Стеблівська громада

Черкаська область, Корсунь-Шевченківський район

рішення селищної ради №0/VІІ «Про затвердження Програми «Соціальний захист населення Стеблівської селищної об’єднаної територіальної громади на 2019 рік».»

Кількість переглядів: 122
Скликання: Проект рішення сесії
Сесія: Проект рішення сесії
Тип документу: рішення селищної ради
Дата: 13.12.2018
Номер документу: 0/VІІ
Назва документу: Про затвердження Програми «Соціальний захист населення Стеблівської селищної об’єднаної територіальної громади на 2019 рік».
Прикріплені файли:

                                                                                                                                              ПРОЕКТ № 13 від 10.12.2018

 

СТЕБЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КОРСУНЬ – ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

 

Від 21 грудня 2018 року

 

                 /VІІ

                                                             №

смт Стеблів

Про затвердження Програми «Соціальний

захист населення Стеблівської селищної

об’єднаної територіальної громади на

2019 рік».

 

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР  (із змінами та доповненнями), враховуючи пропозиції постійних комісій Стеблівської селищної ради, селищна рада

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити Програму «Соціальний захист населення Стеблівської селищної

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» (додано).

2.Виконавчому комітету селищної ради забезпечити неухильне виконання основних заходів цієї Програми.

3.Вважати таким, що втратило чинність рішення ВІД 22.12.2017 «Про затвердження Програми «Соціальний захист населення на 2018 рік».

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту .

 

 

Селищний голова:                                                            О.ДАНІЛЬЧЕНКО

 

 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                              рішення 27 сесії

7 скликання                                                                  

                                                                                              від 21.12.2018 р.

 

Програма

«Соціальний захист населення Стеблівської селищної

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік»

 

І. Паспорт

1.

Ініціатор розроблення програми

Стеблівська селищна рада

  2.

Розробник програми

Виконавчий комітет Стеблівської селищної ради

3.

Відповідальний виконавець програми

Виконавчий комітет Стеблівської селищної ради

4.

Учасники програми

Стеблівська селищна рада

Виконавчий комітет Стеблівської селищної ради

 

Підприємства, установи та організації громади

5.

Термін реалізації програми

2019 рік

6.

Перелік джерел фінансування, які беруть участь у виконанні програм

Селищний бюджет

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми,

всього:

500 тис.грн.

 

                               1.Загальні положення.

 

       Програма соціального захисту населення селищної об’єднаної територіальної громади на 2019 рік (далі - Програма) розроблена виконкомом Стеблівської селищної ради відповідно до вимог Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ” від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР (із змінами та доповненнями), Закону України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку ” від 16.12.1993 р. № 3721-ХІІ, Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” від 21.03.1991 р. №875-ХІІ, Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту ” від 22.10.1993 року № ХІІ, Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалися поховати померлого» від 31.01.2007 року № 99, Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання» від 04.12.06р. №367.

Підставою для розроблення Програми є існування проблем на підвідомчій території ради, розв'язання яких потребує залучення бюджетних коштів, координації спільних дій органу місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та населення.

         Конституцією України гарантовано соціальний захист та гідний рівень життя кожному громадянину України. Соціальний захист незахищених верств населення передбачає ряд заходів, направлених на зниження рівня бідності та покращення життя, матеріальних умов малозабезпечених сімей, одиноких громадян похилого віку, інвалідів, ветеранів війни та праці, інших сімей, що опинилися в скрутному матеріальному становищі.

         Враховуючи фінансово-економічну ситуацію в країні, виникає необхідність посилення соціальної підтримки окремих категорій громадян. Тому, одним з першочергових завдань органів державної влади і місцевого самоврядування є розвиток системи соціального захисту та соціального обслуговування громадян, які гостро потребують надання допомоги.

 

2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

          Соціальний захист є сьогодні основним завданням соціальної політики, яка ставить за мету забезпечення прав і гарантій людини стосовно рівня і якості життя.

          На території Стеблівської об’єднаної територіальної  громади обліковується:

                інвалідів Великої вітчизняної війни - 22

                інвалідів загального захворювання -  532

                учасників бойових дій( у т.ч. учасників АТО) – 94 ( з них 85 учасники АТО)

                учасників війни - 124

                дітей з інвалідністю - 25

                дітей – сиріт - 13

                вдів загиблих і померлих інвалідів ВВВ, учасників бойових          

                дій та  учасників війни – 29

                багатодітні сім′ї               74

                ліквідатори аварії на ЧАЕС (1,2 кат.), вдови          92

                ветерани військової служби     6

          Крім того, значно збільшилась кількість звернень громадян, які гостро потребують надання окремих видів соціальних послуг, передусім адресної грошової допомоги на лікування. Більшість таких звернень надходять від осіб похилого віку, інвалідів, багатодітних сімей та одиноких громадян як найбільш соціально незахищеної категорії населення.

           Сьогодні виникає необхідність надання додаткових соціальних гарантій учасникам АТО, членам їх сімей, а також сім'ям, члени яких загинули або постраждали під час проведення АТО, зокрема, у частині поліпшення фінансово-матеріального стану зазначених категорій осіб, забезпечення їх потреб у соціальному обслуговуванні та психологічній підтримці.

Враховуючи сучасні соціально-економічні умови, необхідно зберегти ті пріоритетні напрямки соціального захисту населення, які дозволять приділити більше уваги та підтримувати життєдіяльність найбільш соціально вразливих мешканців громади, учасників АТО, членів сімей загиблих учасників АТО.

 

3.ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ

Основною метою цієї Програми є всебічний захист законних прав, соціально-економічних, вікових та інших інтересів ветеранів війни, праці, військової служби, ліквідаторів на ЧАЕС, дітей війни, інвалідів, одиноких громадян, підвищення рівня їх життя, вшанування та увічнення героїчного подвигу захисників Вітчизни, підтримки організації ветеранів у їх діяльності; реалізація сучасної політики держави у сфері створення сприятливих умов для всебічного розвитку багатодітної сім’ї, сімей, яких торкнулась проблема інвалідності, дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування; найповнішого виконання сім’єю своїх функцій, підвищення її життєвого рівня.

 

4. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ ТА ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ

- надання грошової допомоги малозабезпеченим верствам населення на лікування, вирішення соціально – побутових питань, поховання непрацюючих громадян, громадянам, які проходять лікування гемодіалізом, яким проведено трансплантацію органів з метою їх підтримки та профілактики можливої асоціальної поведінки;

- надання грошової допомоги, інших видів соціальної підтримки сім’ям, що перебувають у складних життєвих обставинах з метою поліпшення їх становища;

- надання грошової допомоги учасникам бойових дій( АТО, на території інших держав), ліквідаторам аварії на ЧАЕС, вдовам ліквідаторів, дітям з інвалідністю,

- підвищення якості соціального обслуговування громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Фінансування визначених програмою заходів здійснюватиметься відповідно до законодавства за рахунок коштів, передбачених у селищному бюджеті, спонсорських надходжень та інших джерел, не заборонених діючим законодавством.

 

5. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

      Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів селищного бюджету, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

     З метою реалізації Програми передбачити кошти у бюджеті селищної ради на 2019 рік  в сумі - 500 тис.грн.:

 

 

з/п

 

Найменування заходу

 

Виконавці

Прогнозовані суми

 

1

Грошова допомога учасникам антитерористичної операції,військовослужбовцям та сім’ям загиблих учасників АТО

Виконавчий комітет

селищної ради

 

2

Грошова допомога ліквідаторам наслідків аварії на ЧАЕС 

Виконавчий комітет селищної ради

 

3

Грошова допомога воїнам-інтернаціоналістам

Виконавчий комітет селищної ради

 

4

Грошова допомога онкохворим громадянам

Виконавчий комітет селищної ради

 

5

Грошова допомога малозабезпеченим та іншим категоріям громадян, які  опинилися складних життєвих обставинах

Виконавчий комітет селищної ради

 

6

Виплата допомоги  на поховання непрацюючих громадян працездатного віку

Виконавчий комітет селищної ради

 

7

Матеріальна підтримка громадян, які призвані на строкову військову службу у Збройні Сили України.

Виконавчий комітет селищної ради


« повернутися до всіх документів

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь