

Програма профілактики правопорушень та охорони громадського порядку на території Стеблівської обєднаної територіальної громади на 2018-2020 роки

2

Розробник Програми

Відділ соціально-економічного розвитку виконавчого комітету Стеблівської селищної ради

3

Відповідальні виконавці Програми

Виконавчий комітет Стеблівської селищної ради, постійна комісія селищної ради з прав людини, законності, депутатської діяльності та етики, Корсунь-Шевченківське відділення поліції Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області.                                 

4

Мета Програми

Запобігання виникненню умов, що сприяють вчиненню  правопорушень, удосконалення методів роботи з їх профілактики, забезпечення захисту конституційних прав та свобод людини.

5

Джерела фінансування

Державний бюджет, селищний бюджет, інші джерела, не заборонені чинним законодавством

6

Термін реалізації Програми

2018- 2020 роки

7

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. (селищний бюджет), ВСЬОГО

 

100

8

в т.ч. по роках:

2018

30

2019

40

2020

30

9

Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу поліпшити стан дотримання законності та правопорядку на території Стеблівської об′єднаної територіальної громади.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заходи щодо виконання Програми

 

№ з/п

Перелік заходів Програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерело фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування з селищного бюджету (тис. грн..)

Роки

2018

2019

2020

1

Проводити щоденний обмін інформацією про стан злочинності на території громади

2018-2020

Корсунь-Шевченківське відділення поліції Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області, Моринська сільська рада 

Вкладення коштів не потребує

-

-

-

2

Систематично проводити відпрацювання населених пунктів громади з метою попередження, своєчасного виявлення і припинення злочинів проти крадіжок, грабежів, розбійних нападів, шахрайства.

2018-2020

Корсунь-Шевченківське відділення поліції Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області

Державний бюджет, селищний бюджет

 

 

 

3

Проводити роботу з виявлення та припинення незаконного обігу вогнепальної зброї, інших засобів ураження, бойових припасів, вибухових речовин, установлення та документування осіб, причетних до таких кримінальних правопорушень

2018-2020

Корсунь-Шевченківське відділення поліції Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області

Державний бюджет, селищний бюджет

 

 

 

4

Проводити заходи щодо перекриття каналів надходження на територію громади наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.

2018-2020

Корсунь-Шевченківське відділення поліції Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області, громадське формування

Державний бюджет, селищний бюджет

 

 

 

5

Проводити скоординовану роботу щодо профілактики правопорушень на ринку підакцизних товарів, посилення боротьби з їх незаконним обігом з метою запобігання вчиненню правопорушень.

2018-2020

Корсунь-Шевченківське відділення поліції Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області, громадське формування

Вкладення коштів не потребує

-

-

-

6

Вживати заходів щодо забезпечення правопорядку в громадських місцях, захисту прав, свобод, законних інтересів, життя і здоров’я громадян, в тому числі під час проведення масових заходів на території об’єднаної територіальної громади.

2018-2020

Корсунь-Шевченківське відділення поліції Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області, громадське формування

Вкладення коштів не потребує

-

-

-

7

Проводити роз'яснювальну роботу щодо необхідності участі громадян в охороні громадського            порядку, профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю шляхом висвітлення в засобах масової інформації позитивного досвіду діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку з метою їх популяризації та забезпечення співпраці населення з правоохоронними органами. Залучати громадські організації для висвітлення питань профілактики і протидії пияцтву та наркоманії.

2018-2020

Корсунь-Шевченківське відділення поліції Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області, громадське формування, бібліотечні та заклади культуи виконавчого комітету Стеблівської селищної ради

Вкладення коштів не потребує

-

-

-

8

Проводити профілактичні заходи, спрямовані на запобігання дитячим правопорушенням, соціальну підтримку дітей та сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, посилення їх соціальної та правової опіки, поліпшення виховної роботи з ними.

2018-2020

Корсунь-Шевченківське відділення поліції Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області, виконавчий комітет Стеблівської селищної ради, заклади загальної середньої освіти та культури виконавчого комітету Стеблівської селищної ради

Вкладення коштів не потребує

-

-

-

9

Шляхом інформування населення забезпечити широку гласність правоохоронної діяльності, спрямованої на попередження та профілактику злочинності. Систематично інформувати населення через засоби масової інформації та офіційний сайт громади.

2018-2020

Корсунь-Шевченківське відділення поліції Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області, виконавчий комітет Стеблівської селищної ради, заклади освіти та культури ОТГ

Вкладення коштів не потребує

-

-

-

10

Виділити кошти для придбання паливно-мастильних матеріалів для транспортних засобів з метою підвищення мобільності працівників поліції, направленої на профілактику правопорушень та розкриття злочинів.

2018-2020

Корсунь-Шевченківське відділення поліції Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області, виконком селищної ради

Селищний бюджет

 

 

 

11

Матеріально- технічне забезпечення заходів програми з громадської та публічної безпеки, профілактики дитячої і молодіжної злочинності та інше

2018-2020

Корсунь-Шевченківське відділення поліції Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області, виконком селищної ради

Селищний бюджет

30

40

30

Всього коштів: тис. грн.

 

 

 

 

 

 

                        Секретар селищної ради                                                                                      Т. Логвиненко


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь