Пошук

Програма соціально - економічного та культурного розвитку Стеблівської селищної територіальної громади на 2021-2023 роки

                                                                                       

 

СТЕБЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

смт Стеблів

Від   16.01.2021 року                                                                   № 4-3/VIII           

                                         

 

                                                    

Про затвердження Програми соціально-

економічного та культурного розвитку

Стеблівської селищної  територіальної 

громади на 2021-2023 роки 

 

 

Відповідно до  пункту 22 частини першої статі 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи погодження постійних комісій, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1.Завердити  « Програму соціально-економічного та культурного розвитку Стеблівської селищної територіальної громади на 2021-2023 роки», додано.

2. Виконавчому комітету селищної ради забезпечити виконання заходів Програми.     

3. Контроль за виконанням даного рішення на постійні комісії селищної ради.

 

 

Селищний голова                                                            О.ДАНІЛЬЧЕНКО

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                             рішення селищної ради

                                                                                                                                             від 16.01.2021 року №4-3/VIII

 

 

 

 

Програма

соціально-економічного та культурного розвитку

Стеблівської селищної територіальної громади

на 2021-2023 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            смт Стеблів

 

                                                   2021 рік

 

ЗМІСТ

                                                                                                                      

1.Вступ.

4

1. Соціально-економічна характеристика Стеблівської селищної територіальної громади.

5

1.1. Загальна характеристика.

5

1.2. Демографічна ситуація.

7

1.3. Основні тенденції соціально - економічного та культурного
розвитку Стеблівської селищної територіальної громади у 2020 році.

8

 

 

1.4. SWOT – аналіз Стеблівської селищної територіальної громади.

10

1.5.SWOT-матриця Стеблівської селищної територіальної громади.

13

1.6.  Порівняльні переваги, виклики і ризики Стеблівської селищної територіальної громади.

16

2. Стратегічні, операційні цілі та завдання розвитку Стеблівської селищної територіальної громади на 2021-2023 роки

17

3.Показники соціально-економічного розвитку  Стеблівської селищної  територіальної громади.

 

36

Додатки:

Додаток 1.  Перелік показників соціально-економічного розвитку  Стеблівської селищної територіальної громади                       36

 

Додаток 2.  Фінансовий план Стеблівської селищної територіальної громади на 2021-2023 роки                                                                           43

 

Додаток 3. Перелік проектів розвитку Стеблівської селищної

територіальної громади на 2021 рік                                                            52                                                             

 

Додаток 4. Перелік об'єктів, які передбачені для  фінансування у 2021 році за рахунок субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій по Стеблівській селищній територіальній громаді                  58

 

4. Фінансове забезпечення реалізації Програми                                        59

5. Моніторинг та оцінка ефективності реалізації Програми                     59

 

 

 

 

 

 

Вступ

Відповідно до Методики формування спроможних територіальних громад, територіальна громада повинна забезпечити виконання політичної, економічної, соціально - культурної та екологічної функцій.

Методологічною основою розроблення Програми є наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.03.2016 року №75 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади”.

 В основі проекту Програми соціально- економічного та культурного розвитку Стеблівської селищної територіальної громади на 2021-2023 роки (далі – Програма враховані ключові положення, визначені Стратегією розвитку Стеблівської об'єднаної територіальної громади на період до 2025 року (затвердженої рішенням Стеблівської селищної ради від 26.02.2018 № 15-4/VII).

         Програма розроблена відділом соціально-економічного розвитку виконавчого комітету селищної ради на основі аналізу основних тенденцій соціального та економічного розвитку громади протягом 2018-2020 років, прогнозів роботи підприємств промислового та аграрного секторів економіки, діяльності суб’єктів малого підприємництва, установ та організацій, викликів та ризиків спричинених COVID 19 та з урахуванням фінансових можливостей  бюджету громади.

Головною метою Програми є створення умов для забезпечення подальших позитивних зрушень в економічному та соціальному розвитку територіальної громади, вдосконалення механізмів управління  на засадах ефективності, відкритості та прозорості, посилення інвестиційної та інноваційної активності, забезпечення належного функціонування транспортно-дорожньої та соціальної інфраструктури, дотримання відповідних екологічних стандартів, та внаслідок цього підвищення конкурентоспроможності громади,  доступності широкого спектру соціальних послуг та поліпшення умов проживання населення.

Програма ґрунтується на аналізі розвитку  місцевої економіки, поточної економічної ситуації, актуальних проблем соціально - економічного розвитку, пріоритетів, а також припущеннях, що враховують вплив зовнішніх та внутрішніх чинників і ризиків, та визначає оперативні цілі і заходи економічної та соціальної політики місцевої влади, критерії ефективності її реалізації на основі прогнозних показників економічного і соціального розвитку визначених Стратегією розвитку Стеблівської об'єднаної територіальної громади на період до 2025 року.

Відповідно до оцінки тенденцій економічного і соціального розвитку громади  та наявних проблем, у Програмі визначено цілі та завдання соціальної та економічної політики на 2021 - 2023 роки та  передбачено комплекс взаємопов’язаних заходів із зазначенням джерел їх фінансування.

 Програма є основою для формування та раціонального використання фінансових ресурсів, відповідно до визначених цілей і завдань соціально-економічного розвитку Стеблівської селищної  територіальної громади на 2021-2023 роки, визначених Стратегією розвитку Стеблівської об'єднаної територіальної громади на період до 2025 року.

 Відповідальні за виконання заходів Програми – виконавчий комітет  Стеблівської селищної  ради,  відділи та структурні підрозділи в межах компетенції та повноважень.

За кожним напрямом сформульовані проблемні питання, ризики та критерії ефективності.

Прогнозні, кількісні та якісні критерії ефективності будуть досягнуті лише при виконанні намічених завдань та заходів.

         Реалізацію заходів Програми буде забезпечено за наявності фінансування з державного бюджету, обласного бюджету, бюджету селищної територіальної громади та інших джерел, не заборонених законодавством України.

У процесі виконання заходи та проекти Програми можуть коригуватися.

Зміни і доповнення до Програми затверджуються рішеннями сесій селищної  ради.

 

 

1. Соціально-економічна характеристика  Стеблівської селищної територіальної громади

 

1.1. Загальна характеристика

Територія Стеблівської  селищної територіальної громади згідно з адміністративно-територіальним устроєм України входить до складу Звенигородського  району Черкаської  області.

Адміністративний центр громади - смт Стеблів,  розташований на відстані 93 км від обласного центру – м.Черкаси та 48 км – від районного центру м.Звенигородка.

Площа території Стеблівської  селищної територіальної громади складає 260,3 кв. км.

Територія громади межує з:

1) півночі, північного сходу  та сходу – Корсунь-Шевченківською міською територіальною громадою;

2)  заходу  та північного заходу– Богуславською міською територіальною громадою Київської області;

3) південного сходу–Селищенською сільською територіальною громадою ;

4) південного заходу –Лисянською селищною територіальною громадою;

5) півдня – Шевченківською сільською територіальною громадою;

До складу Стеблівської  селищної ТГ входить 16 населених пунктів з наступною віддаленістю:

 

Таблиця 1

 

Віддаленість населених пунктів Стеблівської селищної територіальної громади від адміністративного центру громади - смт Стеблів та районного центру – м. Звенигородка

 

Назва населеного пункту

Відстань до адміністративного центру громади – смт Стеблів , км

Відстань до районного центру м. Звенигородка, км

1.

смт Стеблів

Х

48

2.

село Гута Стеблівська

24

63

3.

село Дацьки

7

58

4.

село Комарівка

15

35

5.

село Нова Буда

16

44

6.

село Переможинці

12

63

7.

село Прутильці

9

60

8.

село Сидорівка

12

58

9.

село Скрипчинці

19

66

10.

село Хильки

15

38

11.

село Шендерівка

9

39

12.

село Яблунівка

6

54

13.

село Заріччя

4

50

14.

село Миколаївка

9

55

15.

 село Склименці

6

51

16.

селище Хлерівка

14

60

 

Стеблівська селищна територіальна громада (надалі, також Стеблівська громада, Стеблівська селищна ТГ та ТГ) розташована у Звенигородському районі Черкаської області, в південно-східній частині Придніпровської височини.

Стеблівська громада займає площу 260,3 кв. км.

Територія громади орієнтована з північного сходу (від міста Корсунь-Шевченківський, колишнього районного центру) на південний захід. Довжина території громади – близько 30 км.

В силу особливостей формування громади, по своїй структурі вона складається з двох, практично рівних за площею частин. Одна з них сформована навколо головної садиби – смт Стеблева, інша – навколо села Шендерівка - другого за величиною населеного пункту ТГ. Відстань між ними – 9 км і населені пункти з’єднуються між собою державною автомобільною дорогою загального користування територіального значення Т 24-03 «Орадівка – Христинівка – Жашків – Корсунь-Шевченківський  - Мошни». Найбільш широка частина громади проходить по прямій, утвореній селами: Сидорівка-Шендерівка-Нова Буда і складає 25 км.

 

 

1.2. Демографічна ситуація

Сучасна демографічна ситуація в Стеблівській громаді, склалася під впливом історичного розвитку території, природного та механічного руху населення.

Наявне населення станом на 01.12.2020 становить 7382 особи.

В загальній структурі населення громади міське населення складає 3390 осіб (смт Стеблів), сільське населення становить - 3992 особи. Село Шендерівка посідає перше місце  по чисельності  сільського населення - 726 осіб.

Статевий та віковий склад населення відображає загальні демографічні тенденції в громаді, як по району та області в цілому.

Кількість жіночого населення на 9,7 %, або на 714 осіб перевищує чоловіче.  активне населення у віці 18-59 років складає 3986 осіб, або 54%  від загальної кількості наявного населення,  чисельність населення пенсійного віку –28,5% (2104 осіб), дітей від 0 до 18 років – 1292 особи.(17,5 %).

В громаді, як і в цілому по області на сьогодні гостро стоїть проблема раціонального використання робочої сили, її правильний розподіл між галузями економіки, ліквідація безробіття, тощо.

На сьогодні дуже актуальною є необхідність постійного підвищення якості робочої сили для потреб сектору економіки громади  в першу чергу для промисловості та сільського господарства.

Високий освітній рівень та загальна культура, глибока професійна підготовка, творче ставлення до праці стає обов'язковою умовою високопродуктивної праці та її гідної оплати. Зростає кількість працюючих з вищою освітою, причому найвищий освітній рівень мають штатні працівники органів місцевого самоврядування  та  галузі освіти.

 В той же час найнижчий освітній рівень мають штатні працівники сільського господарства. 

 

1.3.Основні тенденції соціально - економічного та культурного
розвитку Стеблівської  селищної територіальної громади у 2020 році

 

               

    В галузях економіки громади,  в цілому протягом року спостерігалась позитивна тенденція щодо роботи підприємств промислового та аграрного секторів. Проте, карантинні обмеження, введені у зв’язку з пандемією гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом
SARS-CoV-2, призвели до уповільнення темпів росту в основних галузях реального сектору економіки громади: трудові ресурси використовувалися  подекуди з обмеженнями, внаслідок чого зменшився фонд заробітної плати,

 та відповідно - надходження від податку з доходів фізичних осіб, єдиного податку , через надані згідно законодавства пільги -  зменшилися  надходження від плати за землю до місцевого бюджету.

         З метою покращення стану дорожньо-транспортної інфраструктури населених пунктів громади,  протягом 2020 року проводилися роботи з поліпшення дорожнього покриття через капітальні та поточні ремонти вулиць та доріг  комунальної власності.

За 12 місяців 2020 року виконано  обсяг ремонтно-будівельних робіт  вулиць і доріг комунальної форми власності на площі  15,424 тис. м2, в тому числі капітальним ремонтом – 11,000 тис. м2, поточним ремонтом  – 4,424 тис. м2 .

При цьому на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури використано коштів з бюджету  громади на суму 10419,5 тис. грн., в тому числі на капітальний ремонт – 7954,1 тис. грн. та поточний ремонт – 2465,4 тис. грн.

З метою забезпечення благоустрою населених пунктів громади (зовнішнє освітлення вулиць, утримання територій, придбання матеріалів і обладнання, оплату послуг, тощо) спрямовано коштів на суму 914,1 тис. грн.

У галузі освіти для задоволення освітніх потреб населення Стеблівської громади протягом 2019/2020 навчального року освітній процес забезпечувався у чотирьох закладах загальної середньої  освіти та одному закладі дошкільної освіти, відповідно до вимог та із врахуванням ситуації, що склалася в державі із впровадженням відповідних обмежень, супроводжених COVID-19. 

За кошти бюджету розвитку громади протягом 2020 року покрашено матеріально-технічне забезпечення  закладів освіти, проведено:

 • капітальний ремонт прилеглої території до спортивних майданчиків по вул.Партизанська,3 на суму 1431,7 тис. грн.;
 • капітальний ремонт харчоблоку Стеблівської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім.І.С.Нечуя-Левицького на суму 1313,9 тис. грн.;
 • капітальний ремонт будівлі Стеблівської ЗОШ І-ІІІ ступенів на суму 894,5 тис. грн.;
 •  придбано обладнання для кухні Стеблівської ЗОШ на суму 190,9 тис. грн.;
 • придбано твердопаливний котел та проведені монтажно – пускові роботи на котельні Шендерівського НВК  на суму 236,4 тис. грн.;
 • завершено, розпочаті у 2019 році роботи по капітальному  будівництву мультифункціонального спортивного майданчика для ігрових видів спорту в с.Шендерівка на суму 659,0 тис. грн.

У галузі культури для задоволення культурних, естетичних та духовних потреб населення громади функціонують 9 клубних закладів, 8 бібліотек та 2 музеї. Субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам  на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.07.2020 №891  реалізований проект «Капітальний ремонт даху будинку культури по вулиці Партизанська,8 в смт Стеблів Корсунь-Шевченківського району Черкаської області» на суму 1273,49705 тис. грн.

Через обмеження, введені внаслідок  COVID-19 культурно-масові заходи після березня 2020 року, проводилися в режимі онлайн.

                   Протягом 12 місяців 2020 року з бюджету громади  здійснено видатків на соціальних захист населення на суму  619,0 тис. грн.

             Відповідно до селищної комплексної програми «Турбота» надано матеріальну допомогу  жителям населених пунктів громади у зв'язку із захворюваннями, хворим на ниркову недостатність, які потребують гемодіалізу, тощо на суму 599,8 тис. грн.

             Здійснено компенсаційних виплат за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян на суму 19,2 тис. грн.

             Основною метою діяльності Стеблівської громади у сфері бюджетно-фінансової політики є формування достатніх ресурсів для фінансування пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку громади та підвищення ефективності використання бюджетних коштів.

Для підвищення рівня фінансової забезпеченості місцевих бюджетів і забезпечення стабільної роботи бюджетної сфери в громаді організовано ефективний контроль за своєчасністю та повнотою виплати заробітної плати, розрахунків за спожиті енергоносії, продукти харчування, інші захищені статті.

Протягом січня-листопада 2020 року до загального фонду бюджету селищної територіальної громади надійшло доходів на суму  33336,1 тис. грн., що складає 97,1%  до розпису доходів періоду, або на 994,7 тис. грн. менше. У порівнянні з відповідним періодом 2019 року отримано доходів на 4,1 %, або на 1432,8 тис. грн. менше.

На виконання вимог прикінцевих положень Бюджетного Кодексу України щодо запровадження програмно-цільового методу, бюджет Стеблівської  ТГ на 2020 рік затверджений із врахуванням норм програмно-цільового методу бюджетування.

 

1.4.SWOT-аналіз Стеблівської селищної територіальної громади

                                                                                                                                                                                                                                                       Таблиця 2.

SWOT-аналіз Стеблівської селищної територіальної громади

Сильні сторони

Слабкі сторони

 1. Вигідне географічне розміщення на території району на межі Київської та Черкаської областей, на автодорозі Т-24-03, поблизу Н-01.
 2. Наявність промислових та аграрних підприємств на території ТГ, діяльність яких виходить за межі області та України.
 3. Сільськогосподарські та лісогосподарські землі складають близько 90% території громади.
 4. Наявність історико-культурних пам’яток, пов’язаних зі становленням та розвитком українсько-польської літератури.
 5. Наявність рекреаційних зон та природо-заповідних територій.
 6. Наявність місцевої пожежної частини.
 7. Наявність родовища мінеральної води
 8. Оновлене дорожнє покриття в більшості населених пунктів громади.
 9. Розвинена вулична інфраструктура.

Стала підтримка більшістю громади дій місцевої влади з її розвитку.

 1. Значна частка населення старшого за працездатний вік, природне скорочення населення.
 2. Низька впізнаваність Стеблівської селищної територіальної громади  на ринку туристичних послуг України.
 3. Високе енергоспоживання бюджетних установ.
 4. Невисока якість забезпечення питною водою у більшості сільських поселень громади.
 5. Потреба в підвищенні кваліфікації працівників приватного сектору та посилення їхньої активності.
 6. Незначний досвід у залученні коштів для розвитку ТГ та бізнесу.
 7. Значні території забруднені стихійними сміттєзвалищами, відсутні програми по роздільному збиранню та сортуванню сміття.
 8. Відсутність комунального підприємства з надання необхідних житлово-комунальних послуг та благоустрою.
 9. Незначна частка громадських організацій та низька їхня громадська активність.

Недостатній рівень забезпеченості кадрами в освітній, медичній та соціальній сферах та програм їхнього залучення і навчання.

Застаріле матеріально-технічне оснащення закладів загальної середньої освіти та охорони здоров'я.

Відсутність інвентаризації земель, генеральних планів, зонінгу земель тощо.

Низький рівень впровадження інформаційних технологій у всіх сферах діяльності громади.

Сезонне безробіття.

Можливості

Загрози

 1. Стабільно зростаючий попит на продукцію АПК, що стимулюватиме подальший розвиток сільського господарства.
 2. Продовження реформ в Україні сприятиме покращенню бізнес-клімату
 3. Ріст популярності туризму, в т.ч. – зеленого, світоглядного тощо в Україні та в світі.
 4. Очікуване зростання зацікавленості іноземних інвесторів до України завдяки продовженню євроінтеграційних процесів та відродженню економіки.
 5. Розширення діяльності в Україні проектів міжнародної технічної допомоги, які підтримуватимуть об‘єднані громади.
 6. Збереження і імовірне розширення бюджетної підтримки об‘єднаних громад.
 7. Розширення партнерства України та Європи і Америки, створення нових вільних торгівельних зон.
 8. Відкриття земельного ринку.
 9. Прискорений розвиток альтернативної енергетики.
 1. Ескалація  військового конфлікту на сході України.
 2. Корупція.
 3. Зниження рівня ґрунтових вод в Черкаській області призводить до загострення проблеми водопостачання у населених пунктах громади.
 4. Забрудненість річки Рось та, як наслідок, виникнення екологічних та соціально-побутових проблем.
 5. Подальше делегування на місцевий рівень державних фінансових зобов‘язань щодо забезпечення соціальних стандартів без надання належної матеріально-фінансової бази.
 6. Згортання реформ.
 7. Зміна політичного курсу в країні.
 8. Нестабільність курсу гривні.
 9. Можлива втрата кадрів через введення безвізового режиму з Європейським Союзом.

 

1.5.SWOT-матриця Стеблівської селищної ї територіальної громади

SWOT-матриця дозволяє виявити взаємозв‘язки між «внутрішніми» (сильні та слабкі сторони) та «зовнішніми» (можливості та загрози) факторами, які мають стратегічне значення для Стеблівської селищної територіальної громади. Суцільна лінія символізує сильний взаємозв‘язок, пунктирна – слабкий. Саме ці взаємозв‘язки дозволяють сформулювати порівняльні переваги, виклики і ризики, які є основою для стратегічного вибору – формулювання стратегічних та операційних цілей розвитку громади на довгострокову перспективу.

 

 

 

 

Підтримують

Порівняльні переваги

 

Сильні сторони

 

Можливості

 1. Вигідне географічне розміщення на території району НА МЕЖІ Київської та Черкаської областей, на автодорозі Т-24-03, поблизу Н-01

 1. Стабільно зростаючий попит на продукцію АПК, що стимулюватиме подальший розвиток сільського господарства

 

 

 

 1. Наявність промислових та аграрних підприємств на території ОТГ

 1. Продовження реформ в Україні сприятиме покращенню бізнес-клімату

 

 

 1. Сільськогосподарські

та лісогосподарські землі складають близько 90% території громади

 1. Ріст популярності туризму, в т.ч. – зеленого, світоглядного тощо в Україні та в світі

 

 

 

 1. Наявність історико-культурних пам’яток, пов’язаних зі становленням та розвитком української літератури

 

 

 

 1. Очікуване зростання зацікавленості іноземних інвесторів до України завдяки продовженню євроінтеграційних процесів та відродженню економіки

 

 

 

 1. Наявність рекреаційних зон та природо-заповідних територій

 

 1. Розширення діяльності в Україні проектів міжнародної технічної допомоги, які підтримуватимуть об‘єднані громади

 

 

 

 1. Наявність місцевої пожежної частини

 1. Збереження і імовірне розширення бюджетної підтримки об‘єднаних громад.

 

 

 

 1. Наявність родовища мінеральної води

 

 1. Розширення партнерства України та Європи і Америки, створення нових вільних торгівельних зон

 

 

 

 1. Оновлене дорожнє покриття в більшості населених пунктів громади

 

 1. Відкриття земельного ринку

 

 

 

 1. Розвинена вулична інфраструктура

 

 1. Прискорений розвиток альтернативної енергетики

 

 

 

 1. Стала підтримка більшістю громади дій місцевої влади з її розвитку

 

 

 

 

Рисунок 1. Порівняльні переваги

Виклики

Зменшують

Слабкі сторони

 

 

Можливості

 1. Значна частка населення старшого за працездатний вік, природне скорочення населення

 1. Стабільно зростаючий попит на продукцію АПК, що стимулюватиме подальший розвиток сільського господарства

 

 

 

 1. Низька впізнаваність Стеблівської селищної ТГ на ринку туристичних послуг України

 1. Продовження реформ в Україні сприятиме покращенню бізнес-клімату

 

 

 

 1. Високе енергоспоживання бюджетних установ

 1. Ріст популярності туризму, в т.ч. – зеленого, світоглядного тощо в Україні та в світі

 

 

 

 1. Невисока якість забезпечення питною водою у більшості сільських поселень громади

 

 1. Очікуване зростання зацікавленості іноземних інвесторів до України завдяки продовженню євроінтеграційних процесів та відродженню економіки

 

 

 

 1. Потреба в підвищенні кваліфікації працівників приватного сектору та посилення їхньої активності

 1. Розширення діяльності в Україні проектів міжнародної технічної допомоги, які підтримуватимуть об‘єднані громади

 

 

 

 1. Незначний досвід у залученні коштів для розвитку ОТГ та бізнесу

 1. Збереження і імовірне розширення бюджетної підтримки об‘єднаних громад.
 

 

 1. Значні території забруднені стихійними сміттєзвалищами, відсутні програми по роздільному збиранню та сортуванню сміття

 1. Розширення партнерства України та Європи і Америки, створення нових вільних торгівельних зон

 

 

 1. Відсутність комунального підприємства з надання необхідних житлово-комунальних послуг

 1. Відкриття земельного ринку

 

 

 

 1. Незначна частка громадських організацій та низька їх громадська активність

 

 1. Прискорений розвиток альтернативної енергетики

 

 

 1. Недостатній рівень забезпеченості кадрами в освітній, медичній та соціальній сферах та програм їхнього залучення і навчання.

 

 

 

 1. Застаріле матеріально-технічне оснащення закладів загальної середньої освіти та охорони здоров'я

 

 

 

 1. Відсутність інвентаризації земель, генеральних планів, зонінгу земель тощо

 

 

 

 1. Низький рівень впровадження інформаційних технологій у всіх сферах діяльності громади

 

 

 

 1. Сезонне безробіття

 

 

Рисунок 2. Виклики

Ризики

Посилюють

Слабкі сторони

 

 

Загрози

 1. Значна частка населення старшого за працездатний вік, природне скорочення населення.

 1. Ескалація  військового конфлікту на сході України

 

 

 

 1. Низька впізнаваність Стеблівської селищної ТГ на ринку туристичних послуг України

 1. Корупція

 

 

 

 1. Високе енергоспоживання бюджетних установ

 1. Зниження рівня ґрунтових вод в Черкаській області призводить до загострення проблеми водопостачання у населених пунктах громади.

 

 

 

 1. Невисока якість забезпечення питною водою у більшості сільських поселень громади

 1. Забрудненість річки Рось та як наслідок виникнення екологічних та соціально-побутових проблем

 

 

 

 1. Потреба в підвищенні кваліфікації працівників приватного сектору та посилення їхньої активності.

 1. Перекладання на місцеве самоврядування державних фінансових зобов‘язань щодо забезпечення соціальних стандартів без надання належної матеріально-фінансової бази

 

 

 

 1. Незначний досвід у залученні коштів для розвитку ОТГ та бізнесу

 1. Згортання реформ

 

 

 

 1. Значні території забруднені стихійними сміттєзвалищами, відсутні програми по роздільному збиранню та сортуванню сміття
 
 1. Зміна політичного курсу в країні.

 

 

 

 1. Відсутність комунального підприємства з надання необхідних житлово-комунальних послуг

 

 1. Нестабільність курсу гривні.

 

 

 

 1. Незначна частка громадських організацій та низька їх громадська активність

 1. Можлива втрата кадрів через введення безвізу

 

 

 1. Недостатній рівень забезпеченості кадрами в освітній, медичній та соціальній сферах та програм їхнього залучення і навчання.

 

 

 

 1. Застаріле матеріально-технічне оснащення закладів загальної середньої освіти та охорони здоров'я

 

 

 

 1. Відсутність інвентаризації земель, генеральних планів, опорних планів, зонінгу земель тощо.

 

 

 

 1. Низький рівень впровадження інформаційних технологій у всіх сферах діяльності громади

 

 

 

 1. Сезонне безробіття

 

Рисунок 3. Ризики

1.6. Порівняльні переваги, виклики і ризики Стеблівської  селищної  територіальної громади

Порівняльні переваги

(визначені в результаті аналізу сильних сторін і можливостей)

 • Продовження реформ в Україні, економічне відновлення та збереження евроінтеграційного курсу сприятимуть посиленню інтересу до держави з боку інвесторів, а також – розширенню матеріально-технічної підтримки країни і зростанню бюджетного фінансування, в т.ч. – розвитку громад. Зазначені процеси можуть сприяти подальшому розвитку промислових і аграрних підприємств, розміщених на території громади, а також – створенню нових і розробці наявних родовищ мінеральної води. Позитивний розвиток даного напрямку дозволять зберегти і посилити якість утримання дорожнього покриття і вуличного освітлення в громаді, підвищити якість комунальних послуг для мешканців. Все в комплексі має забезпечити збільшення рівня зайнятості населення, підвищення доходів, збереження або посилення підтримки діяльності місцевої влади.
 • Зростаючий попит на продукти харчування, підвищений інтерес з боку інвесторів до сільського господарства в поєднанні зі збільшенням зацікавленості в Україні з боку західних партнерів і розширенням матеріально-технічної підтримки, сприятимуть розвитку агропромислового сектора, в т.ч. – в громаді, а також можуть стати додатковим стимулом для створення нових підприємств в переробній та харчовій сферах.
 • Відродження інтересу до туризму в Україні та зростання привабливості зеленого, гастрономічного та інших нетрадиційних видів туризму дають можливість громаді ефективно використати наявні на її території природно-рекреаційні ресурси та історико-культурологічну спадщину.

Виклики

(визначені в результаті аналізу слабких сторін і можливостей)

 • Продовження реформ в Україні, розширення міжнародної матеріально-технічної підтримки, а також – імовірне збільшення бюджетного фінансування на розвиток громад можуть сприяти підвищенню матеріальної бази громади, в т.ч. – в комунальній сфері, покращенню рівня забезпеченості питною водою, впровадженню в життя громади інформаційних технологій.
 • Ці ж фактори, наряду зі зростаючим попитом на продукцію АПК та розширенням партнерства і створенням вільних торгових зон з провідними країнами світу і відкриттям земельного ринку мають допомогти в швидкому проведенні інвентаризації сільськогосподарських земель, підвищенню рівня кадрів в приватному та бюджетному секторах, створенню конкурентних умов для залучення молоді в громаду.
 • Розширення співпраці з іноземними партнерами, надання матеріально-технічної підтримки, розвиток альтернативної енергетики, в певній мірі – зростаючий туристичний інтерес створюють передумови для зниження енергоспоживання в бюджетних установах, вирішення питань зі стихійними сміттєзвалищами і, в меншій мірі, закладуть базу для позиціонування громади на ринку туристичних послуг.

Ризики

(визначені в результаті аналізу слабких сторін і загроз)

 • Згортання реформ, зміна політичного курсу країни та покладання на місцеві громади додаткових соціальних повноважень без надання відповідних матеріальних і фінансових ресурсів посилять ризики, пов’язані з оновленням матеріально-технічної бази в соціальній сфері, підвищенням кадрового потенціалу, зниженням енергоспоживання в бюджетних установах.
 • Відкриття кордонів, посилення військового конфлікту на сході країни негативно вплинуть на демографічну ситуацію в громаді, сезонне безробіття, забезпеченість кваліфікованими кадрами.
 • Зниження рівня ґрунтових вод в Черкаській області та подальше забруднення річки Рось посилить проблему якісного забезпечення питною водою у більшості сільських поселень громади.

2. Стратегічні, операційні цілі та завдання розвитку Стеблівської  селищної територіальної  громади на 2021-2023 роки

Базуючись на результатах соціально-економічного аналізу, SWOT-аналізу та SWOT-матриці, члени робочої групи обрали, як базову, динамічну (конкурентну стратегію), яка передбачає формування конкурентних переваг громади шляхом мінімізації впливу на розвиток слабких сторін за допомогою можливостей, які зараз виникають в нашій країні та у світі. При цьому громада повинна максимально використати свої сильні сторони.  Таким чином були обрані дві головні сфери розвитку Стеблівської селищної  територіальної громади:

1. Формування економічно привабливої громади, оскільки процеси  трансформації економіки нашої держави, наявний у громади потенціал та зовнішні зміни надають широкі можливості для створення бізнесових і ділових передумов розвитку Стеблівської селищної ТГ.

2. Підвищення активності мешканців громади та створення комфортних умов для проживання, оскільки саме завдяки поєднанню зусиль влади і громадськості можна буде подолати негативні соціальні та демографічні наслідки, підвищити якість інфраструктурного і соціального забезпечення сільських території і, відповідно, досягнути більш високих стандартів проживання в громаді.

Для досягнення стратегічного бачення, за кожною стратегічного ціллю були визначені операційні цілі. Розроблення і досягнення цілей формує основу для управління громадою. Стратегічні цілі повинні давати відповідь на запитання, що необхідно зробити, щоб досягти бачення розвитку громади:

 

«Стеблівська селищна територіальна громада 2025» - територія історичної, культурної та духовної спадщини Черкащини. Заможна, квітуча та активна громада розвиненого аграрного та промислового виробництва, соціально відповідального бізнесу, діяльність якої, спрямована на досягнення європейських стандартів життя, формування безпечного довкілля, особистісний розвиток та самореалізацію жителів громади.

1. Формування економічно привабливої громади

1.1. Підвищення інвестиційної привабливості громади

2.1. Підтримка  активності населення з боку місцевої влади

2.4. Підвищення рівня енергоефективності в громаді

2.2. Розвиток та підвищення якості інфраструктури громади

2. Підвищення активності мешканців громади та створення комфортних умов для проживання

2.3. Покращення управління відходами

1.2. Удосконалення механізмів управління місцевим розвитком

 

1.3. Формування сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу

 

1.4. Розвиток туристично-рекреаційної сфери

 

 

Рисунок 4. Стратегічне бачення, стратегічні та операційні цілі

Операційні цілі деталізовані в завданнях. Завдання дають відповіді на питання,яким шляхом, яким чином громада намагатиметься досягнути цілей свого розвитку.                                                                                                                                              

                                                                                                                              Таблиця 3.

                                Стратегічні, операційні цілі та завдання

Стратегічні цілі

Операційні цілі

Завдання

1.Формування

економічно –

привабливої

громади

         1.1.Підвищення

інвестиційної привабливості громади

1.1.1. Створення позитивного інвестиційного іміджу громади

1.1.2. Визначення інвестиційно привабливих об'єктів та їхня підготовка для залучення інвестицій.

1.2.

Удосконалення

управління місцевим

розвитком

1.2.1. Створення умов для ресурсного забезпечення та усунення дизбалансів розвитку населених  пунктів громади

1.2.2. Підвищення рівня управлінських кадрів та інституційний розвиток

1.2.3. Запровадження електронно-комунікаційних сервісів у сферу надання послуг (адміністративні, освіта, медицина та ін.) в  громаді

1.2.4. Покращення доступності та якості адміністративних послуг

1.3.Створення

сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу

1.3.1. Інформаційно - консультативна підтримка місцевого виробника

1.3.2. Підтримка ініціатив мешканців і підприємців до створення кооперативів з виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, зеленого туризму та не аграрних видів бізнесу

1.4.Розвиток туристично-рекреаційної сфери

1.4.1. Покращення стану туристичних об'єктів та інфраструктури рекреаційних зон

1.4.2. Розвиток та розширення туристичних продуктів та мереж

1.4.3. Впровадження подієвого туризму у громаді

2. Підвищення

активності

мешканців громади

та створення

комфортних умов

для проживання

2.1. Підтримка  активності населення з боку місцевої влади

2.1.1. Створення умов для взаємодії громади і влади з метою спільного вирішення питань місцевого розвитку

2.1.2. Збереження місцевих традицій, розвиток української культури, історичної обізнаності та патріотичне виховання молоді

2.2. Розвиток та  підвищення якості інфраструктури громади

2.2.1. Покращення стану вулиць,  доріг та транспортного сполучення  населених пунктів громади

2.2.2. Створення умов для забезпечення населення якісною питною водою

2.2.3. Поліпшення якості надання медичних послуг у громаді

2.2.4. Поліпшення якості надання освітніх послуг у громаді

2.2.5. Розвиток мережі позашкільної освіти

2.2.6. Створення умов для розвитку культурного середовища та здорового способу життя населення, в тому числі у сфері відпочинку та фізичної культури

2.3. Вдосконалення системи управління твердими побутовими відходами

2.3.1. Запровадження роздільної системи збору твердих побутових відходів

2.3.2. Ліквідація стихійних звалищ твердих побутових відходів

2.3.3. Підвищення екологічної культури населення

2.4. Підвищення рівня енергоефективності  в громаді

2.4.1. Проведення заходів з енергозбереження у бюджетній сфері

2.4.2. Підтримка та популяризація заходів з енергозаощадження серед населення громади

 

 


 

Стратегічна ціль 1. Формування економічно привабливої громади

 

Стеблівській селищній територіальній громаді притаманне вигідне географічне розташування, яке забезпечує їй сполучення з обласним центром – м. Черкаси та районним центром -  м. Звенигородка, а також можливості для  здійснення по автомобільних дорогах загального користування автомобільних пасажирських та вантажних перевезень.

Переважна частина ґрунтів на її території представлені чорноземами, що створює умови для розвитку агропромислового сектору.

Діючі на території громади значимі промислові та аграрні підприємства, які мають збут за межами регіону і, навіть, України, забезпечуватимуть стабільні надходження до місцевого бюджету та створюватимуть умови для розвитку інфраструктури  Стеблівської селищної ТГ.

Вільні земельні ділянки сільськогосподарського призначення громади можуть бути запропоновані на аукціонах для подальшого розвитку аграрного бізнесу. З урахуванням поступового покращення українського інвестиційного клімату, у середньостроковій перспективі можна очікувати зростання зацікавленості вітчизняних інвесторів до створення нових підприємств на території громади.

Ці та інші можливості  знайшли відображення у 4 операційних цілях та 10 завданнях, через які планується досягати цілі.

Діяльність у межах стратегічної цілі 1 узгоджується зі стратегічними цілями 1, 2 та 3 Стратегії розвитку Черкаської області на період 2021 – 2027 роки.

Досягнення стратегічної цілі пропонується через наступну структуру операційних цілей та завдань.

Операційна ціль 1.1. Підвищення інвестиційної привабливості громади

Завдання 1.1.1. Створення позитивного інвестиційного іміджу громади

Створення позитивного іміджу громади досягатиметься шляхом:

 • вдосконалення існуючої веб-сторінки (веб-сайту) громади, створення її англомовної версії, а також – окремого розділу на сайті громади веб-сторінки на якій будуть презентовані вигідні місця для ведення бізнесу та інвестування;
 • підготовку двомовних (українська та англійська) маркетингових матеріалів для інвесторів: логотип громади, роздатні матеріали (папка, блокноти, буклети – все, за можливості) та інвестиційний паспорт громади з описом інвестиційних ділянок;
 • визначення найбільш привабливих баз даних, орієнтованих на вітчизняного та іноземного інвесторів і поширення через них даних щодо інвестиційних об’єктів Стеблівської селищної ТГ;
 • просування інвестиційних проектів громади в Україні та за кордоном.

Грамотно збудована кампанія з промоції Стеблівської селищної ТГ – важливий крок по створенню позитивного іміджу громади в очах інвесторів і донесенню до них інформації про можливості громади. Без цього заходу значна частина інвесторів може просто не мати уявлення про Стеблівську громаду або не вирізняти її в переліку інших, аналогічних територіальних утворень.

Очікувані результати:

 •  створено окремий розділ на сайті громади на якому можуть бути презентовані вигідні місця для ведення бізнесу та інвестування;
 •  підготовлено двомовні (українська та англійська) маркетингові матеріали для потенційних інвесторів та  інвестиційний паспорт громади з описом привабливих земельних ділянок та об'єктів.

Відповідальні за виконання:

виконавчий комітет селищної ради.

Завдання 1.1.2. Визначення інвестиційно привабливих об'єктів та їхня підготовка для залучення інвестицій

Стеблівська селищна територіальна громада має ряд об’єктів, які можуть бути запропоновані інвесторам – вільні від забудови земельні ділянки, а також приміщення різного цільового призначення. З метою здійснення контролю над станом нерухомого майна громади та оптимізації ухвалення рішень щодо його використання з урахуванням інтересів всього населення доцільно створення і ведення єдиного Реєстру об'єктів нерухомого майна комунальної власності з систематизованими даними про всі земельні ділянки, будівлі,  споруди, приміщення, що знаходяться в комунальній власності. Під Реєстром розуміється інформаційна система, що є впорядкованою відповідно до єдиних методологічних і програмно-технічних принципів сукупністю баз даних про суб'єктів і об'єкти комунальної власності та пов'язані з нею речові права. Основними принципами, на яких повинна базуватися така інформаційна система, виступають:

 • єдина система ідентифікації об'єктів;
 • однократність введення інформації;
 • відповідальність за повноту і достовірність наявної інформації;
 • забезпечення доступу користувачів до інформації та блокування несанкціонованого доступу;
 • періодичне оновлення інформації;
 • забезпечення збереження інформації та незалежності від технічних засобів, що застосовуються.

Реєстр нерухомого майна доцільно вести в розрізі типів об'єктів, наприклад: земельні ділянки; будівлі та споруди; приміщення; об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури та благоустрою; зелені насадження; об'єкти незавершеного будівництва.

Наступний крок після створення Реєстру – формування інвестиційних пропозицій за визначеними ділянками.

 

Очікувані результати:

 • створено реєстр об'єктів нерухомого майна комунальної власності громади  із систематизованими даними про всі земельні ділянки, будівлі, споруди і приміщення, що знаходяться в комунальній власності;
 • забезпечено доступ користувачів до інформації та блокування несанкціонованого доступу до реєстру.

Відповідальні за виконання:

            виконавчий комітет селищної ради.

 

Операційна ціль 1.2. Удосконалення управління місцевим розвитком

Завдання  1.2.1. Створення умов для ресурсного забезпечення та усунення дизбалансів розвитку населених  пунктів громади

Головна садиба громади – смт Стеблів на сьогодні може запропонувати більше зручностей для бізнесу та мешканців, порівняно з іншими населеними пунктами громади. В першу чергу це стосується: стану дорожнього покриття, освітлення вулиць, стану окремих об’єктів комунальної власності. Для того, щоб знизити наявні диспропорції і покращити можливості рівномірного розвитку територій громади пропонується здійснити:

 • оцінку існуючих підходів до фінансування розвитку території громади;
 • на основі отриманих висновків визначити першочергові цілі і джерела фінансування заходів зі зменшення дисбалансів в розвитку населених пунктів.

Очікувані результати:

 • покращено стан інфраструктури громади, в  тому числі в сільській місцевості.

Відповідальні за виконання:

виконавчий комітет селищної ради.

 

Завдання  1.2.2. Підвищення рівня управлінських кадрів та інституційний розвиток

Якісний підбір кадрів – запорука успішного розвитку ТГ. Лише ті громади, котрі зможуть залучити професійних спеціалістів (або підготувати власних) та утримати їх в середньостроковій перспективі будуть конкурентоспроможні. Для цього слід:

 • регулярно здійснювати оцінку (атестацію) спеціалістів;
 • створюювати умови для підвищення кваліфікації спеціалістів органів місцевого самоврядування та громадських активістів.

Очікувані результати:

 • по наслідках щорічних атестацій покращено кваліфікаційний рівень та професіоналізм посадових осіб місцевого самоврядування, службовців та працівників установ і закладів громади;
 • 15 посадових осіб і спеціалістів органів місцевого самоврядування та громадських активістів підвищили кваліфікацію за межами громади.

Відповідальні за виконання:

        виконавчий комітет селищної ради.

Завдання  1.2.3. Забезпечення доступу до швидкісного Інтернету та запровадження електронно-комунікаційних сервісів у сферу надання послуг (адміністративні, освіта, медицина та ін.) в громаді

Вирішення цього завдання передбачає:

 • удосконалення системи надання адміністративних послуг та розвиток електронного урядування;
 • покращення рівня надання адміністративних, освітніх, медичних послуг для жителів громади;
 • проведення швидкісного Інтернету (кабельні мережі) в комунальних закладах та населених пунктах, особливо в сільській місцевості громади шляхом пошуку виконавця робіт.

Очікувані результати:

 • проведено швидкісній  Інтернет в громаді;
 • удосконалено систему надання адміністративних послуг та розвиток електронного урядування;
 • покращено рівень надання адміністративних, освітніх, медичних послуг для жителів громади.

Відповідальні за виконання:

виконавчий комітет селищної ради, підрядна організація.

Завдання  1.2.4. Покращення доступності та якості адміністративних послуг

Покращення якості адміністративних послуг має бути досягнуто за рахунок спрощення та автоматизації процесу надання адміністративних послуг та підвищення їхньої якості шляхом:

 • створення Центру надання адміністративних послуг,
 • розробки та впровадження ІТ-механізмів комунікації влади та бізнесу.

Очікувані результати:

 • створено ЦНАП в громаді;
 • розроблено та впроваджено ІТ-механізми комунікації влади та бізнесу.

   Відповідальні за виконання:

   виконавчий комітет селищної ради..

 

Операційна ціль 1.3. Створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу

Завдання 1.3.1. Інформаційно - консультативна підтримка місцевого виробника

Інформаційно-консультативна підтримка місцевого виробника – це сукупність дій органів місцевого самоврядування, спрямована на розширення доступу до інформаційних джерел та спрощення бюрократичних процедур для бізнесу. Вона передбачає:

 • інформаційна підтримка та надання навчальних матеріалів і проведення тренінгів для місцевого виробника;
 • організація та сприяння участі представників місцевого малого і середнього бізнесу у презентаційних заходах та навчальних програмах, в т.ч. – за межами громади.

Очікувані результати:

 • забезпечено інформаційну підтримку для місцевого виробника шляхом розміщення на веб-сайті громади  грантів, тренінгів, навчань тощо;
 • забезпечено організацію та сприяння участі представників місцевого малого і середнього бізнесу у 3 презентаційних заходах та навчальних програмах, в т.ч. – за межами громади.

  Відповідальні за виконання:

виконавчий комітет селищної ради, спілка підприємців громади.

Завдання  1.3.2. Підтримка ініціатив мешканців і підприємців до створення кооперативів з виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, зеленого туризму та не аграрних видів бізнесу

При цьому передбачається:

 • пропагування переваг підприємництва та кооперативного руху в громаді;
 • сприяння налагодженню співпраці місцевих виробників та торгових мереж;
 • проведення навчально-інформаційної кампанії, спрямованої на формування у громаді ініціативних груп та підвищення їхньої компетенції щодо організаційно-правових питань створення та управління кооперативом;
 • надання комплексу інформації щодо бізнес-моделей створення кооперативів та допомога в пошуку фінансування (інвестори, проекти МТД) на закупівлю основних засобів;
 • презентація продукції місцевих кооперативів, зеленого туризму та не аграрних видів бізнесу;
 • навчально-консультативна підтримка ініціативних представників громади, які мають потенційну зацікавленість у розвитку підприємництва;
 • вивчення досвіду надання навчально-консультативної підтримки бізнесових ініціатив в інших громадах України, підготовка навчальних та методологічних матеріалів і їхня презентація в громаді.

Очікувані результати:

 • забезпечено сприяння ініціативних представників громади які мають потенційну зацікавленість у розвитку підприємництва навчально-консультативною підтримкою шляхом участі у тренінгах, семінарах, тощо;
 •  створено 2 суб'єкти зеленого туризму в громаді;
 • проведено1 презентацію продукції місцевих кооперативів, зеленого туризму та не аграрних видів бізнесу.

Відповідальні за виконання:

виконавчий комітет селищної ради, НУО.

 

Операційна ціль 1.4. Розвиток туристично-рекреаційної сфери

Завдання 1.4.1. Покращення стану туристичних об'єктів та інфраструктури рекреаційних зон

Стеблівська селищна ТГ має значний туристичний потенціал, обумовлений наявною історичною культурною спадщиною двох держав: України та Польщі. Це регіон, де народився та прожив більшу частину життя Нечуй-Левицький, певний період час тут знаходився Адам Міцкевич. Однак, збережені історичні пам’ятки та природні окраси практично невідомі українським, а, тим більше закордонним, туристам. В найближчі кілька років необхідно забезпечити зміну ситуації шляхом пропагування туристичних привабливостей громади, розвитку нових напрямів туризму та створення додаткових умов для залучення туристів.

Для цього передбачається:

 • створення каталогу об’єктів, які представляють інтерес для туристів та зон рекреації;
 • огляд ключових туристичних об’єктів та вжиття пріоритетних заходів, спрямованих на їхнє покращення.

Очікувані результати:

 • збільшено кількість туристів та екскурсантів на 10 %;
 • покращено  стан об’єктів туристичної інфраструктури громади.

Відповідальні за виконання:

виконавчий комітет селищної ради.

 

Завдання  1.4.2. Розвиток та розширення туристичних продуктів та мереж

Туризм – один з тих напрямів розвитку, який може сприяти сталому розвитку економіки громади, створенню нових робочих місць та формуванню загального позитивного інформаційного фону.

Першочерговими кроками для досягнення цього завдання є ідентифікація та консолідація фізичних осіб, підприємств, організацій, які потенційно можуть отримувати додаткові прибутки від надання туристичних послуг та залучення їх до всіх подальших заходів з розвитку туризму. Наступний крок – підготовка нових туристичних продуктів на основі вже наявного потенціалу громади.

 • формування і просування туристичного бренду громади;
 • підготовка і популяризація туристичного паспорту Стеблівської селищної ТГ (як мінімум – двомовного);
 • залучення місцевих підприємців та населення для просування туристичного бренду громади.

Очікувані результати:

 • збільшено кількість туристів та екскурсантів на 10 %;
 • туристичний потенціал громади став більш взнаваніший за межами громади.

Відповідальні за виконання:

виконавчий комітет селищної ради, Корсунь-Шевченківський державний історико-культурний заповідник, управління культури облдержадміністрації.

 

Завдання 1.4.3. Впровадження подієвого туризму у громаді

Стратегічна ціль 2. Підвищення активності мешканців громади та створення комфортних умов для проживання

Не дивлячись на переважно концентрацію населення громади в смт Стеблів, переважна більшість її території відноситься до сільської місцевості. І при формуванні стратегії було враховано всю особливості, переваги та недоліки саме такого стану речей. Сільські території останні кілька десятків років знаходяться під впливом цілого ряду проблем, серед яких нижча, порівняно з міською територію, ступінь комфорту проживання в сільській місцевості (погане забезпечення питною водою, недостатня забезпеченість комунальною інфраструктурою, потреба в підвищенні якості освіти та охорони здоров’я, слабка інформатизація тощо), певна інфантильність сільського населення і його низька залученість в суспільні процеси. Ці проблеми є головною причиною міграції населення з сіл в міста, причому першими залишають село молоді люди та кваліфіковані працівники.

Стратегія розвитку Стеблівської селищної територіальної громади передбачає реалізацію ряду проектів, які можуть вплинути на підвищення якості життя в селах та на всій території громади. Особливий акцент таких проектів буде робитися на залучення представників громади до суспільних та підприємницьких процесів, оскільки це сприятиме її розвитку.

Ці та інші можливості знайшли відображення у 4 операційних цілях та 14 завданнях, через які планується досягати цілі.

Діяльність у межах стратегічної цілі 2 узгоджується зі стратегічними цілями 2 та 3 Стратегії розвитку Черкаської області дона період 2021- 2027 роки.

Досягнення стратегічної цілі пропонується через наступну структуру операційних цілей та завдань.

Операційна ціль 2.1. Підтримка  активності населення з боку місцевої влади

Завдання  2.1.1. Створення умов для взаємодії громади і влади з метою спільного вирішення питань місцевого розвитку

Для цього передбачається:

 • пропагування розвитку громадських ініціатив, надання можливості ініціативним представникам громади ознайомитися з аналогічними прикладами в інших регіонах країни і, за можливості, за її межами;
 • надання підтримки громадським організаціям в реалізації соціальних проектів;
 • надання інформаційної підтримки діям місцевих громадських організацій, допомога їм в пошуках фінансування розвиткових проектів за рахунок зовнішніх джерел;
 • розробка і впровадження механізмів громадського контролю;
 • формування положення щодо збору і врахування громадської думки при вирішенні значимих для ОТГ питань;
 • впровадження громадського бюджету;
 • розробка і реалізація програм інформування населення.

Очікувані результати:

 •  

Завдання  2.1.2. Збереження місцевих традицій, розвиток української культури, історичної обізнаності та патріотичне виховання молоді

Завдання корелюється з завданнями операційних цілей 1.1 та 1.5. Передбачається започаткування замовлення виробництва сувенірної продукції для задоволення попиту туристів та, водночас, реалізація завдання сприятиме відкриттю нових бізнесів і створенню нових робочих місць.

Головними цілями в рамках завдання є:

 • популяризація самобутності Стеблівської громади як туристично привабливої території;
 • збереження та розвиток традиційних ремесел;
 • підвищення обізнаності молоді щодо місцевих традицій та народних промислів і ремесел;
 • підвищення рівня самозайнятості сільської молоді.

Очікувані результати:

 • започатковано замовлення виробництва та реалізації сувенірної продукції для задоволення попиту туристів;
 • збережено та забезпечено подальший розвиток традиційних ремесел;
 • підвищено рівень самозайнятості сільської молоді.

Відповідальні за виконання:

 виконавчий комітет селищної ради.

Операційна ціль 2.2. Розвиток та  підвищення якості інфраструктури громади

Завдання  2.2.1. Покращення стану вулиць, доріг та транспортного сполучення населених пунктів громади

  Першочергово потребують ремонту ділянки дорожнього покриття вулиць і доріг, по яких здійснюється  рух автомобільного транспорту, шкільних автобусів та які пов’язані з функціонуванням ключових соціально-економічних об’єктів громади ( загальноосвітніх навчальних закладів, закладів охорони здоров’я, соціального захисту, тощо).

 Задля цього планується:

 • визначити пріоритетність проведення робіт з підвищення стану дорожньо-транспортної інфраструктури в населених пунктах громади;
 • обговорення пріоритетів з громадськістю і встановлення остаточного графіку виконання робіт;
 • впровадження необхідних заходів з проведення ремонтних робіт на вулицях та дорогах населених пунктів.

Очікувані результати:

 • підвищено якість та безпеку на автомобільних дорогах громади;
 • покращено стан дорожньої інфраструктури громади;
 • поліпшено умови життя населення громади.

Відповідальні за виконання:

виконавчий комітет селищної ради.

Завдання  2.2.2. Створення умов для забезпечення населення якісною питною водою

Необхідні заходи:

 • оцінка поточного стану справ з водопостачанням населених пунктів громади та якості води, яка подається в оселі;
 • визначення можливостей громади і формування послідовних заходів з поліпшення ситуації з водопостачання населення.

Очікувані результати:

 • покращено стан питного водопостачання у населених пунктах громади.

Відповідальні за виконання:

   виконавчий комітет селищної ради.

Завдання  2.2.3. Поліпшення якості надання медичних послуг у громаді

Необхідні заходи:

 • оцінка поточного стану будівель закладів медицини, визначення подальших дій (капітальний ремонт, реконструкція, поточний ремонт) та здійснення заходів з благоустрою їхньої території;
 • створення умов для утримання кваліфікованих кадрів і залучення молодих спеціалістів;
 • розробка системи заходів з підвищення кваліфікації медичного персоналу;
 • придбання необхідного обладнання для закладів первинної медико-санітарної допомоги.

Очікувані результати:

 • забезпечено належні умови праці персоналу, шляхом проведення капітального ремонту будівель та кабінетів закладів первинної ланки охорони здоров'я громади;
 • створено умови для утримання кваліфікованих кадрів і залучення молодих спеціалістів ( купівля житла, впроваджено механізм матеріальної підтримки, забезпечено покращення умов проживання);
 • впроваджено заходи з підвищення кваліфікації медичного персоналу;
 • придбано необхідне обладнання для закладів первинної медико-санітарної допомоги.

 Відповідальні за виконання:

  виконавчий комітет селищної ради.

Завдання  2.2.4. Поліпшення якості надання освітніх послуг у громаді

Необхідні заходи:

 • оцінка поточного стану будівель закладів освіти, визначення подальших дій (капітальний ремонт, поточний ремонт) та здійснення заходів з благоустрою їхньої території;
 • впровадження системи оцінки якості роботи освітянського персоналу в громаді;
 • створення умов для утримання кваліфікованих кадрів і залучення молодих спеціалістів;
 • розробка системи заходів з підвищення кваліфікації освітянського персоналу;
 • придбання новітнього обладнання для освітніх закладів;
 • впровадження інформаційних технологій в систему навчання та підвищення рівня кваліфікації педагогічного персоналу.

Очікувані результати:

 • забезпечено належні умови праці педагогічного персоналу, шляхом проведення капітального ремонту будівель та класів і кабінетів установ загальної освіти громади;
 • впроваджено систему оцінки якості роботи педагогічного персоналу установ загальної освіти громади.
 • створено умови для утримання кваліфікованих кадрів вчителів  і залучення молодих спеціалістів ( купівля житла, впроваджено механізм матеріальної підтримки, забезпечено покращення умов проживання);
 • впроваджено заходи з підвищення кваліфікації педагогічного персоналу;
 • придбано новітнє обладнання для установ загальної освіти громади ;
 • впроваджено інформаційні технології в систему навчання та підвищено рівень кваліфікації педагогічного персоналу галузі освіти громади.

 Відповідальні за виконання:

       виконавчий комітет селищної ради.

Завдання  2.2.5. Розвиток мережі позашкільної освіти

На сьогодні в громаді на системній основі не надається позашкільна освіта. Більшість дітей змушені їздити до м.Корсунь-Шевченківський для занять у Центрі дитячої та юнацької творчості , Школі мистецтв, чи в спортивних гуртках ДЮСШ.

З метою усунення такого дисбалансу пропонується:

 • провести оцінку потреби дітей громади в розвиткових позашкільних навчальних програмах;
 • визначити найбільш оптимальні варіанти надання позашкільної освіти дітям, які проживають на території громади та можливості фінансової та/або організаційної підтримки з їхньої реалізації;
 • організувати надання позашкільної освіти на території громади;
 • надавати допомогу громадським організаціям, які готові будуть розвивати позашкільну освіту.

Очікувані результати:

 • проведено оцінку потреб дітей у розвиткових позашкільних навчальних програмах, визначено найбільш оптимальні варіанти надання позашкільної освіти дітям, які проживають на території громади ;
 • надано консультативну та фінансову допомогу громадським організаціям, які готові розвивати позашкільну освіту;
 • впроваджено позашкільну освіту в громаді.

Відповідальні за виконання:

    виконавчий комітет селищної ради, НУО.

 

Завдання  2.2.6. Створення умов для розвитку культурного середовища та здорового способу життя населення, в тому числі у сфері відпочинку та фізичної культури

Необхідні заходи:

 • пропагування здорового способу життя в громаді;
 • надання підтримки творчим колективам громади;
 • сприяння в розвитку спортивних гуртків, секцій тощо та забезпеченні їх належним інвентарем на конкурсній основі;
 • оцінка поточного стану існуючих будівель закладів культури та спорту, визначення перспектив їхнього подальшого утримання (капітального ремонту,  реконструкції, поточного ремонту);
 • проведення робіт з будівництва та ремонту будівель культурного та спортивного призначення.

Очікувані результати:

 • зменшено кількість населення яке вживає тютюнові вироби  та алкогольні напої;
 • надано фінансову підтримку творчим колективам громади;
 • організовано діяльність спортивних гуртків, секцій тощо та забезпечено їх належним інвентарем;
 • проведено оцінку поточного стану існуючих будівель закладів культури та спорту з метою визначення перспектив їх подальшого утримання;
 • проведено будівельні та ремонтні роботи на будівлях культурного та спортивного призначення.

Відповідальні за виконання :

виконавчий комітет селищної ради.

 

Операційна ціль 2.3. Вдосконалення системи управління твердими побутовими відходами

Завдання 2.3.1. Запровадження роздільної системи збору твердих побутових відходів

 • розроблення схеми санітарної очистки населених пунктів громади, у т.ч. визначення зон збору, місць розміщення полігонів (за наявності згоди мешканців громади);
 • повне охоплення території громади послугами зі збору та вивезення ТПВ;
 • впровадження системи роздільного збирання ТПВ та забезпечення її матеріальної підтримки;
 • удосконалення нормативно-методичного, організаційного, інформаційного забезпечення сфери поводження з ТПВ;
 • підвищення рівня відповідальності та екологічної культури населення.

 

Очікувані результати:

 • забезпечено роздільний збір твердих побутових відходів, їх транспортування, утилізацію, переробку.
 • придбано спеціалізовані вантажні автомобілі для перевезення ТПВ.

Відповідальні за виконання:

виконавчий комітет селищної ради.

 

Завдання  2.3.2. Ліквідація стихійних звалищ твердих побутових відходів

Необхідні заходи:

 • створення інформаційної карти стихійних звалищ твердих побутових відходів на території громади і розробка плану заходів з їхньої ліквідації;
 • розробка системи заохочень та покарань, пов’язаних з забрудненням території громади;
 • формування інформаційного поля із заохочення населення до робіт з ліквідації стихійних сміттєзвалищ.

Очікувані результати:

 • створено карту стихійних звалищ твердих побутових відходів на території громади і розроблено план заходів з їхньої ліквідації;
 • розроблено систему заохочень та покарань, пов’язаних з забрудненням території громади;
 • запроваджено на веб-сайті громади рубрику щодо виявлення стихійних сміттєзвалищ з метою  заохочення населення до ліквідації стихійних сміттєзвалищ.

Відповідальні за виконання:

виконавчий комітет селищної ради.

 

Завдання  2.3.3. Підвищення екологічної культури населення

Заходи:

 • організація просвітницької роботи в громаді задля підвищення екологічної культури населення;
 • формування нової системи ціннісних орієнтирів та моделей поведінки підростаючого покоління та суспільства загалом;
 • залучення громадськості до прийняття рішень з питань охорони навколишнього природного середовища;
 • популяризація дій з екологічного захисту через ЗМІ, Інтернет.

Очікувані результати:

 • розпочато просвітницьку роботу в громаді задля підвищення екологічної культури населення;
 • залучено громадськість до прийняття рішень з питань охорони навколишнього природного середовища;
 •  вжито дії з екологічного захисту які популяризуються  через ЗМІ, Інтернет.

Відповідальні за виконання:

виконавчий комітет селищної ради, НУО.

Операційна ціль 2.4. Впровадження заходів з енергоефективності  в громаді

Завдання 2.4.1. Проведення заходів з енергозбереження у бюджетній сфері

Економічний успіх регіону неможливий, якщо він не проводитиме політику, спрямовану на енергозбереження і підвищення енергоефективності в громаді. Місцева влада не має можливостей прямого впливу на приватний сектор, але вона може здійснювати заходи з енергоефективності в комунальній сфері. Успішна їхня реалізація сприятиме зменшенню навантаження на бюджет громади, слугуватиме позитивним прикладом для бізнесу і позитивно відображуватиметься на економічній спроможності ТГ.

З цією метою планується:

 • здійснити енергоаудит будівель соціальної сфери, які знаходяться у комунальній власності громади;
 • визначити шляхи і заходи з енергозбереження та впровадження нових підходів з енергоефективності;
 • розробити і впровадити енергопаспорти об’єктів і створити єдину базу даних по енерговитратам в громаді;
 • здійснювати її регулярний моніторинг і оновлення.

Очікувані результати:

 • ефективно використовуються традиційні види паливно-енергетичних ресурсів, насамперед,  природний газ;
 • зменшено обсяги споживання природного газу бюджетними установами;
 • збільшено частку використання місцевих і альтернативних видів енергоресурсів та використання енергії відновлюваних і нетрадиційних джерел.

Відповідальні за виконання:

виконавчий комітет селищної ради.

 

Завдання 2.4.2. Підтримка та популяризація заходів з енергозаощадження серед населення громади

Реалізація заходів з енергоефективності в громаді є можливою лише за умови долучення до цього процесу населення. Це означає, що дії місцевої влади повинні бути зрозумілі і схвалені переважною більшістю мешканців. А діяльність останніх має бути спрямована на підтримку заходів влади. Задля цього планується:

 • проводити інформаційну компанію, яка сприятиме популяризації енергозбереження в громаді ;
 • підготувати матеріали, які роз’яснюватимуть доцільність і ефективність енергозбереження для мешканців ТГ;
 • організовувати обмін досвідом та сприяти набуттю практичних навичок з енергозбереження.

 

Очікувані результати:

 • ефективно використовуються традиційні види паливно-енергетичних ресурсів, насамперед, імпортований природний газ;
 • зменшено обсяги споживання природного газу населенням;
 • збільшено частку використання місцевих і альтернативних видів енергоресурсів та використання енергії відновлюваних і нетрадиційних джерел.
 • Відповідальні за виконання:

виконавчий комітет селищної ради, населення громади.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Показники соціально-економічного розвитку  Стеблівської

селищної територіальної громади

Перелік показників соціально-економічного   розвитку, які передбачено досягти в результаті реалізації запланованих, заходів/ проектів, наведені в додатку 1.

Фінансовий план Стеблівської селищної територіальної громади на 2021-2023 роки, передбачає заходи /проекти, що спрямовуються на покращення стану інфраструктури та соціального добробуту мешканців населених пунктів на основі зростання економічного потенціалу громади та покращення її фінансової спроможності, наведені у додатку 2.

Перелік проектів розвитку Стеблівської селищної територіальної громади на 2021 рік, наведені у додатку 3.

Перелік об'єктів, які передбачені для  фінансування у 2021 році за рахунок субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

по Стеблівській селищній територіальній громаді, наведені у додатку 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

ПЕРЕЛІК

показників соціально-економічного розвитку Стеблівської  селищної  територіальної громади

 

 

Найменування показника

Одиниця виміру

Значення показника у

2020 році

( факт.)

Значення показника  у 2021 році

 ( прогноз)

2021 р. до 2020 р.,%

I

Демографічна ситуація

       

1.

Чисельність постійного населення

осіб

6670

7360

110,3

2.

Чисельність постійного населення віком 16 - 59 років

осіб

3750

4150

110,6

3.

Кількість дітей віком до 16 років

осіб

1165

1265

108,5

4.

Демографічне навантаження на 1000 осіб працездатного віку

%

77,8

77,3

х

5.

Природний приріст (скорочення) населення

осіб

-130

-180

38,4

6.

Загальний коефіцієнт вибуття сільського населення (на 1000 осіб наявного сільського населення)

проміле

22

23

х

7.

Внутрішня міграція населення в межах населених пунктів територіальної громади

осіб

52

45

86,5

II

Економічна ефективність

 

 

 

 

8.

Обсяг капітальних інвестицій на 1 особу

грн.

1900

3679

193,6

 

у тому числі за рахунок коштів державного бюджету

грн.

191

1857

972,0

 

у тому числі за рахунок коштів обласного бюджету

грн.

-

-

-

 

у тому числі за рахунок коштів бюджету об'єднаної територіальної громади

грн.

1709

1822

106,6

9.

Кількість підприємств малого та середнього бізнесу на 1000 осіб наявного населення

одиниць

2

2

100,0

10.

Кількість кооперативів на 1000 осіб наявного населення

одиниць

-

-

-

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

обслуговуючих сільськогосподарських

         одиниць

-

-

-

 

виробничих сільськогосподарських

          одиниць

-

-

-

 

споживчих

         одиниць

-

-

-

11.

Протяжність побудованих у звітному році доріг з твердим покриттям місцевого значення

км

2,5

3,0

120,0

12.

Кількість проектів регіонального розвитку, що реалізуються на території об'єднаної громади у тому числі за рахунок:

одиниць

2

4

200,0

коштів державного фонду регіонального розвитку

      одиниць

-

-

-

коштів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад

      одиниць

-

-

-

інших джерел

       одиниць

2

4

200,0

13.

Обсяг фінансування проектів регіонального розвитку, що реалізуються на території об'єднаної громади

тис. грн.

    1932,5

16059,5

831,0

за рахунок державного бюджету

тис. грн.

1273,5

13665,2

       1073,0

за рахунок місцевого бюджету

тис. грн.

659,0

2394,3

363,3

за рахунок інших джерел

тис. грн.

-

-

-

III

Фінансова самодостатність

       

14.

Доходи загального фонду бюджету об'єднаної територіальної громади (без трансфертів) на 1 особу

грн.

5526

5440

98,4

15.

Капітальні видатки бюджету об'єднаної територіальної громади (без трансфертів) на 1 особу

грн.

1900

3679

193,6

16.

Частка базової дотації в доходах загального фонду бюджету об'єднаної територіальної громади (без урахування субвенцій)

%

0

0

х

17.

Частка видатків бюджету розвитку в загальному обсязі видатків об'єднаної територіальної громади (без урахування власних надходжень бюджетних установ)

%

25

34

х

18.

Обсяг надходжень до бюджету об'єднаної територіальної громади від сплати податку на доходи фізичних осіб на 1 особу

грн.

3518

3444

97,8

19.

Обсяг надходжень до бюджету об'єднаної територіальної громади від плати за землю на 1 особу

грн.

968

967

99,8

20.

Обсяг надходжень до бюджету об'єднаної територіальної громади від сплати єдиного податку на 1 особу

грн.

827

838

101,3

21.

Обсяг надходжень до бюджету об'єднаної територіальної громади від сплати акцизного податку на 1 особу

грн.

40

40

100,0

22.

Обсяг надходжень до бюджету об'єднаної територіальної громади від сплати податку на нерухоме майно на 1 особу

грн.

17

17

100,0

IV

Якість та доступність публічних послуг

       

23.

Частка домогосподарств, що мають доступ до фіксованої широкосмугової мережі Інтернет, у загальній кількості домогосподарств об'єднаної територіальної громади

%

0

0

х

24.

Забезпеченість населення лікарями загальної практики - сімейними лікарями на 1000 осіб наявного населення на кінець року

осіб

0,45

0,41

91

25.

Середня наповнюваність групи дошкільного навчального закладу об'єднаної територіальної громади

осіб

18

16

88,8

26.

Частка дітей дошкільного віку охоплена дошкільними навчальними закладами, у загальній кількості дітей дошкільного віку

%

60

60

100,0

27.

Середня наповнюваність класів загальноосвітньої школи об'єднаної територіальної громади

осіб

13

12

92,3

28.

Частка дітей, для яких організовано підвезення до місця навчання і додому, у загальній кількості учнів, які того потребують

%

100

100

х

29.

Частка дітей, охоплених позашкільною освітою, у загальній кількості дітей шкільного віку

%

0

0

х

30.

Частка випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які отримали за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної мови 160 балів і вище, у загальній кількості учнів, що проходили тестування з іноземної мови

%

0

0

Х

31.

Частка випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які отримали за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з української мови 160 балів і вище, у загальній кількості учнів, що проходили тестування з української мови

%

60

50

х

32.

Частка випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які отримали за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з математики 160 балів і вище, у загальній кількості учнів, що проходили тестування з математики

%

22

18

х

V

Створення комфортних умов для життя

       

33.

Частка домогосподарств, забезпечених централізованим водопостачанням, у загальній кількості домогосподарств об'єднаної територіальної громади

%

50

50

х

34.

Частка домогосподарств, забезпечених централізованим водовідведенням, у загальній кількості домогосподарств об'єднаної територіальної громади

%

0

0

х

35.

Частка домогосподарств, які уклали кредитні договори в рамках механізмів підтримки заходів з енергоефективності в житловому секторі за рахунок коштів державного бюджету (у тому числі із співфінансуванням з місцевих бюджетів), у загальній кількості домогосподарств об'єднаної територіальної громади

%

0

0

х

36.

Частка населених пунктів, у яких впроваджено роздільне збирання твердих побутових відходів, у загальній кількості населених пунктів об'єднаної територіальної громади

%

0

0

х

37.

Частка населених пунктів, які уклали договори з обслуговуючими організаціями на вивезення твердих побутових відходів, у загальній кількості населених пунктів об'єднаної територіальної громади

%

0

0

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

Фінансовий план

Стеблівської  селищної територіальної громади на 2021-2023 роках

 

№п/п

Заходи/проекти

Обсяг фінансування, тис. грн.

 

2021 р.

2022 р.

2023 р.

Разом

 

Завдання 1.1.1. Створення позитивного інвестиційного іміджу громади

 

 

1.

Підготовка інвестиційних пропозицій громади

41,067

50,0

50,0

141,067

 

Завдання 1.1.2. Визначення інвестиційно привабливих об'єктів та їхня підготовка для залучення інвестицій

 

 

2.

Створення та впровадження інформаційної системи «Реєстр нерухомого майна комунальної власності громади

-

50,0

-

50,0

 

Завдання  1.2.1. Створення умов для ресурсного забезпечення та усунення дизбалансів розвитку населених  пунктів громади

 

 

3.

Виготовлення технічної документації з

встановлення меж населених пунктів

с.Шендерівка, с.Нова Буда

39,133

-

-

39,133

 

4.

Виготовлення технічної документації з нормативно грошової оцінки земель с.Шендерівка, с.Нова Буда

45,0

-

-

45,0

 

5.

Виготовлення технічної документації з нормативно грошової оцінки земель с.Заріччя, с.Миколаївка, с.Склименці

45,0

-

-

45,0

 

6.

Виготовлення технічної документації з

нормативно грошової оцінки земель

с.Комарівка, с.Хильки

40,0

-

-

40,0

 

7.

Виготовлення технічної документації з

встановлення меж населених пунктів

с.Комарівка, с.Хильки

-

50,0

-

50,0

 

8.

Розроблення технічної документації із

землеустрою щодо поділу

земельних ділянок комунальної власності

в межах Стеблівської селищної ради

20,0

-

-

20,0

 

9.

Розроблення технічної документації із

землеустрою щодо поділу

земельних ділянок комунальної власності

в межах Стеблівської селищної ради

(відновлення) зовнішніх меж земельної

ділянки в натурі (на місцевості)

                 25,0

-

-

25,0

 

10.

Розроблення землевпорядної документації щодо відведення земельних ділянок комунальної власності

         25,0

-

-

25,0

 

11.

Придбання пожежної автоцистерни ( АЦ-40 3-х місної з запасом вогнегасних речовин до 4-х тон та гідравлічним відвалом) для місцевої пожежної охорони Стеблівської селищної територіальної громади Черкаської області

         1300,0

-

-

1300,0

 

Завдання  1.2.2. Підвищення рівня управлінських кадрів та інституційний розвиток

 

 

12.

Створення умов для підвищення кваліфікації спеціалістів органів місцевого самоврядування та громадських активістів

  10,0

15,0

15,0

40,0

 

Завдання  1.2.3. Забезпечення доступу до швидкісного Інтернету та запровадження електронно-комунікаційних сервісів у сферу надання послуг (адміністративні, освіта, медицина та ін.) в громаді

 

 

13.

Проведення швидкісного Інтернету шляхом прокладання кабельних оптоволоконних мереж у населених пунктах громади

кошти приватного інвестора

кошти приватного інвестора

-

кошти приватного інвестора

 

14.

Впровадження швидкісного інтернету у закладах освіти, охорони здоров'я, культури та електронного урядування у структурних підрозділах громади

-

50,0

50,0

100,0

 

Завдання  1.2.4. Покращення доступності та якості адміністративних послуг

 

 

15.

Реконструкція будівлі колишньої аптеки під розміщення центру надання адміністративних послуг по вулиці Нечуя-Левицького,1 в смт Стеблів

-

5000,0

-

5000,0

 

Завдання 1.3.1. Інформаційно - консультативна підтримка місцевого виробника

 

 

16.

Інформаційна підтримка і надання навчальних матеріалів та проведення тренінгів для місцевого виробника

10,0

15,0

20,0

45,0

 

17.

Організація та сприяння участі представників місцевого малого і середнього бізнесу у презентаційних заходах та навчальних програмах, в т.ч. – за межами громади

10,0

15,0

20,0

45,0

 

Завдання  1.3.2. Підтримка ініціатив мешканців і підприємців до створення кооперативів з виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, зеленого туризму та не аграрних видів бізнесу

 

 

18.

Проведення навчально-інформаційної кампанії, спрямованої на формування у громаді ініціативних груп та підвищення їхньої компетенції щодо організаційно-правових питань створення та управління кооперативом

10,0

15,0

20,0

45,0

 

19.

Надання комплексу інформації щодо бізнес-моделей створення кооперативів та допомога в пошуку фінансування (ДФРР, інвестори, проекти МТД) на закупівлю основних засобів.

15,0

15,0

15,0

45,0

 

Завдання 1.4.1. Покращення стану туристичних об'єктів та інфраструктури рекреаційних зон

 

 

20.

Створення каталогу об’єктів, які представляють інтерес для туристів та зон рекреації

-

15,0

-

15,0

 

Завдання  1.4.2. Розвиток та розширення туристичних продуктів та мереж

 

 

21.

Формування і просування туристичного бренду громади

-

20,0

30,0

50,0

 

22.

Підготовка і популяризація туристичного паспорту Стеблівської ОТГ (як мінімум – двомовного)

-

10,0

10,0

20,0

 

23.

Залучення місцевих підприємців та населення для просування туристичного бренду громади

10,0

10,0

10,0

30,0

 

Завдання 1.4.3. Впровадження подієвого туризму у громаді

 

 

Завдання  2.1.1. Створення умов для взаємодії громади і влади з метою спільного вирішення питань місцевого розвитку

 

 

24.

Створення умов для навчання зі стажуванням для ініціативних представників громадських організацій  громади поза її межами

10,0

15,0

15,0

40,0

 

25.

Надання інформаційної підтримки діям місцевих громадських організацій, допомога їм в пошуках фінансування розвиткових проектів за рахунок зовнішніх джерел

5,0

5,0

5,0

15,0

 

26.

Надання фінансової підтримки громадським організаціям в реалізації соціальних проектів через впровадження громадського бюджету

-

100,0

200,0

300,0

 

Завдання  2.1.2. Збереження місцевих традицій, розвиток української культури, історичної обізнаності та патріотичне виховання молоді

 

 

27.

Популяризація самобутності Стеблівської громади як туристично привабливої території

5,0

10,0

15,0

30,0

 

28.

Збереження та розвиток традиційних ремесел

20,0

20,0

20,0

60,0

 

29.

Підвищення обізнаності молоді щодо місцевих традицій та народних промислів і ремесел

5,0

5,0

5,0

15,0

 

30.

Підвищення рівня самозайнятості сільської молоді

-

50,0

70,0

120,0

 

Завдання  2.2.1. Покращення стану вулиць, доріг та транспортного сполучення населених пунктів громади

 

 

31.

Капітальний ремонт вул. Дуплія с. Сидорівка

289,986

-

-

  289,986

 

32.

Капітальний ремонт вул.Піщана  с. Переможинці

209,928

-

-

  209,928

 

33.

Капітальний ремонт вул.Лугова с.Дацьки

209,484

-

-

  209,484

 

34.

Капітальний ремонт провул.Радківський  смт Стеблів

229,648

-

-

   229,648

 

35.

Капітальний ремонт вул.Марка Вовчка смт Стеблів

239,614

-

-

  239,614

 

36.

Капітальний ремонт вул.Пушкіна  смт Стеблів

289,400

-

-

   289,400

 

37.

Капітальний ремонт вул.Шевська  смт Стеблів

289,328

-

-

  289,328

 

38.

Капітальний ремонт вул.Ювілейна  с. Скрипчинці

209,274

-

-

  209,274

 

39

Капітальний ремонт вул. Незалежності (3 ділянка) смт Стеблів

299,900

-

-

   299,900

 

40.

Капітальний ремонт вул. Анатолія Міцерука ( 5 ділянка) в смт Стеблів

2200,0

-

-

  2200,0

 

41.

Капітальний ремонт перехрестя вулиць Анатолія Міцерука - Тараса Шевченка (з влаштуванням тротуару) –

Нечуя-Левицького-Партизанська-Чіковані в смт Стеблів 

2700,1

-

-

  2700,1

 

42.

Капітальний ремонт вул. Лесі Українки в смт Стеблів

299,994

-

-

   299,994

 

43.

Капітальний ремонт вул.Благовісна  с. Хильки

-

299,994

-

  299,994

 

44.

Капітальний ремонт вул. Чіковані с.Яблунівка

299,994

  299,998

299,998

  899,990

 

45.

Поточний ремонт вул.Туркинецька с.Переможинці

-

199,0

-

199,0

 

46.

Поточний ремонт містків по

 вул.Лугова та вул.Зої Космодем’янської с.Дацьки

-

199,0

-

199,0

 

47.

 Поточний ремонт вул.Гайова с.Дацьки

-

199,0

-

199,0

 

48.

Поточний ремонт вул.Чкалова с.Комарівка

-

199,0

-

199,0

 

49.

Поточний ремонт вул.Гоголя с.Комарівка

-

199,9

-

199,9

 

50.

Поточний ремонт вул.Садова с.Нова Буда

-

199,0

-

199,0

 

51.

  Поточний ремонт вул.Набережна

 с.Шендерівка

-

199,0

-

199,0

 

52.

Поточний ремонт вул.Миру с.Шендерівка

-

199,0

-

199,0

 

53.

Поточний ремонт вул.Шевченка с.Шендервіка

-

199,0

-

199,0

 

54.

Поточний ремонт вул. Нечуя-Левицького с. Шендерівка

-

199,0

-

199,0

 

 

 

55.

Поточний ремонт вул.Підліщанська с.Шендерівка

-

199,0

-

199,0

 

56.

Поточний ремонт вул.Лугова с.Сидорівка

199,9

-

-

199,9

 

58.

Поточний ремонт вул.Польова

 смт Стеблів              

-

199,0

-

199,0

 

59.

Поточний ремонт вул.Гагаріна смт Стеблів

-

199,0

-

199,0

 

60.

Поточний ремонт вул.Марка Вовчка смт Стеблів

50,0

-

-

   50,0

 

61.

Поточний ремонт вул.Івана Франка  смт Стеблів

50,0

-

-

50,0

 

62.

Поточний ремонт вул.Сагайдачного с. Шендерівка

50,0

-

-

50,0

 

63.

Поточний ремонт вул.Перемоги с.Сидорівка

60,0

-

-

60,0

 

64.

Поточний ремонт вул.Чіковані с.Скрипчинці

60,0

                              -

-

60,0

 

65.

Поточний ремонт вулиць с.Заріччя, с.Склименці та селища Хлерівка

180,2

279,7

-

459,9

 

66.

Утримання вулиць та доріг в осінньо-зимовий період (посипка піщано-сольовою сумішшю, розчищення дорожнього полотна від снігу)

150,0

170,0

-

320,0

 

67.

Реконструкція вуличного освітлення вул.Центральна ТП-147 с.Переможинці

                156,0

                        -

-

156,0

 

68.

Реконструкція вуличного освітлення  ТП-295 с.Склименці

                140,0

                    -

-

140,0

 

69.

Реконструкція вуличного освітлення ТП-298 селища Хлерівка

100,0

-

 

-

100,0

 

Завдання  2.2.2. Створення умов для забезпечення населення якісною питною водою

 

 

70.

Артезіанська свердловина (нове будівництво) в смт Стеблів

-

-

1000,0

1000,0

 

Завдання  2.2.3. Поліпшення якості надання медичних послуг у громаді

 

 

71.

Поточний ремонт ФАПу в с.Дацьки

-

50,0

-

50,0

 

72.

Поточний ремонт ФАПу в с.Сидорівка

  50,0

-

-

50,0

 

73.

Поточний ремонт ФАПу в с.Склименці

-

50,0

-

50,0

 

74.

Поточний ремонт ФАПу в с.Переможинці

-

50,0

-

50,0

 

75.

Капітальний ремонт будівлі дільничної лікарні по вул.Міцерука в смт. Стеблів

-

-

7000,0

7000,0

 

76.

Реконструкція будівлі колишньої дитячої

установи "Вишенька" під фельдшерсько

акушерський пункт та спортивну

залу по вул.Чіковані,17  в с.Яблунівка,

Корсунь-Шевченківського району,

 Черкаської області ( із здійсненням

 комплексних заходів з

енергоефективності)

-

4723,434

-

  4723,434

 

Завдання  2.2.4. Поліпшення якості надання освітніх послуг у громаді

 

 

77.

Капітальний ремонт даху Стеблівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім.І.С.Нечуя-Левицького по вул.Партизанська,3 в смт Стеблів

2778,619

-

-

   2778,619

 

78.

Капітальний ремонт даху Шендерівського НВК по провул. Шкільний,26  в с.Шендерівка

2100,0

-

-

2100,0

 

79.

Капітальний ремонт внутрішніх туалетів Стеблівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім.І.С.Нечуя-Левицького по вул.Партизанська,3 в смт Стеблів

200,0

-

-

200,0

 

80.

Капітальний ремонт внутрішніх туалетів Дацьківського НВК по вул. Центральна,26  в с.Дацьки

50,0

-

-

50,0

 

81.

Капітальний ремонт огорожі ЗДО «Росинка» по вул.Шкільна,9 в смт Стеблів

50,0

-

-

50,0

 

82.

Придбання обладнання та меблів для харчоблоку Стеблівської загальноосвітньої школи I-III ступенів імені І.С. Нечуя-Левицького  Стеблівської селищної ради

250,0

-

-

250,0

 

83.

Впровадження інформаційних технологій в систему навчання шляхом придбання мультимедійного обладнання та комп’ютерної техніки для загальноосвітніх навчальних закладів

199,9

199,9

199,9

599,7

 

84.

Проведення тренінгів для педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів громади з метою підвищення мотивації до навчання учнів

20,0

30,0

40,0

90,0

 

85.

Підтримка органом місцевого самоврядування проектів "Майстерні сільських ініціатив"

-

40,0

50,0

90,0

 

86.

Будівництво дитячого ігрового майданчика на території Шендерівського НВК

-

200,0

-

200,0

 

87.

Створення освітніх хабів «HAPPI-ХАБ»

на базі чотирьох закладів загальної

середньої освіти Стеблівської селищної

ради

 

170,0

170,0

170,0

510,0

 

Завдання  2.2.5. Розвиток мережі позашкільної освіти

 

 

88.

Створення центру дитячої та юнацької творчості, комплектація його кадрами та необхідною матеріально-технічною базою

-

500,0

500,0

1000,0

 

Завдання  2.2.6. Створення умов для розвитку культурного середовища та здорового способу життя населення, в тому числі у сфері відпочинку та фізичної культури

 

 

 

89.

Капітальний ремонт сільського будинку культури по вул. Центральна,28 в с.Дацьки

50,0

-

-

50,0

 

90.

Капітальний ремонт даху сільського будинку культури по вул. Чіковані в с.Шендерівка

-

2000,0

-

2000,0

 

91.

Капітальний ремонт спортивної зали по вул. Чіковані в с.Шендерівка

-

-

1000,0

1000,0

 

92.

Капітальний ремонт фасаду будинку культури по вулиці Партизанська,8 в смт Стеблів Звенигородського району Черкаської області ( із здійсненням комплексних заходів з енергоефективності)

4000,0

-

-

4000,0

 

93.

Будівництво стадіону (футбольного поля

зі штучним покриттям розміром 60х40 м,

легкоатлетичними доріжками, трибунами

та освітленням) по вул.Чіковані в

Стеблів Корсунь- Шевченківського

району Черкаської області

7980,859

-

-

    7 980,859

 

Завдання 2.3.1. Запровадження роздільної системи збору твердих побутових відходів

 

 

94.

Створення демонстраційних майданчиків для збирання побутових відходів в смт Стеблів (Стеблівська ЗОШ І-ІІІ ст. та ЗДО «Росинка»)

100,0

-

-

100,0

 

95.

 Будівництво майданчиків для збирання твердих побутових відходів в населених пунктах громади,

50,0

-

100,0

150,0

 

Завдання  2.3.2. Ліквідація стихійних звалищ твердих побутових відходів

 

 

96.

Підтримка соціальних ініціатив мешканців в рамках впровадження довгострокової програми поводження з ТПВ

        20,0

30,0

     40,0

90,0

 

97.

Створення карти стихійних звалищ твердих побутових відходів на території громади і розробка та виконання плану заходів з їхньої ліквідації.

       50,0

50,0

    50,0

150,0

 

98.

Розробка системи заохочень та покарань, пов’язаних з забрудненням території громади.

       10,0

5,0

-

15,0

 

Завдання  2.3.3. Підвищення екологічної культури населення

 

 

99.

Залучення громадськості до прийняття рішень з питань охорони навколишнього природного середовища

      10,0

5,0

  5,0

20,0

 

100.

Популяризація дій з екологічного захисту через ЗМІ, Інтернет

    5,0

5,0

  5,0

15,0

 

Завдання 2.4.1. Проведення заходів з енергозбереження у бюджетній сфері

 

 

101.

Проведення енергоаудиту будівель установ бюджетної сфери та виготовлення енергетичних паспортів

         53,970

   50,0

   50,0

153,970

 

102.

Розроблення та впровадження  Програми  з енергозбереження Стеблівської селищної ради на 2021-2023 роки

-

   60,0

    70,0

130,0

 

103.

Впровадження енергоменеджменту та енергомоніторингу в бюджетних установах, як складових системи енергоефективності

-

   15,0

   25,0

40,0

 

Завдання 2.4.2. Підтримка та популяризація заходів з енергозаощадження серед населення громади

 

 

104.

Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо популяризації серед населення заходів з енергозаощадження ( випуск інформаційних листків, підготовка статтей в ЗМІ, поширення заходів з енергоефективності в соціальних мережах, озвучення інформації з енергозаощадження у прямому ефірі  на телерадіоорганізації "На хвилі Корсуня")

-

5,0

10,0

15,0

 

105.

Підготовка та презентація матеріалів, які роз’яснюватимуть доцільність і ефективність енергозбереження для мешканців ОТГ на веб-сайт громади.

-

1,0

1,0

2,0

 

106.

Організація проведення заходів з обміну досвідом та сприяння набуттю практичних навичок з енергозбереження

-

15,0

15,0

30,0

 

 

Всього

28777,228

17456,925

11200,899

57709,022

 

                   

 

 

                                                                                                                              Додаток 3

 

Перелік проектів розвитку

Стеблівської селищної територіальної громади на 2021 рік

 

Найменування проекту

Період

реалізації

проекту

Оціночна вартість проекту, тис.грн.

Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис.грн.

Очікувані результати

усього

Залишок на 01.01.2021 р.

Всього

державний бюджет

місцевий бюджет

Інші  джерела

Завдання  1.2.1. Створення умов для ресурсного забезпечення та усунення дисбалансів розвитку населених пунктів громади

1.

Придбання пожежної

автоцистерни АЦ-40 3-х

місної з запасом

вогнегасних речовин до

4-х тон та гідравлічним

відвалом) для місцевої

пожежної охорони

Стеблівської селищної

територіальної громади

Черкаської області

2021/2021

1300,0

1300,0

1300,0

1300,0

 

 

Придбано пожежну автоцистерну

Завдання  2.2.1. Покращення стану вулиць, доріг та транспортного сполучення населених пунктів громади

 

2.

Капітальний ремонт

вулиці Незалежності  (3

ділянка)  смт Стеблів

 

2021/2021

299,9

299,9

299,9

 

299,9

 

Покращено стан

дорожнього покриття

вулиці протяжністю

420 кв.м./70 м.п

 

3.

Капітальний ремонт

перехрестя вулиць

Анатолія Міцерука

Тараса Шевченка (з тротуаром)

Нечуя-Левицького

Партизанська-Чіковані

смт Стеблів 

 

2021/2021

2700,1

 

 2700,1

 

2700,1

 

2700,1

 

Покращено стан

дорожнього покриття

вулиці протяжністю

2500 м.п/300 м.п.

 

4.

Капітальний ремонт

вулиці Анатолія

Міцерука (5 ділянка)

смт Стеблів

2021/2021

2200,0

2200,0

2200,0

 

2200,0

 

Покращено стан

дорожнього покриття

вулиці протяжністю

3300 кв.м./550 м.п

 

5.

Капітальний ремонт

вулиці Чіковані

 с. Яблунівка 

2021/2021

299,994

299,994

299,994

 

299,994

 

Покращено стан

дорожнього покриття

вулиці протяжністю

600 кв.м./133 м.п

 

6.

Капітальний ремонт

вулиці Пушкіна смт Стеблів 

2021/2021

289,400

289,400

289,400

 

289,400

 

Покращено стан

дорожнього покриття

вулиці протяжністю

658 кв.м./145 м.п

 

7.

Капітальний ремонт

вулиці Шевська смт Стеблів 

2021/2021

289,328

289,328

289,328

 

289,328

 

Покращено стан

дорожнього покриття

вулиці протяжністю

690 кв.м./145 м.п

 

8.

 

Капітальний ремонт

вул.Лесі Українки в

смт Стеблів

2021/2021

299,994

299,994

299,994

 

299,994

 

Покращено стан

дорожнього покриття

вулиці протяжністю

712 кв.м./240 м.п

 

9.

 

Капітальний ремонт

вул. Ювілейна

с.Скрипчинці

2021/2021

209,274

209,274

209,274

 

209,274

 

Покращено стан

дорожнього покриття

вулиці протяжністю

490 кв.м./140 м.п

 

10.

Капітальний ремонт

вулиці Дуплія ( 4

ділянка) с. Сидорівка

2021/2021

289,986

289,986

289,986

 

289,986

 

Покращено стан

дорожнього покриття

вулиці протяжністю

630 кв.м./140 м.п

 

11.

Капітальний ремонт

вул. Марка Вовчка  в

смт Стеблів

2021/2021

239,614

239,614

239,614

 

239,614

 

Покращено стан

дорожнього покриття

вулиці протяжністю

560 кв.м./140 м.п

 

12.

Капітальний ремонт

провулку Радківський  в

смт Стеблів

2021/2021

229,648

229,648

229,648

 

229,648

 

Покращено стан

дорожнього покриття

вулиці протяжністю

530 кв.м./150 м.п

 

13.

 

Капітальний ремонт

вул.Піщана

с.Переможинці

2021/2021

209,928

209,928

209,928

 

209,928

 

Покращено стан

дорожнього покриття

вулиці протяжністю

500 кв.м./143 м.п

 

14.

 

Капітальний ремонт

вул.Лугова с.Дацьки

2021/2021

209,484

209,484

209,484

 

209,484

 

Покращено стан

дорожнього покриття

вулиці протяжністю

500 кв.м./143 м.п

15.

Капітальний ремонт вул.Новоселиця с.Заріччя

2021/2021

299,9

299,9

299,9

 

299,9

 

Покращено стан

дорожнього покриття

вулиці протяжністю

600 кв.м./130 м.п

16.

Реконструкція мережі зовнішнього вуличного освітлення ТП-147 с.Переможинці

2021/2021

156,0

156,0

156,0

 

156,6

 

Проведено

реконструкцію

мережі вуличного

освітлення

17.

Реконструкція мережі зовнішнього вуличного освітлення ТП-295 с. Склименці

2021/2021

140,0

140,0

140,0

 

140,0

 

Проведено

реконструкцію

мережі вуличного

освітлення

18.

Реконсрукція мережі зовнішнього вуличного освітлення ТП-298 селище Хлерівка

2021/2021

100,0

10,0

100,0

 

100,0

 

Проведено

реконструкцію

мережі вуличного

освітлення

Завдання  2.2.4. Поліпшення якості надання освітніх послуг у громаді

19.

Капітальний ремонт

даху Стеблівської

загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів

ім.І.С.Нечуя

Левицького по

вул.Партизанська,3  смт

Стеблів Корсунь

Шевченківського

району Черкаської

області

2021/2021

2778,619

2778,619

2778,619

2778,619

 

 

Виконано роботи з капітального ремонту даху

 

20.

Капітальний ремонт

даху Шендерівського

НВК по провул.

Шкільний,26  в

с.Шендерівка

2021/2021

2100,0

2100,0

2100,0

 

2100,0

 

Виконано роботи з капітального ремонту даху

 

 

 

 

21.

Капітальний ремонт

внутрішніх туалетів

Стеблівської

Загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів

ім.І.С.Нечуя

Левицького

Стеблівської селищної

ради по

вул.Партизанська,3

 смт Стеблів

2021/2021

200,0

200,0

200,0

 

200,0

 

Виконано роботи з капітального ремонту внутрішніх туалетів

 

22.

Капітальний ремонт

внутрішніх туалетів

Дацьківського НВК по

вул. Центральна,26  в

с.Дацьки

2021/2021

50,0

50,0

50,0

 

50,0

 

Виконано роботи з капітального ремонту внутрішніх туалетів

23.

Капітальний ремонт

огорожі

ЗДО «Росинка» по

вул.Шкільна,9 в смт

Стеблів

2021/2021

50,0

50,0

50,0

 

50,0

 

Виконано роботи з капітального ремонту внутрішніх туалетів

24.

Придбання обладнання

та меблів для

харчоблоку

Стеблівської

Загальноосвітньої

школи I-III ступенів

імені І.С. Нечуя

Левицького

Стеблівської селищної

ради

2021/2021

250,0

250,0

250,0

 

250,0

 

Придбано обладнання та меблі для харчоблоку

25.

Придбання

комп’ютерної техніки

2021/2021

200,0

200,0

200,0

 

200,0

 

Придбано комп’ютерну техніку

Завдання  2.2.6. Створення умов для розвитку культурного середовища та здорового способу життя населення, в тому числі у сфері відпочинку та фізичної культури

26.

Капітальний ремонт

сільського будинку

культури по вул.

Центральна,28

в с.Дацьки

2021/2021

50,0

50,0

50,0

 

50,0

 

Замінено дверні та віконні блоки

27.

Будівництво стадіону (

футбольного поля зі

штучним покриттям

розміром 60х40 м,

легкоатлетичними

доріжками, трибунами

та освітленням) по

вул.Чіковані в

смт.Стеблі

в Корсунь

Шевченківського

району Черкаської

області

2021/2021

7980,859

7980,859

7980,859

5586,601

2394,258

 

Збудовано стадіон

28.

Капітальний ремонтфасаду будинку культури по вулиці Партизанська,8 в смт Стеблів Звенигородського району Черкаської області ( із здійсненням комплексних заходів з енергоефективності)

2021/2021

4000,0

4000,0

4000,0

4000,0

 

 

Виконано роботи з капітального ремонту фасаду будинку культури

 

Всього

 

27422,028

27422,028

27422,028

13665,220

13756,808

 

 

 

в т.ч. капітальний ремонт доріг

 

8066,550

8066,550

8066,550

 

8066,550

 

 

                         

                                                   

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                     Додаток 4.

Перелік

об'єктів, які передбачені для  фінансування у 2021 році за рахунок субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

по Стеблівській селищній територіальній громаді

 

№п/п

Назва об'єкту

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн.

Примітка

1.

Придбання пожежної автоцистерни (АЦ-40 3-х місної із запасом вогнегасних речовин до 4-х тон та гідравлічним відвалом) для місцевої пожежної охорони Стеблівської селищної територіальної громади Черкаської області

 

1300,000

 

2.

Капітальний ремонт даху Стеблівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім.І.С.Нечуя-Левицького по вулиці Партизанська,3 смт Стеблів Корсунь-Шевченківського району Черкаської області

2778,619

 

3.

Капітальний ремонт фасаду будинку культури по вулиці Партизанська,8 в смт Стеблів Звенигородського району Черкаської області ( із здійсненням комплексних заходів з енергоефективності)

4000,0

 

 

Всього

8078,619

 

 

4. Фінансове забезпечення реалізації Програми.

Для реалізації основних заходів Програми соціально-економічного та культурного розвитку Стеблівської селищної територіальної громади передбачається використання коштів із різних джерел, а саме :

 • бюджету селищної територіальної громади;
 • субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій;
 •  державного фонду регіонального розвитку;
 • інших цільових субвенцій з державного бюджету;
 • інших джерел не заборонених законодавством.

 

5. Моніторинг та оцінка результативності реалізації Програми.

Основні показники та окремі заходи Програми можуть коригуватися з урахуванням соціально-економічної ситуації в громаді та суспільстві з відповідним затвердженням рішенням сесії селищної ради.

Механізм реалізації заходів та контроль за виконанням Програми передбачає:

- селищна рада затверджує Програму соціально-економічного розвитку та культурного розвитку Стеблівської селищної територіальної громади на 2021-2023 роки;

- заходи/проекти Програми враховуються при розробці бюджету селищної територіальної громади та користуються пріоритетним правом при фінансуванні;

 - призначення для виконання кожного заходу відповідальної особи;

- постійний моніторинг виконанням завдань та заходів;

- щоквартальний розгляд питання про хід виконання Програми на засіданнях виконавчого комітету Стеблівської селищної ради, та по наслідках півріччя– на засіданнях сесії Стеблівської селищної ради ;

- підготовку розпорядчих документів Стеблівської селищної ради з питань її виконання;

- подання інформація про хід реалізації Програми до Звіту селищного голови та на веб-сайт громади.

Координацію діяльності виконавців Програми здійснює відділ соціально-економічного розвитку виконавчого комітету Стеблівської селищної ради.

 Виконання Програми потребує постійного моніторингу. Ефективна система моніторингу складається з постійного відстеження досягнутих результатів та їхнього порівняння з запланованими показниками.

 Моніторинг - єдиний спосіб переконатися в тому, що результати роботи відповідають тому, що було заплановано.

В процесі моніторингу будуть відслідковуватися такі дії:

- прогрес у реалізації кожного із завдань та заходів у  порівнянні із запланованими;

- порівняння фактичних  витрат фінансових ресурсів із запланованими;

- зміни у структурних підрозділах виконавчого комітету селищної ради та їх персональному складі, які можуть вплинути на спроможність виконувати доручені їм заходи;

- зміни у зовнішньому середовищі, які можуть викликати необхідність змін Програми;

- оцінка результатів після реалізації Програми.

 

 

Секретар                                                                     Т.Логвиненко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь